Iancu Laura, a BTK Néprajztudományi Intézet munkatársa a moldvai magyar katolikus közösség egyháztörténetével és vallási életével kapcsolatos, a kutatástörténetben perifériára szorult kérdések vizsgálatára vállalkozott.

Iancu Laura két évre nyerte el a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János kutatási ösztöndíját.  A kutatás központi témái: az imádkozás és az ima nyelve a régi Moldvában, a nyelvi asszimiláció hatása a hittudatra és világképre, a jászvásári egyházmegye kultúra- és mentalitásformáló törekvései. A pályázat egyik kiemelt kérdése a hit, vallás, megismerés és hagyományos világkép komplex tárgyalása a néprajztudomány eszközeivel. 

 

 

Bibliába írt elhalálozási lista. Fotó: Iancu Laura, Magyarfalu 2008

 

A kutatás a moldvai katolikus magyar közösségek néphagyományából származó történeti és recens anyag (folklórszövegek, vallomások, visszaemlékezések, úti beszámolók stb.), továbbá a levéltári kutatások révén feltárt, különféle típusú iratok témához kapcsolódó adatainak az elemzésére épül.

A vizsgálat eredményeit a pályázó tanulmányok keretében adja közre.

 

Román nyelvű, a magyar katolikusok által használt római katolikus katekizmus 1968-ból. Fotó: Iancu Laura, Magyarfalu 2008

 

 

A tudományos megismerést szolgáló eredményekkel a szerző a moldvai magyar közösség számára kíván hiteles ismereteket nyújtani a moldvai katolicizmus története és a vallásosság alakulásának folyamataira vonatkozóan.

 

 

1901–1902. tanév iskolanaplója, fejlécben a nemzetiség megadásával („naţionalitate magh.”). Fotó: Iancu Laura, Archivele Naţionale Filiala Bacău