címmel indított weblapot az MTA BTK Néprajztudományi Intézet munkatársa, Sárközi Ildikó Gyöngyvér. Munkatársunk közel egy évtizeden átívelő terepmunkáit Kína északi vidékein folytatta és szeretné, ha munkásságának eredményei a világhálón keresztül minél nagyobb olvasóközönséghez eljutnának.

Ennek megfelelően a weblap elindítása elsődlegesen azt a célt szolgálja, hogy ismertesse Sárközi Ildikó Gyöngyvér kutatásait – mindazon kutatók bemutatásával egyetemben, akiknek munkássága szorosan kapcsolódik az övéhez. Ugyanakkor munkatársunk fontosnak tartja azt is, hogy a széles olvasóközönségnek szánt ismeretterjesztő írásokon túl segítse mások tudományos kutatásait. Ezért weblapján közreadja annak a birtokában megtalálható kínai és mandzsu/sibe nyelvű irodalomnak a bibliográfiáját, amely irodalom Magyarországról nehezen vagy egyáltalán nem érhető el. Ugyancsak szeretné mások számára hozzáférhetővé tenni a terepen készített fotóit. Ezek az anyagok – a szerzői jogok tiszteletben tartásával – azon túl, hogy mindenki számára érdekesnek és informatívnak bizonyulhatnak, sokban segíthetik mások oktató- és kutatómunkáját.

Ám lévén, hogy az évtizedes – és jelenleg is zajló – kutatómunkák során hatalmas mennyiségű anyag halmozódott fel, a weblap feltöltése csak folyamatosan történhet. Munkatársunk reménye szerint így lassanként egy mindennél mélyrehatóbb kép rajzolódhat ki az Olvasó előtt Kína múltjáról és jelenéről – egy etnológus sajátos szemszögéből. Erre utal a weblap címében olvasható ejetun (ejtése: edzsetun) mandzsu szó is, amelynek jelentése annyit tesz: feljegyzés, emlékkönyv, krónika.

Elérhetőség: http://igsarkozi.com/