Társadalomnéprajzi kutatások a 21. század elején – Kérdésfelvetések, megközelítések és a társadalmi hasznosulás perspektívái

Nagy Károly Zsolt

„Református magyar vagyok…” Vallási kisebbség, felekezeti kultúra, nemzeti identitás összefüggései a magyar reformátusok között. Előzetes kérdések és feltevések egy kérdőíves kutatás kapcsán

Lőrinczi Tünde:
Alulról építkező etnikai mobilizáció egy budapesti roma gyülekezetben

Szilágyi Levente:
Párválasztási preferenciák a magyar-román határ által elválasztott két sváb településen, Csanáloson és Vállajon az 1825-től 1944-ig terjedő időszakban

Ispán Ágota Lídia:
„Ha nem segítenek Kádárnak írunk!” A Népi Ellenőrzési Bizottsághoz írt közérdekű bejelentések és panaszlevelek

Báti Anikó:
Paradicsomlevestől a fürjtojásig. A gyermekétkeztetés néprajzi vizsgálata budapesti példa nyomán

Juhász Katalin:
Termál- és ökoturizmus-koncepciók Gyomaendrődön. A társadalomtudományi kutatás lehetőségei egy város versenyképességének javításában

Turai Tünde:
Időseket gondozó kelet- és közép-európai nők diskurzusa transznacionális életükről

Babai Dániel:
„Azt nem lehet elmondani, mennyi szép színű virág van, egyik szebb a másiknál…” Gazdasági és társadalmi változások hatása a hagyományos gyimesi gyepgazdálkodásra

Mészáros Csaba:
Klímaváltozás antropológiai szemszögből. Örökké fagyott talaj és nagyjószág-tartás Jakutiában

Máté Zsuzsannnna:
Utalások és kimondások a táncszókban. A szerelem és a szexualitás nyelvi kifejezésének példái

 

Címlap

 

A kötet elektronikus verziója egészben letölthető innen: Ethno-Lore XXXI - 2014

 

A kötet ingyenesen letölthető, oktatási, kutatási, tudományos célokra szabadon felhasználható.

Tilos a kötet egészének vagy részeinek bármilyen formában történő reprodukálása, (pl. nyomtatott sokszorosítása, bármilyen adathordozón történő terjesztése) illetve árusítása.

Kérjük, hogy amennyiben tudományos munkájában idézi a kötet tanulmányait, erről értesítse a szerzőket!