Zsákmányolók és zsákmányaik. Történeti néprajzi dolgozatok a vadászatról, vadfogásról és a természethasznosítás egyéb formáiról/Hunters and their prey. Historical ethnographic papers on hunting, trapping, and other forms of natural resource utilization.

Budapest, 2014, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont / Életmód és Tradíció 12./

Download the book: .pdf [10,4 MB]

Borito SzilagyiM 500