fiatal kutatói munkakör betöltésére a Néprajztudományi Intézetben.

Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatója pályázatot hirdet "Tudományos segédmunkatárs (fiatal kutató)" közalkalmazotti munkakör betöltésére.

Kutatási téma: Kataklizmák és békeévek

Az MTA BTK Néprajztudományi Intézete az 1940-es évektől napjainkig terjedő időszak társadalom- és gazdaságtörténetét, a történeti kataklizmáknak (második világháború, 1956) és drámai politikai változásoknak (1948, 1989) a lokális társadalmakra, a migrációs folyamatokra, táji környezetre, intézményekre, családi és egyéni életutakra gyakorolt komplex hatását, illetve a konszolidáció évtizedeiben a mindennapi élet, az alkalmazkodás, integráció, kooperáció, konfliktuskezelés, normaszegés és identitás kérdéseit történeti–néprajzi módszerekkel vizsgáló pályázók jelentkezését várja. Az intézet MA szakirányú diplomával rendelkező jelentkezők pályázatait várja, akik a kutatói pálya iránt elhivatottságot éreznek, nyelvtudásuk alkalmassá teszi őket nemzetközi megmérettetésre, néprajzi terepmunkát szívesen végeznek, ugyanakkor a történeti források használatában is jártasak. A társtudományok terén szerzett további diploma, OTDK helyezés, publikáció előnyt jelent.

A pályázat további részletei itt olvashatók.