tatrai 300 Tátrai Zsuzsanna
nyugalmazott tudományos főmunkatárs, Folklór Témacsoport
Intézeti szoba száma: 28
Hivatali telefon: 326-57-85/352
Mobil telefon:  
e-mail:
Nyelvtudás: német középfok, latin, orosz érettségi, angol alapfok
Tudományos fokozat: 1997 néprajztudomány kandidátusa
Kutatási területek, kulcsszavak: magyar népszokások, jeles napok, ünnepi szokások; emberi élet fordulóihoz (születés, házasság, halál) kapcsolódó
népszokások; hagyományos paraszti leányélet; evangélikus vallási néprajz
Születési hely, idő: Budapest, 1945.04.08.
   

Egyetemi tanulmányok, végzettség

1963-1968 - ELTE Bölcsészettudományi kar néprajz-történelem szak,  1968 diploma: etnográfus muzeológus, történelem szakos középiskolai tanár 1978 egyetemi doktorátus (summa cum laude)

 

Munkahelyek

1968-tól MTA Néprajzi Kutatóintézet (korábban Néprajzi Kutató Csoport)
1968-1972 részfoglalkozású tudományos dolgozó,
1973-1978-ig tudományos segédmunkatárs,
1978-1997-ig tudományos munkatárs, (1982-1986 tudományos titkár),
1997-től tudományos főmunkatárs

 

Munkásság

Részvétel kutatási programokban

1970-es években a Folklór Osztály nógrádsipeki jelenkutatásban.
1980-as években a Folklór Osztály kutatási témáiban: "Folklór régiók Közép-Kelet Európában"; "Folklór szerepének változása a mai magyar paraszti tudat formálódásában"; "A mai ünnepi szokások vizsgálata és a korosztályhoz, korcsoportokhoz és nemekhez kapcsolódó jelenségek megfigyelése és leírása" OTKA kutatásban; "Folklórizmus kalendárium" ELTE BTK Folklór Tanszék kutatási program városi iskolai farsangi szokások gyűjtése.
1981-től a Magyar Néprajz köteteinek munkálataiban "A gyermekkor költészete" (V. kötet) és a "Jeles napok ünnepi szokások" (VII. kötetben) c. fejezetek és a VI. kötet technikai szerkesztése.
1993-1996 OTKA T 6692 majd 1997-2000 T 023413 n Számítógépes szokáskatalógus kiépítése (ISIS adatbáziskezelő programmal)
2003-2004 "Rendszerváltás" projektben a "Művelődési viszonyok és a közgondolkodás átalakulása II." részfeladaton belül a "Szokásrendszerek az ünnepi és a mindennapi élet kultúrájának átalakulása" c. témakör felelőse.
2003-tól a "Kárpát medence néphagyományai - szakértői rendszer" IHM pályázatában a kalendáriumi szokásokat feldolgozó korszerű adatbázis kiépítése.

 

Terepmunka

 • 1960-as, 70-es években Vas és Győr Sopron megyei falvakban.
 • 1970-es években Nógrádsipek, (Nógrád m.), Zsombó (Csongrád m.),
 • 1980-as és az 1990-es években Zoboralja, Nyitra m. (Szlovákia), Burgenland (Ausztria), Mocsa (Komárom m.)

 

Konferencia szervezés

1984. máj. 21-23. (Budapest) "Kortársi folklorisztika eredményei és feladatai"
1985. "Tudománytörténeti Folklór Szimpózium Ortutay Gyula emlékére" c. konferencia (Nyíregyháza) szervezésében való részvétel
1986 okt. 7-10. "A hagyományos kultúra a szocialista társadalomban" szlovák-magyar bilaterális konferencia
1987 nov. 2-3. "III. magyar-jugoszláv folklór konferencia"
1989, 1990 Budapest gyermekfolklór szimpóziumok
1993 Kiss Áron Magyar Játéktársaság "A játékkultúra helyzete hazánkban" c. ankét szervezésében részétel, A hagyományok őrzése c. szekció vezetése
2004 nov. 2-3. "Ünnepek, ünneplés tegnap és ma" c. konferencia Budapest a "Rendszerváltás" projekt keretében

