A Napló Kiadó, az Európai Folklór Intézet és a FÓKUSZ Egyesület gondozásában megjelent A Nemzeti Kultúrtörténet Kincsestára sorozat harmadik kötete, Magyar Zoltán Rákóczi: Rákócziról szóló mondák a folklórban című műve.

 A 2019-ben indított új szövegfolklorisztikai kiadványsorozat legújabb darabja II. Rákóczi Ferenc népi hagyománykörét és kultúrtörténeti emlékezetét mutatja be az utóbbi három évszázad írott forrásai és a szájhagyomány alapján. A Habsburg-ház elleni felkelés élére álló, majd a szabadságharc bukását követően önkéntes száműzetésbe vonuló Rákóczi néhány évtized leforgása alatt folklórhőssé vált, és kialakuló mondaköre a Kárpát-medence túlnyomó részén elterjedt, népszerűségében Mátyás király, Szent István király és Szent László király népi hagyománykörével vetekedve, egyes tájegységeken még túl is szárnyalva azokét.

A 221 oldal terjedelmű kötet áttekinti a Rákóczi-hagyománykör kialakulását, a fejedelem személyéhez fűződő mondák típusait és jellemző motívumait, továbbá a Rákóczi-kultusz különféle rétegeit (ikonográfia, közköltészet, hamvainak hazahozatala és újratemetése).  A Rákóczi népi emlékezetét elemző tanulmányt a néhai fejedelemről szóló mondák válogatott gyűjteménye, a mondakör típusmutatója, valamint a függetlenségi eszmét a 19. századra is átmentő Rákóczi-nóta szövegkiadása egészíti ki.