turai 300 Turai Tünde
tudományos főmunkatárs, Társadalomnéprajzi Témacsoport
Intézeti szoba száma: 29
Hivatali telefon: +36-1-224-67-00/253
Mobil telefon:  
e-mail: ,
Nyelvtudás: román, angol, francia
Tudományos fokozat: PhD 2009
Kutatási területek, kulcsszavak: idősek, nemzetközi migráció, generációs kapcsolatok, gondozás, kapcsolatháló, határ
   
   
   
   
   

Egyetemi tanulmányok, végzettség

2009: Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Európai Etnológia, PhD

2002: Babeş – Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár), Etno- és Szociolingvisztika MA
2000: Babeş – Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár), magyar – néprajz szak BA

 

Díjak, kitüntetések, ösztöndíjak

Díjak

2011 Jankó János Díj, Magyar Néprajzi Társaság 

2008 Magyar Tudományos Akadémia Ifjúsági Díja.
2001 Korunk különdíjat kaptam a Megingott talajon. Öregek státusának csökkenése és ennek rehabilitálási lehetőségei című dolgozatra, melynek bemutatására a II. ETDK-n került sor.
2001 Krónika különdíjat kaptam a Megingott talajon. Öregek státusának csökkenése és ennek rehabilitálási lehetőségei című dolgozatra, melynek bemutatására a II. ETDK-n került sor.
1999–2000 Kiemelkedő Tanulmányi és Kutatói Tevékenység Nívódíj, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Ösztöndíjak:

2013. február – június Fulbright Kutatói Ösztöndíj, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington D.C.

2012–2015 Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, MTA

2010. szeptember – november: Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, Ancona (Olaszország)
2004–2005 MTA Arany János Közalapítvány a Tudományért fiatal kutatói ösztöndíja
2001–2004 Magyar Oktatási Minisztérium phd-ösztöndíja.
2001–2002 MTA Arany János Közalapítvány a Tudományért fiatal kutatói ösztöndíja.
2001. június: kutatói ösztöndíj, a Domus Hungarica Scientiarum et Artium ösztöndíja, fogadóintézmény az MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest.
2001. március – május: kutatói ösztöndíj, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium ösztöndíja, fogadóintézmény az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest.
2000. március – április: kutatói ösztöndíj, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium ösztöndíja, fogadóintézmény az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest.
1999. február – július: részképzés, a Román és a Magyar Oktatási Minisztérium közös ösztöndíja, fogadóintézmény a Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen.
1998. július – augusztus: Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, Nyáriegyetem.

 

Munkahelyek

2012-től: tudományos főmunkatárs – Magyar Tudományos Akadémia BTK, Néprajztudományi Intézet, Budapest
2009-től: tudományos munkatárs – Magyar Tudományos Akadémia, Néprajzi Kutatóintézet, Budapest
2006-tól: fiatal kutató – Magyar Tudományos Akadémia, Néprajzi Kutatóintézet, Budapest
2005 – 2006: muzeológus – Néprajzi Múzeum, Budapest
2000 – 2002: segédkutató – Román Tudományos Akadémia, Folklórintézet, Kolozsvár

 

Munkásság

Részvétel kutatási programokban

2011-2015 OTKA: Hármas határok vizsgálata Magyarország délnyugati, délkeleti és északkeleti térségében 

2010–2012 OTKA: Migráns nők az idősgondozásban.

2010–2012 a Magyar Tudományos Akadémia és a Román Tudományos Akadémia bilaterális egyezménye, a projekt megnevezése magyarul: A migráció hatása a csángó identitásra.

2010–2012 a Magyar Tudományos Akadémia és a Moldáv Tudományos Akadémia bilaterális egyezménye, a projekt megnevezése magyarul: Az etnikai migráció összehasonlító elemzése: Magyarország – Románia, Románia – Moldáv Köztársaság.

2008–2010 a Magyar Tudományos Akadémia és a Lengyel Tudományos Akadémia bilaterális egyezménye, a projekt megnevezése: Poland and Hungary as seen through the prism of contemporary customs: Transmission of patterns of culture.