 

Oktatói tevékenység

1982-től évenként, rendszeresen pedagógus továbbképző tanfolyamokon előadások (jeles napok, ünnepi szokások, emberi élet szokásai, gyermekfolklór témakörökből) Budapesten (pl. Néprajzi Múzeum, Budapesti Fővárosi Pedagógiai Intézet, Hagyományok Háza, Óbudai Népzene Iskola, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Magyar Művelődési Intézet, Csepeli Pedagógiai Szolgáltató Szervezet felkérésére és megyei pedagógiai és közművelődési intézetek, továbbképző intézmények szervezésében (pl. Pomáz, Szolnok, Lajosmizse, Szeged, Miskolc, Nagykálló, Kecskemét, Sopron, Keszthely, Pécs, Győr stb.)
1988-91 Művelődi Minisztérium Családi és Társadalmi események koordinációs bizottsága 2 éves videó távoktatás keretében Szertartások és szokások c. tantárgy oktatása, vizsgáztatás
1994-2004 Körös Főiskola Brunszvik Teréz Óvóképző Intézet (korábbi elnevezése: Szarvasi Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskola) Gyermektánc oktatói szakirányú továbbképzés keretében népszokások, népi gyermekjátékok oktatása, vizsgáztatás
1995- ELTE TOFK (korábbi elnevezése: Tanítóképző Főiskola) Gyermektánc oktatói szakirányú továbbképzésen előadások, vizsgáztatás, szakdolgozati témavezetés és bírálat.
1995- Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác (korábbi elnevezése: Tanítóképző Főiskola, Zsámbék) Drámapedagógiai Tanszék drámapedagógiai szakirányú továbbképzés keretében előadások, vizsgáztatás, szakdolgozati témavezetés és bírálat
1995- Evangélikus Hittudományi Egyetem (korábbi elnevezése: Evangélikus Teológia) szociológia tantárgy keretében evangélikus néprajz oktatás
2000 Táncművészeti Egyetem (korábbi elnevezése Magyar Táncművészeti Főiskola) gyermektánc szakirányú továbbképzés végzőseinek államvizsgáztatása
2000-2002 Táncművészeti Egyetem (korábbi elnevezése: Magyar Táncművészeti Főiskola) Néptánc koreográfusképző szakon, hagyományismeret előadások, vizsgáztatás.
1994, 1995 ELTE Folklór Tanszéken népszokás kollégium (helyettesítés)
1997/1998 II. félév, 1998/99 I. félév Fasori Evangélikus Gimnázium hagyományőrző osztályában népszokás oktatás
2004/2005 I. félév ELTE Folklór Tanszéken Evangélikus vallási néprajz előadások, vizsgáztatás

 

Publikációk

Monográfiák (könyv, CD-ROM )

1994 Leányélet. 200 o. 15 fkp 35 rajz
1997 (Társszerző: Karácsony Molnár Erika) Jeles napok, ünnepi szokások. Jelenlevő múlt. Budapest: Planétás Kiadó.
2003 (Társszerző Karácsony Molnár Erika) Jeles napok, ünnepi szokások. Budapest:Mezőgazda Kiadó. (5. kiadás: 2008)
2004 Hagyomány és vidék c. sorozatban (negyedik kiadás) Kalendáriumi szokások. Digitális oktatási segédanyag: (IHM ITP 11 pályázat) Karácsony Molnár Erikával. (Sulinet)
2010 A pünkösdnek jeles napján… Pünkösd a 19-20. századi néphagyományban. Akadémia Kiadó 302 pp. /Néprajzi Tanulmányok/

 

Könyvfejezet

2007 Hoppál Mihály (szerk.): A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézete 1967-2007. Budapest: MTA NKI, Fejezetek: Az Intézet szervezeti felépítésének változásai. XIII-XVI., Táblázatok: Néprajzi Kutatóintézet (Csoport) adminisztratív munkatársai 1967-2007. 262. p. Munkatársak 263-275. p.
2008 Előszó Csáky Károly: Szent Ivántól Erzsébet-napig. Dunaszerdahely: Lilium Aurum, 5-10. p.

