2021. június 10-én 10 órakor online platformon került megrendezésre Tóth Katalin, intézetünk fiatal kutatójának „A Páva utcai zsinagóga több volt, mint neológ!” A Páva utcai zsinagógai mikrovilág metamorfózisai száz év tükrében (~1920 – ~2019) című doktori értekezésének nyilvános vitája.

A Bizottság elnöke Dr. Voigt Vilmos professor emeritus, titkára Dr. Bárth Dániel, belső opponense Dr. Bányai Viktória, külső bírálója Dr. Szécsényi András voltak. A Bizottság további tagja Dr. A. Gergely András és Dr. Szász Antónia, a disszertáció témavezetője pedig a Néprajzi Intézet adjunktusa, Dr. Vincze Kata Zsófia volt.

 

 

A doktori értekezés témája a ferencvárosi Páva utcai zsinagóga közösségének vizsgálata volt száz év tükrében, melyhez a jelölt komplex történeti kutatást, illetve kulturális antropológiai terepmunkát is végzett. A kutatás és az értekezés kiindulópontját az jelentette, hogy a kiválasztott zsinagógai mikrovilág, egy leszűkített társadalmi-kulturális valóság változásai és adott korszakokban megragadható specifikumjai a lehető legaprólékosabban kerüljenek a vizsgálat górcsöve alá. Mindezzel a Jelölt két fő célt jelölt meg: egyfelől a kutatás homlokterébe szerette volna állítani a zsinagógai miliő komplex alulnézeti perspektíváját, azaz tanulmányozni az ott zajló mindennapokat, kapcsolatokat, az azt alakító élet- és családtörténeteket. Másfelől, azt is szerette volna vizsgálni, hogy a IX. kerület, Ferencváros zsinagógája hogyan illeszkedik a nagyobb társadalmi egészbe, azaz a budapesti neológ zsidóság szervezeti hálójába.

Az opponensek a konstruktív kritikák mellett méltatták a Jelölt módszertanok kombinálására tett kísérletét, a feldolgozott források nagy számát és a kutatói önreflexió magas szintjét.

A Jelölt teljesítményét a Bizottság maximális pontszám mellett summa cum laude minősítéssel értékelte.