A Kárásztelki Falunapok keretében 2023. szeptember 9-én a szerző jelenlétében mutatták be Magyar Zoltán Kárásztelki mesék és mondák című, frissen megjelent könyvét.

Magyar Zoltán, a BTK Néprajztudományi Intézet tudományos főmunkatársának legújabb kötete Kárásztelki mesék és mondák címmel a nagyváradi Collegium Varadinum gondozásában jelent meg. A gazdagon illusztrált könyvet Faluvégi Ferenc kárásztelki polgármester, Szabó Ödön RMDSZ-es parlamenti képviselő (a település szülötte), Petres László néprajzkutató, valamint a szerző mutatták be nagyszámú érdeklődő jelenlétében. 

A könyvbemutató résztvevői: Magyar Zoltán, Petres László, Szabó Ödön és Faluvégi Ferenc. Fotó: Dobai Béla

A Szilágyság nyugati peremén fekvő Kárásztelek néprajzi szempontból sok tekintetben sajátságos település. Az 58 magyarlakta szilágysági község közül az egyetlen, amelynek lakossága katolikus vallású, sőt,. ez a felekezeti különállás – a tájegységben Szilágysomlyón kívül egyedüliként – a középkortól folyamatos. A falu gazdag folklórhagyományai, sajátos vallási néprajzi vonatkozásai mellett különösen figyelemre méltó népi építkezése, a lakóházak napsugaras oromdíszeivel.

A kötet szerzője a tájegység mondahagyományának monografikus igényű feltérképezése közben folklórgyűjtőként az ezredfordulón jutott első ízben e településre. A lokális terepmunkát továbbiak is követték az elkövetkező másfél évtizedben. Az így megörökített prózaepikai hagyományok összefoglalása a kötet. 

A könyvbemutató közönsége. Fotó: Dobai Béla

A könyvet részletes elemző tanulmány vezeti be, kitérve a község etnográfiai és felekezeti sziget-jellegére, főbb néprajzi jellegzetességeire, bemutatva a helyi elbeszélés-hagyomány műfaji és tematikai változatosságát és helyi sajátosságait. A 172 tételes szöveggyűjtemény túlnyomó többségét mondák (eredetmagyarázó mondák, történeti mondák, hiedelemmondák, kincsmondák, betyármondák, vallásos témájú népi elbeszélések) alkotják, valamint az a néhány legendamese és tréfás mese, melyek szintén e községben kerültek megörökítésre. A kötet jegyzetanyaga tartalmazza a közölt folklórszövegek tipológiáját, főbb gyűjtési adatait, valamint a tájszavak jegyzékét. A könyvet a település tárgyi néprajzi örökségét, valamint a történetek adatközlőit bemutató, a folklórgyűjtések hangulatát felelevenítő képmelléklet teszi teljessé.