A BTK Néprajztudományi Intézet Történeti Néprajzi Osztályának tudományos segédmunkatársa százszázalékos eredménnyel, summa cum laude minősítéssel védte meg doktori disszertációját.

Kovács Bence Uradalom, plébánia, faluközösség: Történeti néprajzi dimenziók a 18. századi Dél-Dunántúlon című disszertációjában egy 18. századi, dél-dunántúli multietnikus és multikonfesszionális lokális közösség, a Mercy-uradalom, szűkebb értelemben a szakadáti plébánia településeinek történeti-néprajzi vizsgálatát tűzte ki céljául, periodikus, lokális, társadalmi és egyházszervezeti kategóriák alapján, sajátos definíciót alkotva ezzel a történeti életvilágok metszetének vizsgálatához, amelyben a különböző csoportok és aktorok működnek, s ezek keretében hoznak létre sajátos realitást, társadalmilag felépített, kulturálisan formált, szimbolikusan értelmezett valóságot.

 

A bírálóbizottság és a közönség. Fotó: Szakál Anna

 

Az értekezés bírálói Prof. Dr. Fazekas István (DSc) és Dr. Máté Gábor (PhD), a bizottság elnöke Prof. Dr. Paládi-Kovács Attila (MHAS), titkára Dr. Ilyefalvi Emese (PhD), tagjai pedig Dr. Dénesi Tamás (PhD), Dr. Erb Mária (CSc) és Dr. G. Etényi Nóra (CSc) voltak.

Az opponensek és a bizottság tagjai kritikai észrevételeik, előremutató javaslataik mellett méltatták a jelölt széleskörű levéltári forráshasználatát és újszerű történeti néprajzi szemléletű munkásságát, amelynek folytatására bíztatták. Munkatársunk számára a bírálóbizottság százszázalékos eredményt, summa cum laude minősítést ítélt meg.

Szívből gratulálunk Kovács Bencének sikeres PhD védéséhez!