Svégel Fanni, a BTK Néprajztudományi Intézet munkatársa és az ELTE Történelemtudományi Doktori Iskola hallgatója Új Nemzeti Kiválósági Program Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíjat nyert a 2023/2024-es akadémiai évre. Kutatása során Morvay Judit néprajzkutató munkásságát vizsgálja a Néprajztudományi Intézet Adattárában őrzött hagyaték alapján.

 

 Morvay Judit a Néprajzi Múzeumban (1950). MTA NTI VII. 4. F107. Morvay Judit hagyatéka

Az Új Nemzeti Kiválóság Program által támogatott kutatás Morvay Judit (1923–2002) születésének századik évfordulója alkalmából a huszadik századi néprajztudomány egyik legkiemelkedőbb női kutatója pályaképét tárja fel. Karrierje során a szakma csúcsintézményeinek – Néprajzi Múzeum, majd az MTA Néprajzi Kutató Csoport – munkatársaként tevékenyen részt vett a 20. század második felének nagy néprajzi vállalkozásaiban. Az Asszonyok a nagycsaládban című munkája elsőként dolgozta fel monografikus igénnyel egy közösség női életvilágait.

A projekt célja az, hogy Morvay Juditnak a BTK Néprajztudományi Intézet (MTA Kiváló Kutatóhely) Adattárában őrzött hagyatéka, valamint második férjével, a szintén néprajzkutató Diószegi Vilmossal folytatott levelezése, tudományos publikációi és a családtagokkal, illetve egykori kollégákkal készített interjúk segítségével elkészüljön Morvay Judit szakmai életrajza. 

 Morvay Judit lányaival (1954). MTA NTI VII. 4. F128. Morvay Judit hagyatéka

Ehhez nyújt kiindulási alapot az a körülmény, hogy Morvay Judit lányai, Szolnoki Anna és Szolnoki Kata 2021-ben a Néprajztudományi Intézetnek ajándékozták édesanyjuk hagyatékát. A hagyaték rendezését Svégel Fanni végezte. A kutatói pályakép feltárása hozzájárul a néprajztudomány 20. századi történetének megismeréséhez, egy korábban nem kutatott korpusz alapján.