2007–2009 a Magyar Tudományos Akadémia és a Román Tudományos Akadémia bilaterális egyezménye, a projekt megnevezése magyarul: Az időskor kategóriájának formális megkonstruálása és törvényi szabályozása

2000-2002 OTKA: Hárompatak. Egy ismeretlen néprajzi kistáj Erdély és Moldva határán; Magyar néprajzi tájak mondakutatása

2002 NKFP 5/0048/2002: Bevándorlás Magyarországra

2001 NKFP 5/128/2001: A demográfiai folyamatok társadalmi, gazdasági beágyazottsága

 

Terepmunka

Szilágyság, Moldva (Lujzikalagor), Csíkszereda. Marosvásárhely, Vista, Szék, Margitta, Zilah, Gyergyószentmiklós, Gyimes

Budapest, Gyoma, Szombathely, Harta

Felsőőr, Kárpátalja, Vajdaság

Izrael (Jeruzsálem, Tel Aviv), Olaszország (Ancona)

 

Legfrissebb publikációk

Önálló kötet

2010 Öreg ember nem vénember. Idősek társadalom-néprajzi szempontból. Balassi Kiadó, Budapest, 2010. 281 p.

 

Tanulmányok

2012Így hallik – A pletyka mint a kommunikáció feketebáránya. In: Czövek Judit, Dyekiss Virág, Szilágyi Zsolt (szerk.): Világügyelő. Tanulmányok Hoppál Mihály 70. születésnapjára. Magyar Vallástudományi Társaság, Budapest, 2012. 98–111.
2010 Az örökhagyás gyakorlata és az örökség természete Felső-Berettyómentén. In Bali János, Báti Anikó, Kiss Réka (szerk.): Inde Aurum – Inde Vinum – Inde Salutem. Paládi-Kovács Attila 70. születésnapjára. Budapest, ELTE BTK Tárgyi Néprajzi Tanszék – MTA Néprajzi Kutatóintézet, , 386–400. p.
2010 Cultural Conceptions of Old Age in a Rural Community. Journal of Ethnography and Folklore, 1-2, 103–116. p.
2010 Strategies in the care for the elderly in a Romanian village. In: KOVÁCS, Zoltán (szerk.): Challenges of Ageing in Villages and Cities: The Central European Experience. Szeged, Department of Economic and Social Geography University of Szeged. 190–204.
2009 Család: ideológia és gyakorlat. Az intézmény újragondolása az idősek felől. In: ILYÉS Sándor – JAKAB Albert – SZABÓ Á. Töhötöm (szerk): KJNT Évkönyve 17. Nemzedékek, kutatások, lenyomatok. Kolozsvár, KJNT. 159-174.
2009 Towards nuclear family? In: Fauve-Chamoux, Antoinette – Bolovan, Ioan (eds): Families in Europe between the 19th and the 21st Centuries. From the Traditional Model to Contemporary PACS. Cluj-Napoca, University Press. 155–166.
2009 Az öregkor mint az életút egy szakasza – az idősek mint csoport. Tabula 12. 1. 3–36.
2009 Szomszédok, barátok, jóemberek és egyéb nem rokoni kapcsolatok az idősek szemszögéből. In: BALI János – TURAI Tünde (szerk.): Élet/út/írások. Szilágyi Miklós tiszteletére. Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézet – ELTE BTK Néprajzi Intézet. 241–249.

Szerkesztői munka

2009 BALI János – TURAI Tünde (szerk.): Élet/út/írások. Szilágyi Miklós tiszteletére. Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézet – ELTE BTK Néprajzi Intézet.
2009 SZILÁGYI Miklós: Művek és életművek múló időnkben. Mesterek, barátok, pályatársak. Szerkesztette: TURAI Tünde. Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézet.
2009 SZILÁGYI Miklós: Paraszti hagyomány és kényszermodernizáció. Közelítések a néprajzi változásvizsgálathoz. Szerkesztette: TURAI Tünde. Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézet.

