A magyar néprajztudomány vezető folyóiratának legújabb számában az MTA BTK Néprajztudományi Intézet munkatársainak tanulmányai is olvashatók.

Paládi-Kovács Attila akadémikus a Moldvai magyar tájszótár előzményeit és jelentőségét mutatja be írásában, míg a Folklór Osztály munkatársai közül Eitler Ágnes a kónyi verbunk és a helyi társadalom 1918 és 1956 közötti átalakulását elemzi, Magyar Zoltán a magyar hősepika fennmaradására vonatkozó újabb nézeteket vizsgálja, Gulyás Judit az Arany család kéziratos mesehagyatékának történetét mutatja be, Domokos Mariann pedig Arany László meséinek 19. századi újraközléseit tárja fel a korabeli olvasókönyvek vizsgálata nyomán.

Az 1890 óta folyamatosan megjelenő Ethnographia a Magyar Néprajzi Társaság folyóirata, amely Viga Gyula főszerkesztésével az MTA BTK Néprajztudományi Intézetében készül; szerkesztői Báti Anikó és Juhász Katalin.

A 2018/4. szám tartalomjegyzéke letölthető itt: