A Magyar Napló Kiadó, az Európai Folklór Intézet és a FÓKUSZ Egyesület gondozásában megjelent A Nemzeti Kultúrtörténet Kincsestára című sorozat második kötete.

A 2019-ben indított új szövegfolklorisztikai kiadványsorozat újabb darabja Toldi Miklós népi hagyománykörét és kultúrtörténeti emlékezetét tekinti át széleskörűen. A 280 oldalas kötet forráskiadványként közreadja Arany János 1846-ban született elbeszélő költeményének (a kritikai kiadáson alapuló) szövegét, valamint az Arany-vers sok tekintetben előzményének számító Ilosvai Selymes Péter-féle költeményt (Az híres neves Tholdi Miklósnak jeles cselekedeteiről és bajnokságáról való história).

E két forrásművet egészítik ki a Toldi-hagyomány mitológiai hátterét feldolgozó tanulmányok (Hoppál Mihály), a Toldi-mondakör típusmutatója (Magyar Zoltán), és egy kísérő tanulmánnyal ellátott szöveggyűjtemény: a Toldi Miklósról szóló mondák eddigi legteljesebb válogatása (Magyar Zoltán).

A kötetet Hoppál Mihály és Magyar Zoltán szerkesztette.