 

Tanulmányok szakfolyóiratban

1971 Témagyakoriság az Ethnographia 29 évfolyamában (1940-1968) In: Népi Kultúra - Népi Társadalom V-VI. 149-157. o.
1977 A pünkösdi királynéjárás dunántúli változatainak szerkezeti elemzése. Népi Kultúra-Népi Társadalom IX. 189-215. o.
1977 Komikus elemek a lakodalmi és jelesnapi szokásköltészetben. Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 1. Budapest, MTA Néprajzi Kutató Csoport 140-154. o.
1981 A nagylányok szerepe a családi munkaszervezetben. Ethnographia 81/1. 74-89. o.
1986 Izmenénija v sztrukture i ocsenko zsenszkogo truda. Documentatio Ethnographica XI. Budapest, MTA Néprajzi Kutató Csoport 165-174. o.
1989 Interetnikus kapcsolatok a jeles napi szokásokban. Hungarológiai Közlemények 64-65. 17/3-4. Újvidék 1985 (1989) 343-358. o.
1991 A tudományos érdeklődés alakulása az Ethnographia tükrében 1940-1969-ig. Néprajzi Hírek 20/2-3. 34-42. o.
1995 Adalékok a népszokások történetéhez a XVIII. századból. (Szemelvények az evangélikus egyház és a népszokások kapcsolataira) Népi Kultúra-Népi Társadalom XVIII. Budapest 235-251. o.
1995 Női munkák Zoboralján. Néprajzi Látóhatár IV. 1-2. 109-12. o.
1997 A büki nép hétköznapjai és ünnepei a XX. század második feléig. Vasi Szemle LI. Évf. 2. sz. 240-249. o.

 

