Modernizáció, kulturális beidegződések és

ideológiák

(Szerkesztette: Sárkány Mihály)

Sárkány Mihály:
Bevezetés

Dyekiss Virág:
A környezet értelmezésének hagyományos módja az avami nganaszoknál

Mészáros Csaba:
A környezetérzékelés változásai Szibériában az állami
modernizációs törekvések tükrében. Jakutia példája

Safonova Tatiana – Sántha István:
A modernizáció elemei a kelet-szibériai evenkik kultúrájában

Hoppál Mihály:
A mandzsu sámánság megújulása

Somfai Kara Dávid:
Iszlám és népi iszlám. Kirgiz modernizációs konfliktusok

Szilágyi Zsolt:
Nomád ideológia továbbélése Mongóliában, a 21. században

Sz. Kristóf Ildikó:
Tárgyak, szövegek és a „bennszülöttek nézőpontja(i)”: kulturális
ideológiák és/vagy posztkoloniális újraértelmezések az amerikai
indiánok – és kutatóik – körében

Vargyas Gábor:
Régi-új értékek, új kontextusok. Egy hegyi törzs, a brúk,
a vietnami háborúban

Berta Péter:
Tulajdonlási verseny, üzleti etika és konfliktuskezelés. Egy gábor
roma presztízstárgy posztszocialista életrajza: 1992–2012

Folklór és történeti etnográfia
(Szerkesztette: Báti Anikó – Vargha Katalin)

Vargha Katalin:
Eredeti népmesék és szóbeli rejtvények? Találósok Merényi László és
Arany László mesegyűjteményeiben

Domokos Mariann:
Gyulai Pál folklórgyűjtése és meseköltészete

Hála József – Magyar Zoltán:
Az oltatlan mésszel elpusztított sárkány. Egy alsórákosi monda népi
hagyományköre

Iancu Laura:
Isten és az ördögök. A természetfeletti jó és rossz egy moldvai
katolikus közösség vallásában

Tomisa Ilona:
A reformáció hatása a 16–17. századi egyházi források tükrében

Deák Éva:
Ruhaanyagok az erdélyi országgyűlés árszabásaiban Bethlen Gábor
uralkodása idején

A kutatóintézet munkatársai által írt vagy
szerkesztett, 2011-ben megjelent könyvek

Címlap

A kötet elektronikus verziója egészben letölthető innen: Ethno-Lore XXIX. - 2012

A kötet ingyenesen letölthető, oktatási, kutatási, tudományos célokra szabadon felhasználható.

Tilos a kötet egészének vagy részeinek bármilyen formában történő reprodukálása, (pl. nyomtatott sokszorosítása, bármilyen adathordozón történő terjesztése) illetve árusítása.

Kérjük, hogy amennyiben tudományos munkájában idézi a kötet tanulmányait, erről értesítse a szerzőket!