2021. szeptember 30-án és október 1-jén Hódmezővásárhelyen rendezték meg a Tárkány Szücs Ernő emlékére szervezett jubileumi nemzetközi interdiszciplináris konferenciát, melyen a Bölcsészettudományi Kutatóközpont társszervezőként volt jelen.

A konferencián a Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatója, Balogh Balázs a TSZE Kutatócsoport és a Vásárhelyi Testamentum Alapítvány képviselőivel közösen aláírta a Tárkány Szücs Ernő-díj alapító okiratát, amely a jogi néprajz, a jogi kultúrtörténet interdiszciplináris kutatási terület folyamatos fejlesztését, a kapcsolódó szellemi erőforrások erősítését kívánja a jövőben segíteni. A konferencián a Néprajztudományi Intézet több munkatársa (Bognár Szabina, Domokos Mariann) is előadást tartott.

 

Tárkány Szücs Attila, Nagy Janka Teodóra és Balogh Balázs ellenjegyzik a Tárkány Szücs Ernő-díj alapító okiratát. Fotó: Szabó Ernő

 

A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport (Pécsi Tudományegyetem KPVK), a Bölcsészettudományi Kutatóközpont, a Vásárhelyi Testamentum Alapítvány, a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ és a MNL CS-CSML Hódmezővásárhelyi Levéltára által közösen szervezett konferencia aktualitását egyrészt a Hódmezővásárhelyen született Tárkány Szücs Ernő, a magyar jogi néprajz nemzetközi hírű kutatója születésének centenáriuma, másrészt a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport (a továbbiakban Kutatócsoport) 10 éves jubileuma jelentette. 

 

Tárkány Szücs Ernő emléktáblája a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium falán. Fotó: Szabó Ernő

 

A tanácskozás résztvevői az ünnepi rendezvény első napján megkoszorúzták Tárkány Szücs Ernő síremlékét a hódmezővásárhelyi Kincses temetőben, majd megtekintették a Bethlen Gábor Református Gimnáziumban berendezett Tárkány Szücs Ernő Emlékszobát. A szülőváros a Tárkány Szücs Ernő tér avatásával fejezte ki tiszteletét a centenáriumon, amelynek délelőtti programját ünnepi megemlékezés és koszorúzás zárta Tárkány Szücs szülőházánál.

 

Dr. Tárkány Szücs Attila az édesapjáról elnevezett téren. Fotó: Szabó Ernő

 

Az emléküléssel folytatódó programban számos köszöntő beszéd hangzott el a város és a kutatócsoport képviselői részéről. Dr. Tárkány Szücs Attila, Tárkány Szücs Ernő fia, a Vásárhelyi Testamentum Alapítvány kurátora a személyes köszönő és köszöntő szavak mellett az intézményes emlékezés fontosságát, tudomány- és kutatástörténeti lehetőségeit emelte ki.

A jelenleg 32 taggal rendelkező Kutatócsoport a jubileum évében először köszöntött külföldi tiszteleti tagokat: prof. dr. Keszeg Vilmost, a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem egyetemi tanárát, prof. dr. habil. Marian Maleckit, a krakkói Jagelló Egyetem Egyetemes Állam- és Jogtörténeti Tanszékének professzorát, prof. dr. Zalina Vladimirovna Kanukovát, az oroszországi Észak-Oszét-Alán Autonóm Köztársaság vladikavkázi Abajev Észak-Oszét Humán és Társadalomtudományi Kutatóintézet (SOIGSI) főigazgatóját, emeritus-univ prof. dr. iur. Gernot Kochert, a grazi Karl Franzens Tudományegyetem egyetemi tanárát.