Tanulmányok tanulmánykötetben vagy konferencia kiadványban

1979 Masopustni zvyky v madárských národopisných výzkumech. In: Masopustni tradice. Lidova kultúra a součacnost řidi Vaclav Frolec BLOK, 97-110. o.
1980 A lakodalmi szokások változása. In: Nógrádsipek. Tanulmányok egy északmagyarországi falu mai folklórjáról. Néprajzi tanulmányok. Budapest, 359-422. o.
1982 A szokásköltészet Kríza János gyűjteményében. In: A Kríza János és a kortársi eszmeáramlatok
szerk. Kríza Ildikó. Budapest, Akadémia Kiadó 91-116. o. 1984 Tavaszi leányjátékok. In: Folklór, életrend, tudománytörténet. Tanulmányok Dömötör Tekla 70. születésnapjára. Budapest, 249-260. o.
1984 Die Frau in Ungarn aus ethnosoziologischer Sicht 1848-1945 In: Ungeschriebene Frauenforschung. Frauenforschung Band. 3. Wien 249-260. o.
1986 Osztrák-magyar interetnikus kapcsolatok a jeles napi szokásokban. In: A III. Békéscsabai Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia előadásai 1-3. 293-303. o.
1987 Az ünnepi szokáshagyomány változásvizsgálata a Nyitra vidékén. Folklór és Tradíció 4. 123-130. o.
1987 Erósz a jeles napi szokásokban. In: Erosz a folklórban Bp. 146-162. o.
1987 (-Kríza Ildikó) A folklorista Ortutay Gyula Folklór és Tradíció 3. 7-11. o.
1987 Ethnographische Beschreibung des Mädchenstandes The Life Cycle SIEFs third Congress Zürich (11 old.)
1988 A gyermekkor költészete. In: Magyar Néprajz V. Bp, Akadémiai Kiadó 584-610. o.
1990 Jeles napok-ünnepi szokások. In: Magyar Néprajz VII. Folklór 3. Népszokás, néphit, népi vallásosség. Főszerk. Dömötör Tekla, Szerkesztő: Hoppál Mihály, a szerkesztő munkatársa: Barna Gábor. Bp, Akadémiai Kiadó 102-264. o.
1990 Adalékok a Zobor-vidéki magyar falvak vallásos hagyományaihoz. In: Vallásosság és népi kultúra a határainkon túl. A Magyarságkutatás Könyvtára II. Vallási néprajz 4. Szerk. Fejős Z. - Küllős I. Bp. 257-275. o.
1990 Adalékok a májusi-pünkösdi ünnepkör vizsgálatához, különös tekintettel a jugoszláviai magyar hagyományokra. Hungarológiai Közlemények 81. 21. évf. 1989. dec. 4. sz. Újvidék 657-683. o.
1990 Purimi szokások. In: A hagyomány kötelékében. Tanulmányok a magyarországi zsidó folklór köréből. Szerkesztette: Kríza Ildikó Akadémiai Kiadó, Budapest 149-155. o.
1991 Osztrák-magyar interetnikus kapcsolatok a jeles napi szokásokban. In: A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. 2. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Bp.-Wien, 896-901. o.
1994 Délszláv farsangi szokások Magyarországon. In: Az V. magyar-jugoszláv folklórkonferencia előadásai. MTA NKI Budapest Folklór és Tradíció 7. 131-135. o.
1995 Gyermekek szerepe a naptári ünnepi szokásokban. In: Gyermekilág a régi magyar falun. I-II. Szolnok, 549-560. o.
1997 -Karácsony Molnár Erika Hon- és népismeret munkanapló a hon és népismereti program készítéséhez. In: NAT-TAN (sorozatszerkesztő Mihály Otto) NAT közös követelmények a pedagógiai programban. Munkanapló a pedagógiai program készítéséhez. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 9-48 old.
1999 Szent Erzsébet legendája és a pünkösdölés. In: Démonikus és szakrális világok határán. Mentalitástörténeti tanulmányok Pócs Éva 60. születésnapjára. (Szerk. Benedek Katalin-Csonka Takác Eszter) 507-518.
2000 -Karácsony Molnár Erika Adalékok a hagyományőrzés lehetőségeihez és módjaihoz a 21. század küszöbén. In: Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón. Szentendre 645-676. o.
2001 Pásztorünnepek a Dunántúlon. Kommentárok a "Magyar néprajzi atlasz" 560-567. számú térképlapjaihoz. In: Számadó Tanulmányok Paládi-Kovács Attila tiszteletére. MTA Néprajzi Kutatóintézet Szerk. Hála József, Szarvas Zsuzsa, Szilágyi Miklós Budapest, 103-127. o.
2001 Erósz a jeles napi szokásokban. In: A szerelem kertjében. (szerkesztette: Hoppál Mihály-Szepes Erika) Budapest, 2001. 216-229. o.
2002 Folklorizmus az 1980-as évek sajtójában. In: Tanulmánykötet Hoppál Mihály tiszteletére. Akadémia Kiadó Budapest I-II. II. 589-610. o.
2002 "Addig élem világomat, míg szél fujja pántlikámat." In: Elbeszélés és emlékezet. Tanulmányok Istvánovits Márton emlékezetére. Hoppál Mihály szerk. Európai Folklór Intézet Budapest, 186-196. o.
2007 Néphagyomány galgamácsai gyermekrajzokon. In Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és vizuális kultúra. Budapest: MTA NKI – Akadémiai Kiadó, 526–552. p.
2008a Adventskranz. In: Dahmen, Wolfgang – Himstedt-Vaid, Petra – Ressel, Gerhard (Hg.): Traditionen und Identitäten in Südosteuropa. Festschrift für Gabriella Schubert Wiesbaden: Harrasowitz Verlag, Grenzüberschreitungen.
2008b Traditionen und Identitäten in Südosteuropa. Festschrift für Gabriella Schubert. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 650-662. p. /Balkanologische Veröffentlichungen 45/
2009a Aranyos víz, szótlan víz. In Juhász Katalin (szerk.): Tiszta sorok. Tanulmányok a tisztaságról és a tisztálkodásról. Budapest: L'Harmattan Angyalföldi helytörténeti gyűjtemény-MTA Néprajzi Kutatóintézete, 271-293. p. /Documentatio Ethnographica 25./
2009b Kalendáriumi szokások Kodály Zoltán munkásságában. In Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és zene. Budapest: Akadémia Kiadó, 445-467. p.
2009c Adalékok a 19. századi Gyula táplálkozási szokásaihoz. In Bali János - Turai Tünde (szerk.): Élet/út/írások Szilágyi Miklós tiszteletére. Budapest: MTA Néprajzi Kutatóintézet - ELTE BTK Néprajzi Intézet, 149-153. p.
2010a Folklór adatok Tálasi István munkásságában és a „Kiskunság” című monográfiájában. In Bárth János - Vajkai Zsófia (szerk.): Betakarítás. Az 1968-ban végzett tanítványok tanulmányai Tálasi István néprajzprofesszor születésének 100. évfordulójára. Kecskemét, Farkas Galéria és a Porta Egyesület, 163-176. p.
2010b Játékszerek szerepe a munkára nevelésben. In Bali János – Báti Anikó - Kiss Réka (szerk.): Inde Aurum – Inde Vinum – Inde Salutem Paládi Kovács Attila 70. születésnapjára. Budapest, ELTE BTK Tárgyi Néprajzi Tanszék – MTA Néprajzi Kutatóintézet, 576-598. p.
2010c Népszínművek zsánerfigurái. Betyár és parasztábrázolás. In Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és Nyelv. Folklór a magyar művelődéstörténetben. Budapest, Akadémia Kiadó, 335-356. p.

