2023. december 14-én, a HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont összintézeti fórumán vette át a 2023. évi Anonymus-díjat Ament-Kovács Bence néprajzkutató, a HUN-REN BTK Néprajztudományi Intézet munkatársa.

Vargha Katalin, a Néprajztudományi Intézet tudományos titkára méltatta Ament-Kovács Bencét, aki 18. századi dél-dunántúli történeti néprajzi kutatásaiért kapta az elismerést, amelyet Balogh Balázs főigazgató és Fodor Pál címzetes főigazgató adtak át.

 

 Balogh Balázs, Fodor Pál és Vargha Katalin. Fotó: Hámori Péter

 

Ament-Kovács Bence laudációja
Kovács Bence (publikációiban Ament-Kovács Bence) 1991-ben született Budapesten. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem történelem és néprajz szakán szerzett BA, majd néprajz szakon (folklorisztika szakiránnyal) MA diplomát. Hallgatói évei alatt két alkalommal nyerte el a kari Tudományos Ösztöndíj Pályázatot, és ugyancsak két alkalommal részesült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Szent Imre ösztöndíjában.

PhD tanulmányait Bárth Dániel témavezetésével az ELTE BTK Magyar és összehasonlító folklorisztika doktori programján végezte, ahol 2023-ban summa cum laude minősítéssel szerzett PhD oklevelet. Értekezésében egy 18. századi, dél-dunántúli, Tolna vármegyei multietnikus és multikonfesszionális lokális közösség, a szakadáti anyaegyház történeti néprajzi látásmódú vizsgálatát tűzte ki célul. „Módszertani tekintetben egy török hódoltságot átélt magyar, és egy lokális és disztanciális, spontán és szervezett módokon érkezett, többféle vallású telepes német” köznépi lakosság mindennapi életét, demográfiai, társadalmi, gazdasági, vallási viszonyait, gyakorlatait és kapcsolatrendszerét feltáró, forráskutatáson alapuló, az Alltagsgeschichte és a mentalitástörténet módszereit is alkalmazó kutatást folytatott.

2018 óta az MTA fiatal kutatói ösztöndíjával, majd kutatási projektekhez kapcsolódóan tudományos segédmunkatársként dolgozik a BTK Néprajztudományi Intézetének Történeti Néprajzi Osztályán. Főbb kutatási területei a történeti néprajz, történeti folklorisztika, a dél-magyarországi lokális közösségek, elsősorban a magyarországi németek történeti és néprajzi vizsgálata, valamint a kézműipar, háziipar és a tárgyalkotó népművészet társadalomtörténeti kontextusban történő kutatása. 2010-től folyamatosan végez terepmunkát, elsősorban Tolna megyei német településeken.

Fő kutatási témája mellett aktívan és készségesen kapcsolódott be a Történeti Néprajzi Osztály tárgyalkotási folyamatokat és örökségdiskurzusokat vizsgáló kutatási projektjeibe, valamint az intézeti adattár rendezésének, digitalizálásának sokrétű és időigényes munkálataiba. Az elmúlt öt évben számos alkalommal bízták meg az intézet és az egész szakmai közösség érdekeit szolgáló feladatokkal, részt vett magyar és nemzetközi konferenciák szervezésében és lebonyolításában, valamint tanulmánykötetek szerkesztésében. Feladatait mindig magas színvonalon, pontosan és időre teljesíti. 2018 óta a Magyar Néprajzi Társaság Nemzetiségi Szakosztályának titkára, 2019-től az MTA Veszprémi Területi Bizottság Kézművesipartörténeti Munkabizottságának titkára.

Kovács Bence kiemelkedően aktív, felkészült, alapos, igényes és produktív fiatal kutató. Publikációinak száma az MTMT aktuális nyilvántartása szerint 47, a magyar mellett angol, német és észt nyelven is jelentek már meg tanulmányai. Kutatásairól rendszeresen tart szakmai és ismeretterjesztő előadásokat. Eddigi szakmai teljesítményének elismeréseképpen, valamint a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézetében folytatott, a 18. századi dél-dunántúli történeti néprajzi kutatásai elismeréséül Kovács Bencét a BTK vezetése Anonymus-díjban részesíti.

Szívből gratulálunk az elismeréshez!