Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum 2004-ben alapította a Kötődés díjat, melyet minden évben azok kapnak, akik a múzeum vezetőségének döntése alapján kiemelkedő tevékenységükkel hozzájárultak a szentendrei Skanzen fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez.

 A díjat idén Balogh Balázs néprajzkutató, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatója nyerte el. Az átadásra 2022. december 16-án került sor a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Vigadó épületében.

A díj Csíkszentmihályi Róbert Kötődések című kisplasztikája, amelyre az alábbi mondatot vésték:

„Kötődés díj - A Szabadtéri Néprajzi Múzeum támogatásáért, hogy az eltűnő paraszti világ emlékezete eleven maradhasson.”

Balogh Balázs tudományos érdeklődése sokirányú, tanulmányainak és könyveinek témái az etnicitás, jelenkori társadalomnéprajzi folyamatok, gazdálkodáskutatás, kitelepített németek identitásvizsgálata, Kalotaszeg társadalomnéprajza, magyar szórványok kutatása Erdélyben, az Amerikai Egyesült Államok magyar diaszpóraközösségeinek vizsgálata. Mintegy 200 kárpát-medencei, európai és amerikai településhez fűzi tereptapasztalat.

A Skanzen szempontjából is meghatározó kutatásokat folytatott a kisalföldi Tápon. A falu 1920-tól az 1959-es téeszesítésig terjedő időszakának egyéni gazdálkodásáról PhD értekezést (2001), majd monográfiát (2002) írt. A könyv megjelenése óta a kutatás elsősorban a téeszesítés által az önálló gazdálkodás lehetőségétől megfosztott férfigeneráció sorsának, kényszerű életútjainak, a tsz-szervezés és a rendszerváltozás közötti időszaknak, illetve a jelenkori társadalmi folyamatoknak a vizsgálatára koncentrál. 

A cikk teljes terjedelmében ide kattintva olvasható.