Minden érdeklődőt szeretettel várunk Báti Anikó Mai menü. Néprajzi Tanulmányok a változó táplálkozáskultúráról (Budapest, 2018. MTA BTK NTI.) című kötetének bemutatójára!

 

A rendezvényre 2019. április 9-én (kedd), 16:30 órakor, az ELTE BTK Néprajzi Intézetének Könyvtárában (1088 Budapest, Múzeum körút 6–8. Főépület, földszint) kerül sor.

A tanulmánygyűjtemény a magyar táplálkozáskultúra közelmúltját és jelenét tárgyalja többféle megközelítésből, annak sokszínűségére világít rá: a társasházi konyháktól az iskolai menzákig; egy gasztro-blogger munkásságáig, a divatos diétáktól a kenyér szerepéig. 

A kötet városi környezetben a táplálkozás mozgásfolyamatainak egy olyan szeletét tárja fel a néprajz eszközeivel, amelyre az eddigi hazai munkákban kevés figyelem irányult. Mikrovizsgálatok keretében az egyének, az egyes családok felől közelítve, a táplálkozáskultúra egészét áttekintve képet alkothatunk arról, hogy milyen életstratégiák mentén, milyen preferenciák és adaptációs gyakorlatok segítségével élték meg, élik meg az emberek a társadalmi, gazdasági, politikai változásokat a városban, 20. század második felétől napjainkig.
A tanulmánykötet sokszínű, de nagyon mozaikos képet nyújt a mai táplálkozáskultúráról. A téma összetettsége, a szerteágazó problémák a tanulmányok témaválasztásában is láthatóak. Az első fejezet egy társasház néhány lakójának közelmúltját, jelenét járja körül röviden, az életmódra, a tárgykultúra változásaira, a városi életmódhoz adaptálódás és a modernizáció mechanizmusára fókuszálva. A rövid leírást és elemzést egy interjú lejegyzett szövege teszi teljessé. A második fejezetben az óvodai és iskolai közétkeztetés mindennapjaiba pillanthatunk be. A harmadik fejezet a táplálkozáskultúra újszerű, alternatív megoldásait tárgyalja, az új, divatos diétákat, kitekintéssel a szélsőségekre is. A negyedik és az ötödik fejezet olyan témákat vet fel, melyek kapcsolódnak korábbi munkáimhoz. A főzni tanulás folyamatában az internet jelentőségét az egyik legnépszerűbb gaszto-blog szerzőjének a munkásságán keresztül közelítettem meg. Az ötödik fejezet a kenyérnek, mint alapélelmiszernek a táplálkozásban betöltött szerepét járja körül.

A kötetről, a néprajzi táplálkozáskultúra-kutatásról a szerzővel készült rádióinterjú itt érhető el: https://soundcloud.com/konyvben-utazom-olah-andreaval/mai-menu-bati-aniko