A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézetének Etnológiai Műhelye tisztelettel meghívja Knyihár Eszter előadására.

 Az előadás az alábbi linkre kattintva újra megtekinthető:

http://mtabtk.videotorium.hu/hu/recordings/43488

 

Az előadás időpontja:

2021. június 22. (kedd), 14:00

Az előadás helyszíne:

On-line, MS Teams platformon az alábbi linken:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDg2MDJkOWUtNjIxOS00Njc1LWI0MmQtNDdhYmRlOTU2OWY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219bc9b5a-0212-4d11-b02f-fb48c77f3da8%22%2c%22Oid%22%3a%22468169e2-6a63-41dc-bbf6-e43c00f206d1%22%7d

Knyihár Eszter az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Sinológia Program hallgatója, MTA-ELTE-SZTE Selyemút Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa.

2012 óta foglalkozik a magyarországi kínai diaszpóra és bevándorló közösség kutatásával. Kutatásának fókuszában  az otthon, a szülőföld, a kulturális identitás tudat és a közösséghez való tartozás érzése áll. 

Az előadás absztraktja:

Az előadás fókuszában a magyarországi kínai diaszpóra egyik speciális csoportjának, az első generációs kínai bevándorlók (laoyimin 老移民) leszármazottainak kulturális identitás konstrukciója áll. A laoyimin gyermekei folyamatosan közösség és identitás keresés állapotában vannak, amely során rendszeresen átértékelik a szülőktől, a küldő és fogadó ország társadalmától és saját diaszpórájuktól tanult kulturális mintákat és időnként önmagukkal is konfliktusba kerülve igyekeznek kialakítani saját(os) kulturális identitásukat. Ezt a komplex, sokszor amorf jelenséget számtalan tényező befolyásolja, melyek közül kiemelt szerep jut a bevándorló családnak és a családon belül megjelenő alkudozási folyamatoknak is. Ezek mentén a folyamatok mentén kirajzolódnak azok a területek, ahol a családon belül a legtöbb konfliktus zajlik, és ahol a legkönnyebben jutnak a tagok közös kulturális nevezőre. Az előadásban többek között ezeknek a területeknek az ismertetésével igyekszik hiteles képet vázolni a laoyimin gyermekeinek kulturális identitásáról. 

 

 A kép forrása: https://pixabay.com/photos/father-daughter-family-girl-child-3848947/