2016. szeptember 8-án és 9-én „Ethnographic Accounts of Visitors on Siberia and Mongolia from the Habsburg Empire" címmel kétnapos műhelymegbeszélést rendezett az MTA BTK Néprajztudományi Intézete.

Az angol nyelvű eseményen az MTA BTK Néprajztudományi Intézetének három munkatársa (Sz. Kristóf Ildikó, Sántha István és Mészáros Csaba) mellett részt vett még Stefan Krist (Universität Wien), Lubos Belka (Masarykova Univerziteta) illetve videókapcsolaton keresztül Vsevolod Bashkuev (Ulan-udei Bölcsészettudományi Intézet) valamint Peter Schweitzer (Universität Wien).

A megbeszélés célja az volt, hogy formába öntse azt a közös munkát, amelyet 2016 tavaszán kezdtek meg a felek, és amely azt a célt szolgálja, hogy feltárja a Monarchia kutatóinak sajátos tapasztalatait Szibériában. Mivel az Osztrák-Magyar Monarchia volt az egyetlen olyan soknemzetiségű birodalom Európában, amely felépítésében némiképp hasonlított az Orosz Birodalomhoz, ezért a Monarchiából származó kutatók szibériai útleírásai különböztek más külföldi és orosz szerzők munkáitól. A workshop célja az volt, hogy a kutatók megismertessék egymással eddigi munkáikat, beszámoljanak azokról a forrásokról, amelyeket a kutatás során támaszkodni kívánnak illetőleg kijelöljük a további együttműködés irányát és kereteit.