Magyar Zoltánnak, a HUN-REN BTK Néprajztudományi Intézet főmunkatársának a Székelyföld folyóiratban publikált írásaiért és a székely népi kultúrával kapcsolatos egyéb publikációiért a Székelyföld-díjat adományozta Hargita Megye Tanácsa, a Hargita Kiadóhivatal, valamint a Székelyföld szerkesztősége által delegált, a kitüntetés odaítéléséről döntő kuratórium.

 

Magyar Zoltán átveszi a Székelyföld-díjat. Fotó: Simon Ildikó

 

A díjátadásra ünnepélyes keretek között 2023. október 20-án került sor a Székelyföld folyóirat csíkszeredai székházában. A laudációt Mirk Szidónia-Kata tartotta, kiemelve azt a három mondarendszerező kézikönyvet, melyeket Magyar Zoltán az utóbbi években publikált. A kitüntetés azonban legalább annyira szólt mindazoknak a tanulmányoknak is, melyeket a díjazott az utóbbi másfél év során adott közre a Székelyföld folyóiratban: tanulmányt a csíksomlyói kegyhely moldvai csángó mondaköréről („Keressük a Szűzanyát…” Csíksomlyóról szóló mondák a moldvai csángó folklórban), egy moldvai kincsmondáról (A Fodor család meggazdagodása: Egy moldvai kincsmonda nyomában), Tony Brill román mondakatalógusáról (Moldvai csángó apokrifek nemzetközi kontextusban), valamint Petőfi halálának folklórhagyományairól (Mondák Petőfi haláláról).

Viszontválaszában a díjazott, megköszönve az elismerést, említést tett mindazokról a könyveiről, melyek teljes egészében székely epikus folklórt örökítenek meg (Népmondák a Bekecsalján, 2007; Erdővidéki népmondák, 2011; Népmondák a két Homoród mentén, 2011; Erdélyi népmondák I., 2011; Zöldmezőország. Lakatos Károly történetei – Pálpataki népi elbeszélések, 2022), jelezve, hogy e kötetek száma a gyimesi csángó mondagyűjteményekkel és mesemondókról készült egyéniségmonográfiákkal együtt a felsoroltaknak duplája. Ezenkívül számos más, publikált vagy megjelenés előtt álló munkájában is részletesen foglalkozik a székelyföldi népi kultúrával, és regionális kutatási terveit még nem tekinti lezártnak.

 

A díjátadás közönsége. Fotó: Simon Ildikó