Balogh Balázs:
A néprajzi terepmunka kérdései


A TEREPMUNKA TÖRTÉNETE – TÖRTÉNETISÉG A
TEREPMUNKÁBAN

Paládi-Kovács Attila:
A Magyar Néprajzi Atlasz kérdőíve, gyűjtési munkálatai és adatbázisa


Borbély Sándor:
Időtapasztalat a terepen. A történeti (historikus) megértés módszertani paradigmája a magyarországi néprajzi kutatásban

Granasztói Péter:
„A jó gyűjtő aztán életet ád a holt kérdéseknek”
Kérdőívek és útmutatók a néprajzi kutatásban


A KUTATÓ ÉS A MÁSIK

Keszeg Vilmos:
Beszélési stratégiák és beszédfunkciók


Nagy Zoltán
Konfliktus és terepmunka


Biczó Gábor:
Hol van a „Másik”? – a terepparadigma kritikai antropológiai elemzése


Szeljak György:
A beilleszkedés első időszaka egy mexikói terepmunka során


A KORTÁRS TEREPMUNKA KIHÍVÁSAI


Kovács Nóra:
A hagyományos és a virtuális terepmunka módszertani kihívásai a migráns
integráció vizsgálatában: a kínai–magyar párkapcsolatok példája


Lovas Kiss Antal:
Hol található a 21. századi etnográfiai/antropológiai kutatás terepe?

Mód László – Simon András:

A terepmunka lehetőségei a borglobalizáció világában

Vass Erika:
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély épületegyütteséhez végzett
terepmunka tanulságai


Balogh Balázs:
„Appointment” és spontán terepszituáció – néprajzi terepmunka amerikai
iparvárosok és bányatelepek magyar közösségeiben


ZÁRSZÓ HELYETT


Sárkány Mihály:
Célok és terepek


A TEREPMUNKA KONFERENCIÁK 2016–2017-BEN AZ MTA BTK
NÉPRAJZTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK SZERVEZÉSÉBEN


A KUTATÓINTÉZET MUNKATÁRSAI ÁLTAL ÍRT VAGY
SZERKESZTETT, 2016-BAN MEGJELENT KÖNYVEK

Címlap

A kötet elektronikus verziója egészben letölthető innen: Ethno-Lore XXXI - 2014

A kötet ingyenesen letölthető, oktatási, kutatási, tudományos célokra szabadon felhasználható.

Tilos a kötet egészének vagy részeinek bármilyen formában történő reprodukálása, (pl. nyomtatott sokszorosítása, bármilyen adathordozón történő terjesztése) illetve árusítása.

Kérjük, hogy amennyiben tudományos munkájában idézi a kötet tanulmányait, erről értesítse a szerzőket!