A FOLKLÓR(ALKOTÁSOK) KONTEXTUSAI

Domokos Mariann – Gulyás Judit

Az Arany-család mesekéziratainak és Arany László Eredeti népmesék című művének kritikai kiadásáról

 Magyar Zoltán

Szöveghagyomány és gyűjtési szituáció (Egy havasi kirándulás folklorisztikai elemzése)

 

SAMANIZMUS

Somfai Kara Dávid

Ominaan, egy újjáélesztett daur sámánszertartás Hailar vidékéről

Hoppál Mihály

Nanaj sámánok között (Kutatástörténeti jegyzetek)

Sántha István – Szafonova Tatjana

„Mítoszban élni” és a sámánkodás gyakorlata a Bajkál-tó környéki ehirit-burjátok körében

 

KUTATÁSTÖRTÉNET ÉS RECEPCIÓ

Vargyas Gábor

A zsákmányolók képe a kulturális antropológiában (Kutatástörténeti vázlat)

Nagy Károly Zsolt

Max Weber Protestáns etikájának recepciója a magyar református teológiában a második világháború előtt

 

TÁJREPREZENTÁCIÓ, GAZDASÁG, HELYTÖRTÉNET

Borsos Balázs

A Magyar Néprajzi Atlasz virtuális 11. kötete: néprajzi, földrajzi és nyelvjárási tagolódási térképek

Balogh Balázs

Egy férfigeneráció sorsa Tápon a téeszesítéstől napjainkig

Kiss Emília

Tököl (Pest megye) népességének története (A török hódoltság utáni újratelepüléstől 1945-ig)

 

A kutatóintézet munkatársai által írt vagy szerkesztett, 2008-ban megjelent könyvek

Címlap

A kötet elektronikus verziója egészben letölthető innen: Ethno-Lore XXVII. - 2009

A kötet ingyenesen letölthető, oktatási, kutatási, tudományos célokra szabadon felhasználható.

Tilos a kötet egészének vagy részeinek bármilyen formában történő reprodukálása, (pl. nyomtatott sokszorosítása, bármilyen adathordozón történő terjesztése) illetve árusítása.

Kérjük, hogy amennyiben tudományos munkájában idézi a kötet tanulmányait, erről értesítse a szerzőket!