Olosz Katalin idén megjelent, „Mikor mennek vala a nagy rengetegben”: Balladák, gyűjtők, gyűjtemények nyomában című tanulmánykötetét a BTK Néprajztudományi Intézet Folklór Osztályának munkatársai mutatták be 2022. december 8-án.

Olosz Katalin, Marosvásárhelyen élő folklórkutató 2020 decemberében ünnepelte 80. születésnapját. Tiszteletére ünneplő kötet készült „Tenger fenekéről gyöngyszemeket szednék”: Tanulmányok Olosz Katalin tiszteletére címmel.

Ebben hat tanulmányt írtak Intézetünk munkatársai és a kötet szerkesztésében is részt vállaltak. Az ünnepelt nyilvános köszöntése a járvány miatt hiúsult meg eddig.

Olosz Katalin Mikor mennek vala a nagy rengetegben”: Balladák, gyűjtők, gyűjtemények nyomában címen a kolozsvári Erdélyi Múzeum-Egyesületnél idén megjelent, csaknem ezer oldalas tanulmánykötetének rendhagyó bemutatója zajlott le 2022. december 8-án Intézetünkben.

Elsőként  Landgraf Ildikó, a Folklór Osztály vezetője köszöntötte Olosz Katalint, és mutatta be a tiszteletére összeállított tanulmánykötetet.

Ezután Szakál Anna, a tanulmánykötetek szerkesztője ismertette Olosz Katalin életútját, munkásságát és az új gyűjteményes kötetnek az ebben elfoglalt helyét. Kiemelte, hogy az új kötet nem egyszerűen Olosz Katalin korábban megjelent, nehezen elérhető tanulmányainak gyűjteménye, hanem a szerző tudományos kutatásra való állandó reflexióját is tükrözi, mivel a tanulmányok közel felét az új kutatási eredmények figyelembevételével a szerző, ha szükségesnek látta, akár többször is újraírta. 

Ezt követően a Folklór Osztály munkatársai, Domokos Mariann, Gulyás Judit, Landgraf Ildikó és Szakál Anna beszélgettek a tudományos tervekkel teli kutatóval régebbi és jelenlegi kutatásairól és legújabb köteteiről.

A könyvbemutató fotóit Szilágyi Levente készítette.

 

Olosz Katalin: Mikor mennek vala a nagy rengetegben”: Balladák, gyűjtők, gyűjtemények nyomában. Szerkesztette: Szakál Anna. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2002. p. 984.

Olosz Katalin, a történeti szövegfolklorisztika egyik legkiválóbb magyar kutatója, akinek nevéhez olyan jeles 19–20. századi népköltési gyűjtők folklórhagyatékának feltárása fűződik, mint Szabó Sámuel, Kolumbán István, Kriza János, Kanyaró Ferenc vagy Szendrey Zsigmond. Nagy gondossággal végzett forrásfeltárásai új fényben láttatják azt, amit a 19–20. századi erdélyi népköltésről és népköltészet-kutatásról eddig tudhattunk. A kötet tanulmányai a szerzőnek a történeti szövegfolklorisztika „nagy rengetegében” való vándorlásának legfontosabb állomásait érintik az elmúlt két évtizedből. Azonban e kötet több, különlegesebb annál, mint amit egy válogatott publikációkat tartalmazó könyv kínálni szokott, mivel Olosz Katalin a korábban megjelent tanulmányokat kiegészítette új eredményekkel, számos esetben teljesen új szöveget hozva létre.

A könyv elérhetősége:

https://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/felnottirodalom/irodalomtortenet/quotmikor-mennek-vala-a-nagy-rengetegbenquot#bovebb_ismerteto