Grimm-mesék magyar ponyvákon (1850–1900) címmel jelent meg Domokos Mariann, a BTK Néprajztudományi Intézet munkatársának könyve a 19. századi populáris olvasmányok egy különleges csoportjáról.

A Grimm testvérek Kinder- und Hausmärchen című mesegyűjteményének első kiadása több mint kétszáz esztendővel ezelőtt jelent meg, amely aztán számtalan újraközlés, fordítás és átdolgozás révén az európai művelődés egyik legnagyobb hatású mesegyűjteményének bizonyult. Ennek ellenére csak igen kevés ismerettel rendelkezünk arról, hogyan váltak e mesék az egyes nemzetek sajátjaivá. A magyar nyelvű nyomtatott írásbeliségben e könyvmesék a 19. század első felében jelentek meg és a második felében terjedtek el. Ebben a folyamatban fontos közvetítő szerepet játszottak a nagy példányszámban megjelent és széles körben terjesztett, olcsó, illusztrált populáris olvasmányok, a füzetes ponyvakiadványok.

A most megjelent forrásközlés a Grimm-mesék korai magyar recepciójába nyújt betekintést és betűhív válogatást kínál a 19. századi hazai verses és prózai ponyvakiadásokból, az összes eredeti fametszetes illusztrációval. A kísérő tanulmány és a jegyzetek a mesék vándorlásának írásbeli csatornáira, a Grimm-mesék rétegzett magyar nyelvű szöveghagyományára irányítják a figyelmet, valamint arra a folklorizációs folyamatra, amelynek során a Grimm-mesék egy része a magyar (nép)mesekincs részévé vált. A forrásközlés mellékleteként olvasható a magyarul megjelent Grimm-mesék válogatott könyvjegyzéke, amely a 2007–2021 között magyar nyelven megjelent Grimm-kiadványokat tekinti át.

A kötet a ReTextum elnevezésű könyvsorozatban jelent meg a Néprajztudományi és az Irodalomtudományi Intézet együttműködésében, megtalálható a nagyobb könyvtárakban, illetve szabadon letölthető az Irodalomtudományi Intézet tartalomszolgáltató portáljáról: https://www.reciti.hu/2023/7595