A Bölcsészettudományi Kutatóközpont is részt vállalt a magyar jogi néprajz nemzetközi hírű kutatójának tiszteletére rendezendő jubileumi konferencia megszervezésében, amely gazdag programot kínálva 2021. szeptember 30-án veszi kezdetét Hódmezővásárhelyen.

 

MEGHÍVÓ 

A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport (Pécsi Tudományegyetem KPVK), a Bölcsészettudományi Kutatóközpont, a Vásárhelyi Testamentum Alapítvány, a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ, a MNL CS-CSML Hódmezővásárhelyi Levéltára tisztelettel meghívja

JUBILEUMI NEMZETKÖZI INTERDISZCIPLINÁRIS KONFERENCIÁJÁRA

Tárkány Szücs Ernő születésének 100., a Kutatócsoport megalakulásának 10. évfordulóján (Hódmezővásárhely, 2021. szeptember 30–október 1.)

Dr. Tárkány Szücs Ernő, Hódmezővásárhely szülötte, a magyar jogi néprajz nemzetközi hírű kutatója 2021. október 13-án lenne 100 éves. A nevét viselő jogi kultúrtörténeti és jogi néprajzi kutatócsoport társszervezőivel közösen az évfordulón egy jubileumi konferenciával kívánja tiszteletét kifejezni tudományos munkássága, a magyarságra vonatkozó kutatásokat gazdagító életműve előtt és áttekinteni annak tovább élését, gyarapodását a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport (a továbbiakban TSZE Kutatócsoport) megalakulásának 10. évfordulóján.

Program:

2021. szeptember 30. (csütörtök) Hódmezővásárhely

A 100 esztendeje született Dr. Tárkány Szücs Ernő emlékezete

10.00 Tárkány Szücs Ernő síremlékének megkoszorúzása (Kincses Temető)

11.00 Tárkány Szücs Ernő Emlékszoba megtekintése (Bethlen Gábor Református Gimnázium, Szőnyi u. 2.)

(Köszöntő: Hódiné Földesi Sára igazgató, bemutatja: Kádárné Zsoldos Edit könyvtáros)

12.00 Ünnepi megemlékezés és koszorúzás Tárkány Szücs Ernő szülőházánál (Lázár u. 2.)

(Dr. Nagy Janka Teodóra, a TSZE Kutatócsoport elnöke, Dr. Kis Andrea alpolgármester, Dr. Blazovich László Hódmezővásárhely Pro Urbe díjasa, Dr. Antal Tamás, a Szeremlei Társaság elnöke, Dr. Tárkány Szücs Attila, Vásárhelyi Testamentum Alapítvány elnöke)

13.30 Regisztráció

14.00 Tárkány Szücs Ernő Emlékülés (Helyszín: Emlékpont, Andrássy út 34.)

Levezető elnök: Dr. Gelencsér József és Dr. Miklós Péter

Köszöntő: Dr. Kis Andrea alpolgármester, Dr. Mezey Barna, a TSZE Kutatócsoport társelnöke, Dr. Tárkány Szücs Attila, a Vásárhelyi Testamentum Alapítvány kurátora 

Külföldi tiszteleti tagok köszöntése

Jubileumi elismerések átadása

Tárkány Szücs Ernő-díj alapítása

Dr. Mezey Barna, Dr. Nagy Janka Teodóra (társelnök, elnök, TSZE Kutatócsoport), Dr. Tárkány Szücs Attila (kurátor, Vásárhelyi Testamentum Alapítvány), Dr. Balogh Balázs (főigazgató, Bölcsészettudományi Kutatóközpont)

15.00 Ünnepi kötetbemutató

Tárkány Szücs Ernő: Magyar jogi népszokások (3. kiadás, Nemzeti Közszolgálati Egyetem)

Bemutatja: Dr. Varga Csaba, köszönetet mond: Dr. Tárkány Szücs Attila 

Ernő Tárkány Szücs: Rechtsgeschichte und Volksbräuche. (Ausgewählte Studien) (Gondolat Kiadó)

Bemutatja: Dr. Mezey Barna 

„Száz plusz tíz” jubileumi kötet. Tárkány Szücs Ernő (1921-2021) Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport (2011-2021) (TSZE Kutatócsoport PTE KPVK – Bölcsészettudományi Kutatóközpont)

Bemutatja: Dr. Blazovich László 

15.45 Szünet

16.00 Ünnepi előadások

Tárkány Szücs Ernő és a magyar jogtörténet (Dr. Mezey Barna)

Tárkány Szücs Ernő és a magyar végrendelet kutatás (Dr. Homoki-Nagy Mária)

Tárkány Szücs Ernő hagyatéka és a magyar társadalomtörténet (Dr. Gyáni Gábor)

Tárkány Szücs Ernő és a magyar népi jogéletkutatás fénykora (1939-1948) (Dr. Nagy Janka Teodóra)

