„A hazai egyetemes néprajz kezdetei: Európán kívüli tájékozódások” tudománytörténeti kutatócsoport interdiszciplináris műhelykonferenciát tart 2022. december 13-án a BTK Néprajztudományi Intézetében. A tanácskozás résztvevői a hazai etnológia 19. századi kibontakozásának kérdéseit vitatják meg.

 A 19. század végén intézményesült hazánkban a néprajzkutatás, ekkor alakult meg a Néprajzi Társaság, indult el a Társaság folyóirata, az Ethnographia, és jöttek létre az első néprajzi kiállítások. A hazai néprajztudomány kezdetektől fogva érdeklődési körébe tartozónak érezte az Európán kívüli népek kutatását is. A hazai etnológia (egyetemes néprajz), és annak kezdetei, előzményei az intézményesülési folyamat előtti időszakból datálhatók.

A műhelykonferencián a résztvevők egyéni életutak és esettanulmányok segítségével mutatják be azokat a szellemi áramlatokat, folyamatosságokat és megszakítottságokat, amelyek a 19. századi etnológiai jellegű kutatások kibontakozását jellemezték.

 

Program

11:00 Békés Vera: Ismék és eszmék Teleki József (1790–1855): „Hunyadiak kora Magyarországon” című munkájában 

11:30 Sárkány Mihály: Szepsi Csombor Márton, az európai etnológia előfutára

12:00 Gyarmati János: Népisme – néprajz – kéz/műipar. Eötvös József gyűjtési megbízása Xántus Jánosnak 1869-ben

12:30 Sz. Kristóf Ildikó: Hunfalvy János (1820–1888) és a 18. század végi/19. sz. eleji magyarországi antropológiai hagyományok

13:00 – 14:00 Ebédszünet

14:00 Vargyas Gábor: Az érem másik oldala. Az első lutheránus pápua története

14:30 Mészáros Csaba: Az azonosság és a másság sémái a 19. század elején Magyarországon

15:00 Ruttkay-Miklián Eszter: A kártyavető lapp jósoktól a manysi barátokig: Reguly Antal viszonya az őslakosokhoz

15:30 Gulyás Zoltán: Uráli népek földrajzi nevei Reguly Antal térképészeti munkáiban

16:00 Nagy Zoltán: Egy pohárban tükröződve: A másik képe a 19. századvégi szibériai expedíciókban.

Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza

Budapest, Tóth Kálmán u. 4. B. épület, 8.33-as terem (Néprajztudományi Intézet tárgyalója)

Időpont: 2022. december 13. (kedd) 11:00

A program ide kattintva letölthető (Pdf).