A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport kiadványsorozatának 9. köteteként jelent meg 2021-ben az eszéki Zrínyi Magyar Kultúrkör kiadásában, Bognár Szabina közreműködésével az „Öszve eskettettek illyen egyezkedés mellett…” című forrásközlés.

Drávaszögi és szlavóniai református ígéretlevek és házassági egyezségek  mint jogi néprajzi források

 Jukić Zita, az Eszéki Állami Levéltár osztályvezető levéltárosa, a Zrínyi Magyar Kultúrkör elnöke a drávaszögi és a szlavóniai egyházi anyakönyvek kutatása során figyelt fel arra, hogy a házasságkötéssel egyidejűleg írásba foglalták a házasfelek különböző tartalmú megállapodásait, vállalásait. Hét, jórészt református község, Rétfalu, Szentlászló, Karancs, Kopács, Kórógy, Sepse és Várdaróc 19. századi anyakönyveiből a teljesség igényével gyűjtötte ki ezeket a megállapodásokat: összesen 96 darabot.

A forráskiadványhoz Bognár Szabina, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézetének tudományos főmunkatársa; Homoki-Nagy Mária, a Szegedi Tudományegyetem ÁJK Magyar Jogtörténeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára és Nagy Janka Teodóra, a Pécsi Tudományegyetem KPVK Szociális Tanulmányok Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára írt bevezető tanulmányt.  

A kötetet 2022. május 18-án Eszéken a Josip Juraj Strossmayer Egyetem Bölcsészettudományi Kara és a Zrínyi Magyar Kultúrkör szervezésében mutatták be. A Njari Denis  egyetemi docens, a Premodern Történelem Tanszék vezetője által moderált programon a termet betöltő közönség soraiban jelen volt Fuzik János Sándor, Magyarország eszéki főkonzulja, Lehocki-Samardžić Anna, egyetemi docens, a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék vezetője, Lovas Eldina és Rajković-Pejić Ana, a Horvát Történettudományi Intézet munkatársai, Magdika Dániel, az eszéki Népkör Magyar Kultúregyesület elnöke, valamint Ferenczy Nikolett, az eszéki Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ tanára.

Njari Denis a szlavóniai magyarság településtörténetéről szóló előadását követően Hegediš Karolina az Eszéki Állami Levéltár forrásait közreadók – Jukić Zita; a technikai szerkesztő Szabó Ernő és a források jogi néprajzi értékelését jelentő tanulmány szerzői – közül a könyvbemutatón jelen lévő Nagy Janka Teodórával és Bognár Szabinával beszélgetett. A kerekasztal-beszélgetés résztvevői felhívták a figyelmet a közölt források kutatás- és tudománytörténeti jelentőségére, és válaszoltak a közönség soraiból érkező kérdésekre.

A kötet megjelenése a szlavóniai és drávaszögi magyarság kulturális értékei feltárásának legújabb eredményeként kulcsot ad a szlavóniai házasságkötési szokások alaposabb megismeréséhez – egy tervezett horvát fordítás elkészültével nemcsak az ott élő magyarok, hanem a horvátok széles köre számára is.

 A fotókat Dr. Szabó Géza készítette.