Ünnepség a HTK Galérián. Fotó: Szilágyi Levente

A BTK Néprajztudományi Intézet és a PTE BTK Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék szervezésében 2022. május 24-én köszöntöttük Prof. Dr. Vargyas Gábort 70. születésnapja alkalmából.

Vargyas Gábor néprajzkutató, kulturális antropológus, a BTK Néprajztudományi Intézetének professor emeritusa, a Pécsi Tudományegyetem Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszékének egyetemi tanára 1952. május 22-én született Budapesten. Megköszönve több évtizedes oktató- és kutatómunkáját, a Humán Tudományok Kutatóházának Galériáján jelenlegi és egykori kollégái, tanítványai és barátai köszöntötték őt 70. születésnapja alkalmából.

Az ünnepelt számára titokban szerveződő ünnepséget Nagy Zoltán tanszékvezető nyitotta meg, felkérve Balogh Balázs főigazgatót, hogy mondja el köszöntőjét, és adja át a BTK Néprajztudományi Intézet ajándékát Vargyas Gábornak. A főigazgató úr személyes hangú köszöntőjében így éltette az ünnepeltet:

„Reneszánsz ember vagy Gábor, így vagy teljes egész, az élet minden területére való nyitottságoddal és szerteágazó érdeklődéseddel, elmélyült tudásoddal.

Tudom, hogy ez a kerek évforduló sajnos egyben a nyugdíjba vonulásodat is jelenti. De az egész szakmának, az intézetnek az az érdeke, és személy szerint nekem is az a kívánságom, hogy maradj még velünk!”

Ezt követően a PTE BTK Néprajz – Antropológia Tanszék mostani hallgatóinak és egykori tanítványainak nevében Németh Nóra köszöntötte Vargyas Gábort, majd Sárközi Ildikó Gyöngyvér mutatta be a Vargyas Gábor 70. születésnapjára készített kötetet.

A „Rizsszemek a tálban. Köszöntők Vargyas Gábor 70. születésnapjára” című kötet elkészítésének ötletét három intézmény karolta fel: a BTK Néprajztudományi Kutatóintézet, a PTE BTK Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék és a L’Harmattan Kiadó. A kötet szerkesztői, Sárközi Ildikó Gyöngyvér és Nagy Zoltán ezen intézmények támogatásával kereste fel Vargyas Gábor volt és jelenlegi kollégáit, tanítványait és barátait, hogy megkérjék őket arra: írják meg, hogy mit jelent számukra Gábor, hogy milyen kedves emléket őriznek vele kapcsolatban, vagy hogy mit szeretnének elmondani neki a jeles alkalomból. A szerkesztők az írások tartalmán túl még nagyobb szabadságot adtak azok műfaja és formája tekintetében: a köszöntőktől a visszaemlékezésekig szívesen fogadták valamennyit.

Ahogyan Sárközi Ildikó Gyöngyvér a köszöntőjében is elmondta:

„És a szövegek lassan gyűlni kezdtek, bennük megannyi őszinte emberi mozzanat emlékképeivel. Érkeztek a levelek kollégáktól, tanítványoktól és barátoktól, vagy éppen tanítványokból lett kollégáktól és kollégákból lett barátoktól – a rizsfőző tanár úrról, a mezítlábas kollégáról, a ribizliszörpöt kortyolgató Gáborról, kalandos utazásokról, bolondos mindennapokról, és igen, a mindennél jobban szeretett, beteg édesapáért aggódó fiúról.

Végül közel 80 (magyar és angol nyelvű) írás és mintegy 100 fénykép gyűlt össze, – többek között Magyarországról, Franciaországból, Nagy-Britanniából, Kínából és Vietnámból érkeztek a levelek. Az írásba foglalt körök összeértek, elválaszthatatlanul egymásba olvadtak, és azért, hogy végül mindez kerek egészként napvilágot láthatott, köszönettel tartozunk mindazoknak, akik a köszöntőket (olykor nem kevés türelemről tanúbizonyságot téve) segítettek kötetté rendezni: Hesz Ágnesnek, aki az angol szövegeket nyelvileg ellenőrizte; Zombory Andreának, aki a kézzel beérkező leveleket segített tisztázni; Nguyen Quynh Anh-nak, aki hozzájárult ahhoz, hogy Gábornak készített, ezer szónál is sokatmondóbb rajzát a borítóra tehessük; és végezetül köszönettel tartozunk Tiszóczi Tamás olvasószerkesztőnek, Csernák Krisztina tördelőnek és Gembela Zsoltnak, aki a borítót tervezte.”

A köszöntők sorát végül Mészáros Csaba zárta, aki bemutatta a BTK Néprajztudományi Intézet és a PTE BTK Néprajz – Kulturális Antropológia Tanszék kollégáinak terepfotóiból készült kiállítást.

 

 Képek az ünnepségről. Fotó: Szilágyi Levente

 

 

Az ünnepség formálisnak tekinthető részét az estébe nyúló fogadás követte, amelyen az ország minden tájáról érkezett kollégákkal, barátokkal, tanítványokkal együtt ünnepeltük Vargyas Gábort. Talán mindannyiuk nevében ismételhetjük meg itt újra:

                                                                                                                            Isten éltessen sokáig, mindannyiunk kedves Gábora!

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                           Sárközi Ildikó Gyöngyvér