 

Rövid tanulmányok (-6250 n)

1977 Mutató az Ethnographia 1940-1969 (LI-LXXX. Évfolyamához. Néprajzi Hírek VI. évf. 1-2. sz. 14-15. o.
1977 Kis magyar néprajz a rádióban. Néprajzi Hírek, VI. évf. 1-2. sz. 19. o. 1977 Konferencia a farsangi szokásokról (Szomolány, 1977. okt. 17-19.) Néprajzi Hírek VI. évf. 3-4. sz. 81-82. o.
1982 Helluntaitapoia Unkarissa (Pünkösdi szokások Magyarországon) Kotiseutu 15-18. o.
1983 A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoportjának kiadványai. Néprajzi Hírek 1983/1-2. 42-47. o.
1983 -Kiss Mária IX. Nemzetközi Szlavisztikai Kongresszus. Néprajzi Hírek 1983. 3-4. 67-68. o.
1985 Iskolai gyermekfarsang (kutatási beszámoló) Folklór és Tradíció II. 59-64. o.
1986 Ismerkedés, udvarlás, párválasztás (kérdőív) Honismeret XIV. 6. 7-9. o. 1988 Ismerkedés, udvarlás. Kortárs XXXII. 136-139. o.
1988 Délszláv szokásleírások Réső Ensel Sándor múltszázadi szokásgyűjteményében. Folklór és Tradíció 5. Budapest, MTA Néprajzi Kutató Csoport 151-154. o.
1988 Wahlfahrgeschenk Marktgeszhenk. Märkte und Warenaustausch in Pannonischen Raum. (Vorträge des 4. Internationalen Symposium Ethnographia Pannonica) Székesfehérvár, 141-143. o. 1990 Magyar népmesekatalógus. Helikon 36/1. 117-118. o.
1993 Kiss Áron Magyar Játék Társaság. Néprajzi Hírek 3-4. 14-15. o.
1994 Formák, tárgyak, anyagok a néphagyományban. Iskolakultúra IV. évf. 15-16. sz. 110-115. o.
1997 Falusi gyermekélet Magyarországon. História 5-6. sz. 40-43. o.
1997 Evangélikus vallási néprajz. Credo Evangélikus műhely 1-2. sz. 40-43. o.
1998 Manga János a szokáskutató. Nógrád megyei múzeumok évkönyve 1996-1997. XXI. Kötet 159-164. o.
1998 - Balassa Iván-Dankó Imre-Felföldi László-Flóriá Mária-Kisbán Eszter Robert Towson néprajzi megfigyelései Magyarországon. Néprajzi Látóhatár VII. évf. 1998. 3-4. sz. 1-17. o.
2000 Kríza Ildikó születésnapja. Ethnica 4.

