Nagy Zoltán, a PTE BTK Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, a BTK Néprajztudományi Intézet Etnológiai Osztályának tudományos főmunkatársa 2023. május 2-án sikeresen (100%) védte meg akadémiai doktori disszertációját a Magyar Tudományos Akadémia Székházában.

Nagy Zoltán néprajzkutató, kulturális antropológus mintegy két éven keresztül folytatott kutatásokat a nyugat-szibériai hantik egy földrajzilag jól körülhatárolható csoportja, a vaszjugáni hantik között. Kutatásai során a terepen, levéltárakban és könyvtárakban gyűjtött hatalmas mennyiségű anyagot a Vaszjugán folyó völgyének egymással szoros kapcsolatban élő lakóiról, illetve az adott területen végbement demográfiai, politikai és gazdasági változásokról.

 

A bíráló bizottság. Fotó: Szilágyi Levente

 

Nagy Zoltán az „Egy folyó több élete: Hantik és oroszok a nyugat-szibériai Vaszjugán folyó mentén” című MTA doktori értekezésében  – és időközben már napvilágot látott könyvében – a vizsgált lokális világ megrendítő viszonyaira mutatott rá. Ahogyan a nyilvános vitán kiemelte, célja klasszikus finnugor néprajztudományi cél volt: a vaszjugáni hantik megértése, jelenkori társadalmi helyzetének feltérképezése.

„Az út, amely ehhez elvezetett, azonban egyáltalán nem klasszikus finnugor néprajztudományi út. A huszadik század történelmének köszönhetően ugyanis a vaszjugáni hantik, akik a huszadik század elején lakóhelyüknek még meghatározó többségét alkották, néhány évtized alatt elenyésző kisebbséggé váltak. Hétköznapi életük megértése ennek köszönhetően lehetetlen vállalkozás a teljes lokális társadalom feltérképezése nélkül. Kutatásom tehát a finnugor néprajztudományi megközelítéstől vezetett egy régió teljes lakosságának antropológiai vizsgálatáig. Ehhez szükség volt arra, hogy az etnikumközpontú vizsgálatból kilépve egy komplex társadalom tanulmányozását tűzzem ki célul” – hangzott el Nagy Zoltán beszédében.

 

A közönség. Fotó: Szilágyi Levente

 

Az értekezést annak hivatalos bírálói, Csepregi Márta (DSc), Maticsák Sándor (DSc) és Losonczy Annamária (PhD) több szempontból is kiérlelt, új utakat nyitó tudományos teljesítményként értékelték. Vargyas Gábor (DSc) a nyilvános vitán elhangzott hozzászólásában is kiemelte, hogy Nagy Zoltán disszertációja „témájában és módszerében alapvetően új kutatási területet és szempontokat jelöl ki, s ezzel kezdeményező szerepet vállal egy Magyarországon nagy múltú szakterület, a finnugrisztikai néprajz megújításában – új paradigmát hozva be a kutatásba.”

Szívből gratulálunk Nagy Zoltánnak sikeres akadémiai doktori védéséhez!