Tartalom


Lelkipásztori hatalom és vizuális kultúra a 18.
században


Kiss Réka
Egyházi irányítás – egyházi fegyelmezés. A nyilvános vallásgyakorlat egyházi kontrollja a 18. században a küküllői református egyházmegyében


Nagy Károly Zsolt
A látás iskolája. A vizuális tudásátadás elemi szintje a 17–18. századi ábécéskönyvekben

 

Tárgyak által konstruált történelem


Berta Péter
Multietnikus tárgyéletrajzok, tulajdonlási verseny és repatriotizáció. Czigánykincsek Erdélyben a 19–20. század fordulóján (1869–1917)

Magyar Zoltán
Szent László-alakos kályhacsempék


Tomisa Ilona
A burgenlandi szentkultusz épített és tárgyi emlékei


Borsos Balázs
A Magyar Néprajzi Atlasz virtuális 11. kötete. II. Kulturális tagolódási térképek az egyes kulturális aspektusok alapján


Folklór: recepció és panteonizáció


Gulyás Judit
Henszlmann Imre bírálata Arany János Rózsa és Ibolya című művéről


Dyekiss Virág
Gyojba nguo és Gyajku – kultúrhős és trickster a nganaszan folklórban


Baskíria, Tuva, Mongólia – vallási specialisták és
globalizáció

 

Somfai Kara Dávid
A baskurt (baskír) népi orvoslás néhány fajtája


Hoppál Mihály
Sámánok nyomában Tuva földjén. Egy kis nép sámánjai a kutatások tükrében


Szilágyi Zsolt
Városlakó nomádok. A politikai változás és a globalizáció hatásai a mongol társadalomban

 

Címlap
A kutatóintézet munkatársai által írt vagy
szerkesztett, 2009-ben megjelent könyvek

A kötet elektronikus verziója egészben letölthető innen: Ethno-Lore XXVII. - 2010

A kötet ingyenesen letölthető, oktatási, kutatási, tudományos célokra szabadon felhasználható.

Tilos a kötet egészének vagy részeinek bármilyen formában történő reprodukálása, (pl. nyomtatott sokszorosítása, bármilyen adathordozón történő terjesztése) illetve árusítása.

Kérjük, hogy amennyiben tudományos munkájában idézi a kötet tanulmányait, erről értesítse a szerzőket!