A magyar történeti mondák katalógusa. Típus- és motívumindex címmel a Kairosz Kiadó gondozásában megjelent intézetünk tudományos főmunkatársának, Magyar Zoltánnak 12 kötetes kézikönyvsorozata.

A magyar történeti mondák katalógusa a nemzetközi folklorisztika első olyan tudományos monográfiája, amely típus- és motívumindex formájában, hatalmas adatbázis (112 000 mondaszöveg) alapján mutatja be egy európai nép folklórjának azt a szegmensét, amely a történelmi és kultúrtörténeti emlékekre reflektál népköltészeti (prózaepikai) formában. E kézikönyvsorozat a benne szereplő kulturális örökség révén sok-sok generáció teremtő képzeletvilágát, ezeregyszáz év történelmének lokális és nemzeti hagyományait összegzi és rendszerezi. Bizonyos értelemben olyan szellemi katedrális ez, amely az európai kultúrkör tematikailag legváltozatosabb mondavilágát örökíti meg.

Az egyes könyvek szinopszisa megtekinthető a vonatkozó kötetek hátlapján:

mz kotetek