A kettős jubileum alkalmat adott a jogi kultúrtörténet, jogi néprajz területén nyújtott kiemelkedő, hazai szakmai teljesítmények elismerésére is. Az alapítók: a Vásárhelyi Testamentum Alapítvány, a TSZE Kutatócsoport és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont vezetői szóban is megerősítve szándékukat ünnepélyesen aláírták a Tárkány Szücs Ernő-díj alapító okiratát. A díj I. fokozatát a jogi néprajz, a jogi kultúrtörténet területén elért kiemelkedő kutatási és tudományszervezési tevékenysége elismeréseként Nagy Janka Teodóra, a Kutatócsoport elnöke kapta, az alapítói szándék szerint életmű díjként az elismerést Szenti Tibor vehette át.

 

A tanácskozás résztvevői. Fotó: Szabó Ernő

 

A jubileumi konferenciára három kötet is megjelent, melyek ünnepi bemutatója lehetőséget nyújtott Tárkány Szücs Ernő rendkívül gazdag kutatói életműve legfontosabb eredményeinek áttekintésére. A megjelent kötetek a következők: Tárkány Szücs Ernő: Magyar jogi népszokások c. monográfiájának 3. kiadása; az MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport Ungarische Rechtshistoriker sorozatában jelent meg Tárkány Szücs válogatott német és angol nyelvű tanulmányait tartalmazó Rechtsgeschichte und Volksbräuche: Ausgewählte Studien c. kötet Nagy Janka Teodóra és Bognár Szabina szerkesztésében, Szabó Ernő szöveggondozásában; ezeken kívül bemutatásra került a „Száz plusz tíz” jubileumi kötet. Tárkány Szücs Ernő (1921-2021) Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport (2011-2021) című kötet, melyet szintén Nagy Janka Teodóra valamint Bognár Szabina és Szabó Ernő szerkesztettek.

A kutatóról készült portréfilm levetítését követően ünnepi előadások következtek, melyek a tudományközi együttműködés jegyében tekintették át a további kutatásokat ösztönző eredményeket: Tárkány Szücs Ernő és a magyar jogtörténet (Mezey Barna), a magyar végrendelet-kutatás (Homoki-Nagy Mária), a magyar társadalomtörténet (Gyáni Gábor), a magyar népi jogéletkutatás fénykora (1939-1948) (Nagy Janka Teodóra), valamint Egy jogi néprajzi szintézis lehetősége – Tárkány Szücs Ernő az MTA Néprajzi Kutató Csoportjában (1975-1984) (Bognár Szabina). 

 

Nagy Janka Teodóra, a Kutatócsoport elnöke, a konferencia főszervezője. Fotó: Szabó Ernő

 

A konferencia második napja a Kutatócsoport külföldi tiszteleti tagjainak előadásaival kezdődött: Autonóm volt-e a népi kultúra? Az intézmények és a népi kultúra viszonya – Keszeg Vilmos; Mongol Invasion in Hungary and Poland: Parallels between the Battle of Muhi and Legnica – Marian Malecki; Miniaturen als „Schlagworte“ zu Rechtstexten Gernot Kocher; Обычное право осетин: традиции и современность – Zalina Kanukova.

Ezt követően a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport tagjainak változatos tematikájú előadásai adtak áttekintést a jogi kultúrtörténet, a jogi néprajz legújabb kutatási eredményeiről. Az előadások visszanézhetők a Kutatócsoport Facebook-oldalán, tanulmánnyá formált változataik pedig nyomtatásban is megjelentek a Kutatócsoport kiskönyvtárának 10. köteteként a TSZE Kutatócsoport és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont közös kiadásában: 

 

Nagy Janka Teodóra – Bognár Szabina – Szabó Ernő (szerk.): „Száz plusz tíz” jubileumi kötet. 2021, Szekszárd: Pécsi Tudományegyetem KPVK, Bölcsészettudományi Kutatóközpont (Nagyításhoz kattintson a képre!)

 

A cikk Nagy Janka Teodóra, Bognár Szabina és Szabó Ernő beszámolójának rövidített változata.

Az eredeti szöveg teljes terjedelmében ide kattintva olvasható.