az MTA BTK Néprajztudományi Intézete részére.

Presidium of HAS 600