Megjelent Turai Tünde könyve: Hierarchiák fogságában. Kelet- és közép-európai nők a globális idősgondozói ellátórendszerben.

A megoldásokat és kényszereket egyszerre jelentő globalizációnak egyaránt vannak előnyös és hátrányos hatásai is. A 20. század végén a szocialista hatalmi rend megszűnésével újabb nagy területek kapcsolódtak be a formálódó globális világkapitalista rendszerbe. A Közép- és Kelet-Európából különféle okokból külföldre vándorolva munkát vállaló nők élete jól példázza az egyik újonnan jelentkező rendszerszintű problémát, az idősgondozás nehézségeit. A határok átlépésével az érintettek nemcsak országok, de korábban ismeretlen társadalmi csoportok, etnikumok és egyének közé ékelődnek be. Ma már körvonalazódni látszik egy új háztartásipar és gondozási rendszer: ez a migrációra épülő gondozás, amely a professzionális és a családi ápolás közötti teret tölti be.

Transznacionális keretek között a társadalmi kapcsolatok működtetése váratlan nehézségekkel terhelt. Szembekerülnek egymással ideológiák és mindennapi gyakorlatok. E feszültségek újszerű elképzeléseket és stratégiákat hívnak életre, megteremtve az egység, az intimitás, az összetartozás új kategóriáit, valamint újraszervezve a kisebb és nagyobb közösségeken belüli kapcsolatokat.

A könyv alapját egy több országra kiterjedő néprajzi terepmunka képezi, amelyet Turai Tünde kelet- és közép-európai nők körében végzett 2008 és 2015 között a több színterű etnográfia módszertanára támaszkodva. A kutatás során feltárt témákat több közösség szimultán párbeszédében vizsgálja a kötetben a szerző, ami lehetőséget ad arra, hogy több migrációs modellen belül is ráláthassunk egy-egy jelenségre.