címmel tart előadást Tamás Ildikó és Velősy Péter 2019. január 17-én, az MTA BTK Néprajztudományi Intézetben.

Tamás Ildikó, Velősy Péter és Tóth Krisztofer közös munkájaként jött létre a 2004-ben elhunyt népzenekutató, Szomjas-Schiffert György észak-finnországi számi népzene-gyűjtését feldolgozó honlap. A jojkagyűjtés kezdeményezője Kodály Zoltán volt az 1960-as években. A 2019. január 17-én 14 órakor kezdődő Etnológiai Műhely keretében az előadók bemutatják az adatbázis készítését megelőző, illetve azóta is folyó kutatások eredményeit.

Meghívó jojka adatbazis 2019 01 17 4

A népdal általános fogalmával nehezen leírható jojka műfajának elemzése, feldolgozása számos új elméleti és módszertani megoldás alkalmazását kívánta és kívánja meg. A jojkaszövegek vizsgálata ennek jó példája, hiszen olyan verbális megnyilvánulásokat kell értelmezni, amelyek szótári jelentéssel rendelkező szavakat alig tartalmaznak. Az előadók bemutatják, hogy a „halandzsaelemeket” is szövegként lehet elemezni, használatuk szabályozott, fonetikailag, morfológiailag és szemantikailag is megragadható. A jojkahagyománnyal foglalkozó szakirodalom túlnyomó részében zenei szempontból a jojkák improvizatív jellege hangsúlyozódik. Ezt a képet is szeretnék árnyalni egy a jojkák szabályos mélyszerkezetét igazoló háromrétegű strukturális elemzés, továbbá egy olyan tipológia bemutatásával, amely a hagyományozódás folyamatának széles spektrumában jelöl ki három fontos kategóriát.

A meghívó letölthető innen.