A Magyarországi Németek Országos Szövetsége a Heinek Ottó-díjat 2022-ben a BTK Néprajztudományi Intézet tudományos munkatársának, Bednárik Jánosnak ítélte oda. A díjjal olyan fiatal kutatók munkáját ismerik el, akik a közelmúltban a magyarországi német nemzetiséggel kapcsolatos kiemelkedő disszertációt vagy tudományos publikációt készítettek.

Bednárik János doktori disszertációja 2020-ban látott napvilágot (Falusi plébános a polgári korban. Egyház és társadalom a 19. század második felében a Buda környéki falvakban). Bár a munka középpontjában elsősorban nem az etnicitás kérdései, hanem az alsópapság és a helyi társadalom viszonya áll, a vizsgált időszakban a választott terület lakossága túlnyomórészt német anyanyelvű volt, így a kötet igényt tarthat a nemzetiségi fókuszú tudományosság érdeklődésére is.

 

 

A szerző a díj kapcsán arra is felkérést kapott, hogy egy előadás keretében adjon ízelítőt kutatásaiból az érdeklődők számára. Erre 2023. március 8-án került sor a Magyarországi Németek Házában (Haus der Ungarndeutschen), az Ungarndeutsches Kultur- und Informationszentrum szervezésében. Bednárik János előadásában egy Máriaremetén lezajlott konfliktus elemzésén keresztül a laikus vallásgyakorlat és a lokális vallásosság kérdéseit járta körül, és a hallgatók megismerkedhettek a népszerű búcsújáróhely történetével is.