Magyar Zoltán, a BTK Néprajztudományi Intézet munkatársának Petőfi a Felvidéken című, irodalomtörténeti témájú, ám számos, Petőfivel kapcsolatos folklóradatot is tartalmazó kötete a dunaszerdahelyi Vámbéry Polgári Társulás kiadásában látott napvilágot.

A kötet Petőfi életének azt a bő évnyi időszakát dolgozza fel, amelyet 1838–1848 között a mai Szlovákia, illetve a történeti Felvidék területén töltött el. A szerző személyesen is végigjárta a kötetben szereplő helyszíneket – a vonatkozó szakirodalom számbavételén és az itt felsorakoztatott új adatokon kívül ez adja a könyv újszerűségét. Mint irodalomtörténeti munka, a Petőfi-kutatás egyik adósságát törleszti, azonban számos kultúrtörténeti, művelődéstörténeti és néprajzi vonatkozással is bír. A „felvidéki” Petőfit bemutató kötet harmadik, bővített, átdolgozott s egyben albumszerű kiadását rendkívül gazdag, szemléletes képanyag teszi élményszerűvé. 

 

Eperjes a 19. század közepén Ludwig Rohbock metszetén. Forrás: Hunfalvy János: Magyarország és Erdély eredeti képekben II. Darmstadt, 1860. 238. oldal (Reprint, Európa Kiadó, 1987.)

 

E kötet létrejöttére jelentős hatást gyakorolt Dávid Gyula és Mikó Imre Petőfi Erdélyben című, 1972-ben megjelent könyve, amely a költő Erdély és a Partium területén eltöltött közel egy évét dolgozta fel. Míg azonban Petőfi életének erdélyi, alföldi és dunántúli vonatkozásai rendkívül alaposan ismertek, mindez nem volt elmondható azokról a hetekről és hónapokról, melyeket a Dunától északra, illetve a felső-magyarországi vármegyékben töltött.

A Petőfi a Felvidéken című kötet behatóan foglalkozik a selmecbányai evangélikus líceumban töltött szemeszterrel, a költő hosszabb-rövidebb pozsonyi tartózkodásaival, a Jókaiéknál tett révkomáromi vendégeskedésekkel, végül pedig azzal a két, nagylélegzetű felvidéki kirándulással, melyekre 1845 első felében, valamint 1847 nyarán került sor. Az ekkor született versek létrejöttének taglalása éppúgy részét képezi a kötetnek, mint ama folklórhagyományok ismertetése, melyek a már sikeres költő kapcsán a két említett felső-magyarországi körút kapcsán fennmaradtak Petőfi feljegyzéseiben, illetve a környékbeli szájhagyományban. Részben a Petőfi-életmű e folklór vonatkozásaival foglalkozik a szerző által az Ethno-Lore legutóbbi számában közreadott tanulmány is.

 

A költői verseny emlékműve Eperjes határában. Fotó: Magyar Zoltán (2022)