A HUN-REN BTK Irodalomtudományi Intézet és a Néprajztudományi Intézet 2023. október 19–20-án  A gyerekirodalom születése és a nők (1840–1918) címmel rendez közös konferenciát Intézetünk tárgyalótermében.

A konferencia célja a nők és a gyerekirodalom kapcsolatának vizsgálata Bezerédj Amália Flóri könyve – az első, nyomtatásban megjelent, női szerzőségű magyar nyelvű gyermekkönyv – megjelenését követő mintegy nyolcvan évben.

Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza, HUN-REN BTK Néprajztudományi Intézet, 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., B épület, 8.33-as terem

A hosszú 19. század második felében egyre több nő vett részt az irodalom más rétegeitől elkülönülő gyerekirodalom létrehozásában, amely a prózától a lírai alkotásokig, a fikciós szövegektől a nem-fikciósakig, a könyvformátumtól a periodikáig sokféle formát öltött, és változó szerepet töltött be a különböző női szerzők életpályáján. Egyesek számára az íróként való érvényesülés kényszermegoldásaként funkcionált, másoknál elhivatottság kifejeződése volt társadalmi, pedagógiai, erkölcsi üzenetek közvetítésére, sokan pedig megélhetési forrásként vagy véleményük és nézeteik kifejezési lehetőségeként tekintettek rá.

A 19. századi magyar gyerekirodalommal kapcsolatos források általában is jórészt feltáratlanok, a szövegkorpusz történetére vonatkozó ismereteink pedig meglehetősen esetlegesek. A nők ezen szövegek létrehozásában betöltött szerepének kutatása tehát a gyerekirodalom többnyire ismeretlen 19. századi történetének feltárásához, illetve annak megértéséhez járul hozzá, hogy a gyerekeknek szánt szövegtermelés intézményesülése hogyan segítette elő a nők érvényesülését az írói pályán és műveik egyre intenzívebb megjelenését a nyomtatott nyilvánosságban.

 

Program

Csütörtök, 2023. október 19.

10:00–10:10 Landgraf Ildikó és Török Zsuzsa: Megnyitó

10:10–11:30 1. Szekció: Gyerekirodalom és periodika-kontextus 

Elnök: Fábri Anna

10:10–10:30 Hansági Ágnes: „Csak az a kár, hogy a kicsikét [Margitkát] nem Jenőnek hívják.” A gyerekirodalom kérdése és a nőírók a Magyar Salonban

10:30–10:50 Vigyikán Villő: „Hiszen nekünk egymással a legbizalmasabb barátságban kell élnünk”. Az első magyar gyermeklapok „ideális olvasói”

10:50–11:10 Török Zsuzsa: Az ifjúsági hetilapszerkesztő, Kalocsa Róza

11.10–11:30 Vojnics-Rogics Réka: Tutsek Anna gyerek- és ifjúsági irodalmi munkáinak vizsgálata

11:30–12:10 Hozzászólások, vita

12:10–13.30 Ebédszünet

13:30–14:30 2. Szekció: Hovatartozás 

Elnök: Landgraf Ildikó

13:30–13:50 Béres Norbert: „mindegyik némikép’ köteles a’ köz haszonra fordítani vagyonát”. A közhasznúság mintázatai Bezerédj Amália Földesi estvék című művében

13:50–14:10 Domokos Mariann: Folklór és gyerekirodalom

14:10–14:30 Mikos Éva: Nemi sztereotípiák az olvasóvá nevelésben a hosszú 19. században

14:30–15:00 Hozzászólások, vita

15:00–15:20 Szünet

15:20–16:20 3. Szekció: Lányirodalom I. 

Elnök: Hansági Ágnes

15:20–15:40 Bozsoki Petra: Mikortól honleány a leány? Középosztálybeli női szerepváltozatok Kánya Emília eltérő korosztályoknak írt prózájában

15:40–16:00 T. Szabó Levente: Milyen legyen a magyar tizenéves lány? Serdülő lányoknak szánt olvasmányok a bakfisregényektől a korai feminizmus irodalmáig

16:00–16:20 Dede Franciska: A Magyar Lányok fényképei (1895‒1918)

16:20–16:50 Hozzászólások, vita

16:50–17:00 Szünet

17:00–17:40 4. Szekció: Lányirodalom II. 

Elnök: Mikos Éva

17:00–17:20 Mészáros Zsolt: „fiatal leány irt: tele álmokkal”. Wohl Stephanie regekönyve (1865)

17:20–17:40 Hermann Zoltán: „Beteg, nagyon beteg volt e haza…” (Vachott Sándorné és a történelmi lányregény)

17:40–18:00 Hozzászólások, vita

 

Péntek, 2023. október 20.

10:30–11:30 5. Szekció: Írói szereplehetőségek 

Elnök: Hermann Zoltán

10:30–10:50 Kucserka Zsófia: Tanító nők. Didaxis, irodalom, nők

10:50–11:10 Gulyás Judit: Pulszky Teréz meséi

11.10–11:30 Mlakár Zsófia: Borosnyay Kamilla kedves gyermekei. Borosnyay Kamilla gyermekeknek írt versei, meséi és rövid történetei létrejöttének hátteréről

11:30–12:00 Hozzászólások, vita

12:00–13.30 Ebédszünet

13:30–14:30 6. Szekció: Kitekintés

Elnök: Kalavszky Zsófia

13:30–13:50 Révész Emese: Gyermekvilág női szemmel. Kriesch Laura és Undi Mariska gyermekkönyv-illusztrációi

13:50–14:10 Fedeles-Czeferner Dóra: „Könyvemet […] mint a szezon legfontosabb gyermek-könyvét fogják forszírozni”. Schwimmer Rózsa és a gyermekirodalom

14:10– 14:30 Frauhammer Krisztina: Blaskó Mária a láthatatlan írónő, a katolikus regényírás úttörője

14:30–15:00 Hozzászólások, vita

15:00–15:30 Szünet

15:30–16:30 A gyerekirodalom-történet kutatás helyzete (Kerekasztal-beszélgetés) – Moderátor: Domokos Mariann. Résztvevők: Hermann Zoltán, Kalavszky Zsófia, Kucserka Zsófia, Vojnics-Rogics Réka.

16:30 Gulyás Judit: Zárszó 

A konferencia programja letölthető itt (pdf).