Megjelent a Néprajztudományi Intézet keretében folyó Hármas határok vizsgálata című OTKA-kutatás első kiadványa.

E vizuális anyagot tartalmazó kötettel a kutatócsoport arra vállalkozott, hogy a hármashatár-helyzetről vizuálantropológiai értelmezést nyújtson az olvasók számára. Négy tematikus egységet választottunk (hármasság, határforgalom, gazdasági kapcsolatok, kulturális emlékezet), melyek a hármas határok térségében strukturálják az ott élő közösségek hétköznapi határjárási gyakorlatait, valamint identitásképző és kifejező tényezők a határmentiségben. 

A fotók gazdag adatolásával olyan értelmezési mezőt igyekeztünk nyitni, amely segít annak megértésében, hogy az elmúlt közel száz év határmódosításai hogyan hatottak a régiók és a közösségek újraszerveződésére. Különösképpen a rendszerváltás óta eltelt időszak makrotendenciáinak kistérségekre gyakorolt hatása követhető nyomon a következő oldalakon.