Egy jogi néprajzi szintézis lehetősége – Tárkány Szücs Ernő az MTA Néprajzi Kutató Csoportjában (1975-1984) (Dr. Bognár Szabina)

Tárkány Szücs Ernő szellemi hagyatéka: a 10 éves Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport (Dr. Nagy Janka Teodóra-Szabó Ernő)

18.00 Tárkány Szücs Ernő könyvhagyatéka a MNL CS-CSML Hódmezővásárhelyi Levéltárában (kiállítás)

Megnyitja: Presztóczki Zoltán 

18.30 Film- és kiadványbörze

*

2021. október 01. (péntek) Hódmezővásárhely

A 10 éve alakult Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport Jubileumi Konferenciája (Helyszín: Emlékpont, Andrássy út 34.)

8.30     Regisztráció

9.00-10.50 A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport külföldi tiszteleti tagjainak előadásai

Elnök: Prof. Dr. Mezey Barna

Miniaturen als „Schlagworte“ zu Rechtstexten

Em.Univ. Prof. Dr.iur. Dr.h.c. Gernot Kocher (Karl-Franzens-Universität Graz, Ausztria)

Mongol Invasion in Hungary and Poland: Parallels between the Battle of Muhi and Legnica

Prof. Dr. Marian Malecki (Jagiellonian University, Krakkó, Lengyelország)

Обычное право осетин: традиции и современность

Prof. Dr. Zalina Kanukova: (SOIGSI, SOGU Vladikavkáz, Észak-Oszét-Alán Köztársaság, Oroszország)

Autonóm volt-e a népi kultúra? Az intézmények és a népi kultúra viszonya

Prof. Dr. Keszeg Vilmos: (Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, Románia)

10.50 Kávészünet

11.00-17.00    A Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport tagjainak előadásai 

11.0-12.30      1. szekció

Elnök: Dr. Homoki-Nagy Mária

11.00-11.15    Tárkány Szücs Ernő és kora. A jogi néprajz és gondolhatatlansága a marxista-leninista állam- és jogelméletben (Dr. Varga Csaba)

11.15-11.30    A Jászkun kerület népi jogéletének tükröződése a 18. századi helyi rendtartásokban (Bánkiné Dr. Molnár Erzsébet)

11.30-11.45    A magyarországi végrendelet-forrásközlések és tanulmányok (Dr. Horváth József)

11.45-12.00    A bírósági tárgyalótermek szimbolikája (Bódiné Dr. Beliznai Kinga)

12.00-12.15    A konzisztoriális bíráskodás jogi néprajzi elemei a váci egyházmegye területén (Dr. Völgyesi Levente)

12.15-12.30    Hozzászólások

12.30               Ebédszünet

13.30-15.00    2. szekció

Elnök: Bánkiné Dr. Molnár Erzsébet

13.30-13.45    Tárkány Szücs Ernőre emlékezve (Chicago 1973) (Dr. Gráfik Imre)

13.45-14.00    A jogszokások szerepe a földesúr–jobbágy viszony alakulásában a Magyar Királyság északi megyéinek hódoltsági falvaiban (J. Dr. Újváry Zsuzsanna)

14.00-14.15    Valláserkölcsi vétségek feltárása és büntetése 1828-ban a Nyikó mente három katolikus falujában (Dr. Bárth János)

14.15-14.30    A gazdák „kékbeli parlamentje” – Székesfehérvár paraszttársadalmának fóruma (Dr. Gelencsér József)

14.30-14.45    A család változó szerepben (Dr. Örsi Julianna)

14.45-15.00    Hozzászólások

15.00               Kávészünet 

15.15-16.45    3. szekció

Elnök: Dr. Horváth József

15.15-15.30    Árpád-házi Szent Kinga – egy legenda és jogtörténeti háttere (Prof. Dr. Marian Małecki-Dr.. Falus Orsolya)

15.30-15-45    Jogi néprajzi adatok az irodalomban. Bűnesetek Galgóczi Erzsébet műveiben (Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna)

15.45-16.00    „Éljen Wekerle s a polgári házasság!” Propaganda és populáris kultúra a 19. század végén (Dr. Domokos Mariann)

16.00-16.15    A magyarországi ügyvédfolklór (Dr. Csáji Koppány László)

16.15-16.30    A spanyol jogszokáskutatás intézményesülése és Joaquín Costa öröksége (Matla Gabriella)

16.30-16.45    Hozzászólások

16.45-17.00    Konferencia zárása 

 

*

Együttműködő partnerek: 

MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Jogtörténeti Albizottság

MTA I. Osztályának Néprajztudományi Bizottsága

ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék és MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport

SZTE ÁJTK Magyar Jogtörténeti Tanszék

PTE ÁJK Jogtörténeti Tanszék

Magyar Néprajzi Társaság Társadalomnéprajzi Szakosztály

Magyar Néprajzi Múzeum

 

A meghívó ide kattintva pdf formátumban is letölthető.