 

Lexikoncikkek

Magyar Néprajzi Lexikon Akadémia Kiadó Budapest, 1977-1982.
1. A-E. 752 o. állattenyésztés hiedelmei, asszonyavatás (-Tárkány Szűcs E.), bába, Bartalus I., Berzeviczy G., csecsemőkor, disznótori kántálás, Dugonics A., egyke (-Morvay J.), életfa, evőeszköz,
2. F-Ka 752 o. farsangi köszöntő, Gaál György, gergely-járás, Greguss Ágost, gyász, gyermekágy (-Hoppál M.), halott búcsúztatása (-Szendrei J.), háromkirályjárás, Henszlmann I., Horváth J., húsvéti korbácsolás (-Németh I.), húsvéti locsolás, kakasének
3.K-Né. 751 old. Karácsonyi köszöntés (-Manga J.), katartikus rítusok, keresztelő (-Hoppál), Király György, Kónyi János, köszöntő, kutya, leánybanda (-Németh I., Morvay J.), ló (-Balogh I.), macska (Szabadfalvi J., Gunda B.), magzatelhajhtás (Németh I.), márc, meddőség, méhser
4. névnapi köszöntő (Szendrei J.), névnapozás, nyárs (-Paládi-Kovács A., Pál napja, pünkösd, pünkösdi királynéjárás, pünkösdölés, sír, sírásás, sütőbura, sütőkő
5.szoptatás, szülés, temetés terhesség (-Hoppál M.), tollfosztó, tűzkeltés, üst, vesszőzés (-Tárkány-Szűcs E.), vetélés, virrasztás, virrasztóének (-Szendrei J.), zajkeltés, zöldág, zöldághordás

Szócikekket írtam még az Őstörténeti lexikon, az Enciklopédia Britannica, és a Magyar Nagylexikon számára.

 

Szerkesztői tevékenység

Tanulmánykötet

1978 Kis Magyar Néprajz a Rádióban szerk. Küllős Imola - Jávor Kata - Tátrai Zsuzsanna Budapest, MRT-Minerva 438 o.
1990 Magyar Néprajz VI. Népzene, néptánc, népi játékok. Főszerkesztő: Dömötör Tekla, Szerkesztő Hoppál Mihály, Akadémia Kiadó, technikai szerkesztése

 

Sorozatszerkesztés

1987-1994 Folklór és Tradíció MTA Néprajzi Kutatóintézet kiadványsorozata: 3., 4., 5., 6., 7. sz.
1990 Magyar Néprajz VI. Népzene, néptánc, gyermekjáték kötet (technikai)
A 2004 május 31-e óta működő Magyar Katolikus Rádió minden nap elhangzó Néprajzi kalendárium c. műsorának állandó szereplője.

 

Folyóirat-szerkesztés

1995-1998 Néprajzi Hírlevél

 

