Schmidt Éva (1948–2002) néprajzkutató, folklorista, nyelvész, az obi-ugor népek és nyelvek kiemelkedő kutatója hatalmas néprajzi és folklórarchívumot hozott létre. Halála előtt hagyatékát 20 évre zárolta. A Bölcsészettudományi Kutatóközpont és a Nyelvtudományi Kutatóközpont az NKFIH támogatásával 2022-ben közösen indított programot Schmidt Éva néprajzkutató hagyatékának rendszerezésére, kutathatóvá tételére.

Schmidt Éva (Budapest, 1948 – Hanti-Manszijszk, 2002) néprajzkutató, folklorista, nyelvész, az MTA Néprajzi Kutatóintézetének egykori munkatársa, az obi-ugor népek és nyelvek kiemelkedő kutatójaként 1991-től haláláig Nyugat-Szibériában, Belojarszkij városban dolgozott a Magyar Tudományos Akadémia és a Hanti-Manysi Autonóm Körzet vezetése együttműködésével alapított Északi-hanti Folklórarchívumban. Az első hanti tudományos intézmény vezetőjeként intenzív tudományszervező és oktató munkát végzett, hatalmas néprajzi- és folklórarchívumot hozott létre. Halála előtt hagyatékát 20 évre zárolta, így annak feldolgozása 2022-ben kezdődhet meg.

Bár „Schmidt-hagyatékon” elsősorban a Belojarszkijban végzett munka eredményét értjük, valójában ennél többről van szó. Beletartozik Schmidt Éva egész kutatói életútja, korábbi (1970, 1980, 1982, 1990–1991) gyűjtései, publikációi, jegyzetei, dokumentált előadásai, interjúi, szakmai jelentései, a közreműködésével készült kötetek, filmek, valamint mások gyűjtéseinek feldolgozása. Ide sorolhatók még a gyűjtési dokumentációk és a hagyaték mások által készített dokumentációi is.

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont és a Nyelvtudományi Kutatóközpont az NKFIH támogatásával 2022-ben közösen indított programot Schmidt Éva néprajzkutató hagyatékának rendszerezésére, kutathatóvá tételére.  A Nyelvtudományi Kutatóközpont önálló projektje az ELKH kiemelt kutatási témapályázataként pedig már egy résztémára fókuszál.

 

A projektek feladata a hagyaték áttekintése, archiválása, az eddig nem digitalizált anyagok elektronikus rögzítése és adatbázisba rendezése, kutathatóvá tétele után a kiválasztott gyűjteményi egységek feldolgozása. A hagyaték értéke több szempontból is felbecsülhetetlen: egy veszélyeztetett nyelv, a hanti nyelv északi nyelvjárásainak komplex, több témára és szakterületre kiterjedő dokumentációjáról van szó, óriási mennyiségű audio- és videofelvétel formájában, amelyek egy része lejegyzéssel, jegyzetekkel is el van látva, más részéről az alapadatokat (gyűjtés helye, ideje, adatközlő személye, esetleg téma, műfaj) is ismerjük.

A veszélyeztetett nyelvek történetében 20 év – a hagyaték zárolásának időtartama – alatt végzetes változások történtek, így a feldolgozást a most megnyíló anyag esetében a lehető leghamarabb el kell kezdeni, hiszen anyanyelvi kompetencia, konzultáció nélkül a feladat megoldhatatlan. Az archív anyagok megfelelő technikai szinten történő megóvása is fontos cél. Jelen projekt alapvető feladata e két sürgető lépés megtétele.

A szöveggondozás után kezdődhet meg a projekt távlati fő céljának megvalósítása: a hagyaték bekapcsolása a tudományos vérkeringésbe nemcsak a közzététellel, hanem a ráépülő tudományos elemzésekkel, feldolgozásokkal folklorisztikai, néprajzi, muzikológia és nyelvészeti téren. A projekt külön elemét jelenti a nagy mennyiségű prózai szövegkorpuszra épülő nyelv(pár)specifikus, illetve nyelv(pár)független neurális hálózatos elemzés. Ez a módszer a gépi fordítási eljárások legkorszerűbb változata, amely a szavak különböző mondatokban talált előfordulásainak környezetét írja le, és ezek alapján szerez információt az egyes szavak „használati szabályairól”. Ez az elemzés, illetve a gépi fordításos támogatás nagy segítséget jelenthet a későbbi szövegfeldolgozások során is.

Projektünk célja Schmidt Éva hanti és manysi folklórgyűjtésének hozzáférhetővé tétele az eredeti nyelv mellett magyar, angol és orosz fordításban, valamint egyes területeken tudományos feldolgozások készítése. A feladat intézmények és szakterületek közötti együttműködésben, nemzetközi kutatógárdával valósul meg. Végeredményként többnyelvű honlapon jelenítjük meg a gyűjtéseket. Ugyancsak itt kapnak helyet Schmidt Éva publikációi és a közreadott anyagra épülő szakmai feldolgozások is. Schmidt Éva folklorisztikai és nyelvészeti írásait, valamint a folklórszövegekből összeállított válogatásokat nyomtatásban is megjelentetjük. Külön kötet készül Schmidt Éva életútjáról, expedícióiról, az Északi-hanti Folklórarchívum történetéről is.

A projektek bemutatkozó rendezvényét 2022. július 5-én (kedden) 13:00 órai kezdettel tartjuk az MTA Humán Tudományok Kutatóházának tanácstermében.