 

Legfontosabb publikációk

Önálló kötet

2010 Öreg ember nem vénember. Idősek társadalom-néprajzi szempontból. Balassi Kiadó, Budapest. 281 p.
2004 Az életút végén. Szilágyborzási idősek társadalomi helyzetének vizsgálata. Kriza-kötetek 21, Kolozsvár, KJNT. 196 p.

 

Tanulmányok

 

2012 What is a migrant care worker? Being at the crossroads of servant, family member and nurse status. In: Széman Zsuzsa (szerk.): Challenges of the Ageing Societies in the Visegrad Countries. Magyar Máltai Szeretszolgálat, Budapest, 2012. 83–90.
2008 Growing Old, Being Old. Conceptions (Inner and Outer Viewpoint) Behind the Notions of Old, Elderly. Acta Ethnographica Hungarica 53. 2. 343–359.
2007 Az öregség fogalma az idősgondozás felől. Ethno-lore. XXIV. 179–201.
2005 A beváltatlan, mert beválthatatlan remények. Az idős generáció a tulajdonviszonyok visszarendezése után Szilágyborzáson. In: SCHWARTZ Gyöngyi – SZARVAS Zsuzsa – SZILÁGYI Miklós (szerk.): Utóparaszti hagyományok és modernizációs törekvések a magyar vidéken. Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézet – MTA Társadalomkutató Központ. 479–490.
2005 A szilágysomlyói kistérség nemzeti identitásának komponensei (magyar kulturális és oktatási intézmények működése az elmúlt másfél évtizedben). In.: BAKÓ Boglárka – SZOTÁK Szilvia (szerk.): Magyarlakta kistérségek és kisebbségi identitások a Kárpát-medencében. Budapest, Gondolat Kiadó – MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet. 77–91.
2004 Leányszöktetés. Deviancia vagy norma? Tabula 7. 1. 97–117.
2003 Az öregség többféle arca. In.: TOMISA Ilona (szerk.): Hárompatak. Egy ismeretlen néprajzi kistáj Erdély és Moldva határán. Budapest, MTA Néprajzi Kutatóintézete. 227–250.
2003 (társszerző: TÓTH Pál Péter) A magyar lakosság külföldiekhez való viszonyáról szóló szakirodalom összefoglalása. Szociológiai Szemle 4. 107–132.
2002 "Önként mentünk erőszakkal." Életpálya-alternatívák az 1940-es évek rendszerváltása után. Tabula 5. 1. 86–108.
2002 A család intézménye a szocialista hatalmi diskurzusban. In.: SZABÓ Árpád Töhötöm (szerk.): Lenyomatok. Fiatal kutatók a népi kultúráról. Kriza-kötetek, Kolozsvár, KJNT. 189–204.

 

 

 

Szerkesztői tevékenység

Folyóirat szerkesztés

2005-2006 Tabula

 

Egyéb tudományos értékű közlemények

Adatbázis, bibliográfia, szótár

2005-2006 Néprajzi Múzeum másolatgyűjteménye digitális adatbázisának fejlesztése.

 

Kiállítás

Műanyag - Néprajzi Múzeum, 2006. április 27. - 2007. február 4.

Katalógus

2007 Táplálkozás. In Fejős Zoltán – Frazon Zsófia (szerk.): Műanyag. Kiállítási katalógus. Budapest: Néprajzi Múzeum. 2 ív.

 

Film és fotográfiai tevékenység, multimédia

2009 Szakértői tevékenység dokumentumfilm készítésénél: Fába szorult lélek, Rendező Tari János.

 

Fontosabb konferencia-előadások, prezentációk

 

2013. márc. 20.: Gender Global Forum, Migrant Care Work from Two Sides: Care Work in the U.S. and the Families Care Workers Leave Behind at the Elliott School for International Affairs, George Washington University (Washington DC): East European Care Workers and the Families Left Behind.

