2021. május 19–21. között került sor a fiatal folkloristák 10. (jubileumi) nemzetközi konferenciájára Észtországban, mely ezúttal online formában valósult meg. Intézetünket a Folklór Osztály két tagja, Vargha Katalin és Eitler Ágnes képviselte.

A YoFo (International Conference of Young Folklorists) csaknem egy évtizede biztosítja a nemzetközi megmutatkozás lehetőségét a fiatal kutatók számára. A konferencia évről évre a Tartui Egyetem Észt és Összehasonlító Folklór Intézete, a Litván Irodalom és Folklór Intézet, valamint a Lett Tudományegyetem Irodalom, Folklór és Művészeti Intézetének összefogásával valósul meg. Az idei rendezvényen – melynek házigazdája a Tartui Egyetem Észt és Összehasonlító Folklór Intézete volt – csaknem húsz ország fiatal folkloristái képviseltették magukat: a szervező balti országok mellett többek között az USA, Izland, Spanyolország, Németország, Szlovénia, Csehország, Ukrajna, Finnország, Svédország, Norvégia, Fehéroroszország, Oroszország, Pakisztán és India területéről „érkeztek” a résztvevők.

A háromnapos konferencia alatt a résztvevők két plenáris előadást hallgathattak. Mirjam Mencej, a ljubljanai egyetem professzora, mintegy a konferencia nyitányaként saját, Szlovénia és Bosznia-Hercegovina vidéki tereiben több éven keresztül tartó terepmunkájára alapozva a hiedelem-narratívumok társadalmi használatáról beszélt az online konferencia közönségének („Social Uses of Belief Narratives”). Elliott Oring, a California State University – Indiana University professzor emeritusa egy elsősorban elméleti, és minden néprajzkutató számára fontos kérdéssel fordult a közönség felé: mi adja a „hagyomány” fogalmának lényegi magját? „To explain tradition” című előadásában Oring a folklorisztika egyik alapfogalmának számító „hagyomány” értelmezési lehetőségeit vette sorra.

A fiatal folkloristák előadásai kitüntetett figyelmet szenteltek a folklorisztika „klasszikus” műfajainak és témáinak mai olvasatai mellett a kortárs (folklór)jelenségek (mint például a városi folklór, media-lore, new-age mozgalmak) tárgyalásának. Különösen érdekesek és aktuálisak voltak azok az előadások, amelyek valamilyen módon a koronavírushoz kapcsolódtak: ezek közé tartozott Vargha Katalin, a Néprajztudományi Intézet tudományos munkatársának előadása a vírus hatására formálódó folklórszövegek elemzési lehetőségeiről („Revitalisation of the Verbal Joke in Time of Crisis”). Intézetünkből Eitler Ágnes tudományos segédmunkatárs is részt vett a tudományos találkozón, aki a lokalitás szervezése és a népi kultúra színpadra vitele közötti összefüggéseket mutatta be egy helyi szintű esettanulmányon keresztül („Towards the Analysis of Tradition-based Projects of Locality: A Case Study from Rural Hungary”).

A konferencia részletes programja és az absztraktkötet az alábbi linken érhető el: https://www.flku.ut.ee/en/young-folklorists-2021