A BTK Néprajztudományi Intézete által, a Zenetudományi Intézet támogatásával szervezett konferenciára 2021. szeptember 22-én, a HTK  székházában kerül sor.

A moldvai csángómagyarokkal kapcsolatos, közel két évszázadot felölelő kutatástörténetre pillantva szemtanúi lehetünk annak, hogy a felívelő szakaszokat hosszabb-rövidebb ideig tartó szünetek követték. A csoportos, összehangolt kutatások és az egyéni vizsgálatok olykor párhuzamosan folytak, máskor váltakozva követték egymást. Vajon hol tart ma, a 21. század első harmadában a reformkorban elindult folyamat?

2021-ben emlékezünk Domokos Pál Péter születésének 120. évfordulójára. Ez a jubileum jó alkalomnak kínálkozik a számvetésre, a reflexióra és az értékelésre, de új utak keresésére is.

A fentiek szellemében rendez konferenciát a BTK Néprajztudományi Intézete a Zenetudományi Intézet támogatásával, 2021. szeptember 22-én, szerdán, a Humán Tudományok Kutatóközpont székházában (Bp., IX., Tóth Kálmán u. 4.), melyre tisztelettel hívjuk és várjuk a moldvai magyarok kultúrája iránt érdeklődő, valamint a Domokos Pál Péter munkássága és szellemisége előtt tisztelegni kívánó érdeklődőket.

A konferencia programja:  

KORSZAKOK, ÁLLOMÁSOK ÉS FORDULÓPONTOK

A CSÁNGÓMAGYAROK KUTATÁSÁBAN

A DOMOKOS PÁL PÉTER 120 KONFERENCIA PROGRAMJA

2021. szeptember 22. (szerda) 09.40 – 18.00

Humán Tudományok Kutatóközpont, K011-12-es terem

1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

MEGNYITÓ

9.40 BALOGH BALÁZS főigazgató, Bölcsészettudományi Kutatóközpont

9.50 RICHTER PÁL igazgató, BTK Zenetudományi Intézet

I. DOMOKOS PÁL PÉTER 120

10.00 – 12.00

SZEKCIÓVEZETŐ: DOMOKOS MÁRIA

10.00–10.20 Halász Péter: Domokos Pál Péter és Kájoni János

10.20–10.40 Kővári Réka: Népénekek Domokos Pál Péter csángó népzenei gyűjtéseiben

10.40–11.00 Seres Attila: Egy bukovinai székely „misszionárius” Moldvában. Péter Gergely kántortanító portréja

11.00–11.20 Iancu Laura: Domokos Pál Péter Boldog Oláh Jeremiással kapcsolatos dokumentumai

11.20–11.40 Nyisztor Tinka: Ne féljetek!

11.40–12.00 KÉRDÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK

12.00 – 13.00 EBÉDSZÜNET

II. NÉPÉNEKEK, NÉPZENE, NÉPSZOKÁS, NÉPRAJZI GYŰJTÉS

13.00–14.30

SZEKCIÓVEZETŐ: BARNA GÁBOR

13.00–13.20 Pávai István: Anyanyelv, hagyomány, népzene Szászkúton

13.20–13.40 Tánczos Vilmos: Andor János (1914–2002) bogdánfalvi búcsúvezető énekesfüzete

13.40–14.00 Medgyesy S. Norbert: A lészpedi betlehemi szolgálat, népénekek és archaikus népi imádságok – közös gyűjtések eredményei Moldvában és Győrött Jáki Sándor Teodózzal

14.00–14.20 Pozsony Ferenc: A tárgyi kultúra kutatásáról. A Csángó Néprajzi Múzeum

14.20 – 14.30 KÉRDÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK

III. NYELV, ASSZIMILÁCIÓ, ETNICITÁS

14.30–16.20

SZEKCIÓVEZETŐ: BODÓ CSANÁD

14.30–14.50 Makkai Béla: A magyar nemzetpolitika „kelletlen” alanyai – a csángók (1867–1918)

14.50–15.10 Péntek János: A moldvai magyarok nyelvcseréje és asszimilációja a kutatástörténetben és a legújabb kutatások tükrében

15.10–15.30 Peti Lehel: Nyelv és érvényesülés: moldvai csángó vendégmunkás családok dilemmái

15.30–15.50 Lajos Veronika, Barabás Blanka és Botezatu Isabella: Nők és női perspektívák a moldvai csángókról készített kutatásokban

15.50–16.10 Fazakas-Timaru Carina: Csángómagyar szülők világmeglátása a 21. században. Egy részvételi kutatás első tapasztalatai

16.10 – 16.20 KÉRDÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK

16.20–16.30 KÁVÉSZÜNET

IV. ANYANYELV, NÉPKÖLTÉSZET, NYELVÉSZET

16.30 – 18.00

SZEKCIÓVEZETŐ: SZEMERKÉNYI ÁGNES

16.30-16.50 Mirk Kata-Szidónia: Kis csíki határőrök. Adalékok a csíkszeredai gimnázium néprajzi szakköreinek történetéhez

16.50-17.10 Fodor Katalin: Diákokkal Moldvában

17.10 –17.30 Jávor-Szelid Veronika: Erkölcs és szerelem – moldvai déli csángó népdalok kognitív nyelvészeti megközelítése

17.30–17.50 Vargha Fruzsina Sára: Tánczos Vilmos moldvai gyűjtésének nyelvészeti feldolgozása

17.50 – 18.00 KÉRDÉSEK, HOZZÁSZÓLÁSOK

ZÁRSZÓ

A meghívó és a konferencia programja ide kattintva pdf formátumban is letölthető.