2011. nov. 17-18.: Challenges of the Ageing Societies in the Visegrad Countries, szervezők: Visegrad Fund, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, MTA Szociológiai Kutatóintézet (Budapest): East Europeans in the Global Care Market.
2011. október 20-21.: XVII. Néprajzi Szeminárium (Veszprém): Új lehetőségek az idősgondozásban. Globális mozgások hatása a családokra.
2011. aug. 22-27.: VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Kolozsvár, Románia): Csángáló csángó család? Új kihívások a nemzetközi migráció kereszttüzében.
2011. ápr. 20.: Presentation at the Forum organized by Friedrich Ebert Stiftung and ILO (Budapest): Results of a research on migrant domestic workers in Hungary.
2011. ápr. 14-15.: Conference organized by Merton Collage and University of Oxford (Oxford, UK) entitled Making Connections: Migration, Gender and Care Labour in Transnational Context. Presentation with Zsuzsa Széman: Migrants in eldercare. Family strategies to bridge the gaps in social security services.
2010. november 29.: INRCA Centre for Gerontological Socio-Economic Research (Ancona, Italy): Location of the Romanian care workers in the elderly care system in Ancona area. Presentation of a fieldwork study.
2010. október 20.: ERAB (European Research Area Board) Stakeholder Conference, European Commission (Brüsszel, Belgium), kerekasztal-vita "Realising the New Renaissance".
2010 május 10–13: 4th Annual International Conference on Sociology (Athén): Manoeuvring as an Integration Strategy among Immigrants.
2010. május 17: KSH Népességtudományi Kutató Intézet és a Magyar Statisztikai Társaság Demográfiai szakosztály közös konferenciája: Transznacionalizmus és integráció. Migráció Magyarországon a második évezred első évtizedében (Budapest): Migránsok az idősek gondozásában.
2010. május 5–8.: ERAB (European Research Area Board) Stakeholder Conference, szervezők Spanish EU Presidency and the European Commission (Sevilla), kerekasztal-vita: "Preparing Europe for a New Renaissance".
2009. okt. 8–12 : Families in Europe between the 19th and the 21st Centuries. From the Traditional Model to Contemporary PACS, Szervezők: Román Tudományos Akadémia, Centrul de Studii Transilvane (Kolozsvár): Towards nuclear family?

2009. május 28.: 1989–2009. Magyar Generációk. Szervezők: Budapesti Francia Intézet, Magyar Szociológiai Társaság, MTA Szociológiai Kutatóintézet, ELTE Szociológia Tanszék (Budapest). Az öregkornak mint életkori kategóriának a megformálása és érvényességi köre (Construction du troisième âge et sa validité)
2009. május 20–21.: International workshop by the UNESCO MOST (Szeged): Strategies in the care for the elderly in a Romanian village.
2008. December 11–12: PhD students' workshop Ageing Societies and the Welfare State (Amsterdam, Hollandia): The Confrontation of the Pension System and the Cultural Understanding of Life-Courses: Shifts and Interfaces. Szervezők: Research Network on Ageing in Europe of the European Sociological Association (ESA), Network for European Social Policy Analysis (ESPAnet)
2008. április 16–19.: XVI. Néprajzi Szeminárium: Nagyszülők ragaszkodása unokáikhoz, unokák kötődése nagyszüleikhez: változás és állandóság.
2007. szeptember 3–6.: 8th European Sociological Association Conference (Glasgow): Elderly and their families. Reconceptualisation of the nuclear family.
2006. június 8–10.: MTA Néprajzi Kutatóintézet, MTA Nemzeti- és Etnikai Kisebbségkutató Intézet, Kriza János Néprajzi Társaság (Budapest – Zsobok): Nemzeti, kisebbségi és lokális közösségkonstrukciók szilágysági falvak nyilvánosságában.

 

 

Társadalmi tevékenység

Szervezeti tagságok, tisztségek

1998- Kriza János Néprajzi Társaság (Kolozsvár);
2000- Magyar Néprajzi Társaság (Budapest);
2001- Romániai Magyar Doktoranduszok Szövetsége (Kolozsvár)