Egyéb tudományos értékű közlemények

Kritika, recenzió

1979 Népi kultúra-népi társadalom A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoportjának Évkönyve IX. Főszerk.: Ortutay Gyula szerk. Kósa László Budapest, 1977. 389 o. Ism. Hungarológiai Értesítő I. évf. 195-196. o.
1979 Népi kultúra-népi társadalom A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoportjának Évkönyve X. Főszerk.: Ortutay Gyula szerk. Kósa László Budapest, 1977. 306 o. Ism. Hungarológiai Értesítő I. évf. 196-197. o.
1979 A Magyar Néprajztudomány Bibliográfiája 1850-1870. Tanulmányok és adatok a Kárpát medence etnográfiájához. Szerk. Sándor István Budapest. 1165 o. Ism. Hungarológiai Értesítő I. évf. 194. o.
1980 Ujváry Zoltán: A temetés paródiája. Temetés és a halál a népi játékokban, Debrecen, 1978. 259 Ism. Hungarológiai Értesítő II. évf.. 247-248. o.
1980 Jung Károly: Az emberélet fordulói. Gombosi népszokások. Fórum Könyvkiadó, Szabadka, 1978. 328 o. Ism. Hungarológiai Értesítő II. 231. o.
1981 Barna Gábor: Néphit és népszokások a Hortobágy vidékén. Ism. Hungarológiai Értesítő 1981. 3-4. 214-215. o.
1981 Martin György: A magyar körtánc és európai rokonsága. Bp, 1979. Ism. Hungarológiai Éertesítő 1981. III. 3-4. 236-237. o.
1981 Rozmaringkoszorú. Összeáll.: Kósa László Bratislava, 1979. 622 o. Ism. Hungarológiai Értesítő, 1981. 3-4. 246. o.
1981 Műveltség és Hagyomány. Debrecen, 1979. 195 o. Ism. Hungarológiai Értesítő 1981. III. 3-4. 237-238. o.
1981 Nagy Dezső: Az amerikás magyarok folklórja I-II. Folklór Archívum 8. és 11. Bp, 1979., 1980 Ism. Hungarológiai Értesítő, 1981. III. 3-4. 236-237. o.
1981 Népi gyermekjátékok Baranyában (magyar-délszláv-német) Pécs, 1979. 152 ö. Ism. Hungarológiai Értesítő, 1981. III. 3-4. 239. o.
1981 A Néprajzi Múzeum kéziratgyűjteményének katalógusa I-II. Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 5/A., 5/B. Bp, 1979. 340 o., 297 o. Ism. Hungarológiai Értesítő, 1981. III. 3-4. 240-241. o.
1982 Gazda Klára: Gyermekvilág Esztelneken. Bukarest, 1980. 493 o. Ism. Hungarológiai Értesítő, IV. 1-4. 311-312. o.
1982 Herman Ottó: Halászélet, pásztorkodás. Bp, 1980. 454 o. Ism. Hungarológiai Értesítő, IV. 1-4. 317-318. o.
1982 Kríza Ildikó: Hungarian Folk Ballads. Pittsburg, 1980. 47 o. Ism. Hungarológiai Értesítő, IV. 1-4. 327. o.
1983 Ujváry Zoltán: Népszokások és színjátékok II. Ism. Ethnographia 1983/1. 164. o. 1984 Ujváry Zoltán: Népszokások és színjátékok. Debrecen, 1981. Ism. Ethnographia, 352. o.
1989 Bakó Ferenc: Palócföldi lakodalom. Gondolat Kiadó, Budapest, 1987. Ism. Hungarológiai Értesítő XI. 3-4. 542-543. o.
1989 Czövek Judit: Halottlátók a magyar néphagyományban. KLTE Népr. Tanszéke, Studia Folklorostica et Ethnographica 21. Debrecen. 1987. Ism. Hungarológiai Értesítő XI. 3-4. 547. o.
1989 Cserbák András: Kalendárium-ípusok a Néprajzi Múzeum gyűjteményében. Múzsák Közművelődési Kiadó, Néprajzi Közlemények 29. Budapest, 1987. Ism. Hungarológiai Értesítő XI. 3-4. 548-549. o.
1989 Dömötör Tekla: Táltosok Pest-Budán és környékén. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1987. Ism. Hungarológiai Értesítő XI. 3-4. 552-553. o.
1989 Kunt Ernő: Az utolsó átváltozás. A amagyar parasztság halálképe. Gondolat Kiadó, ÍBudapest, 1987. Ism. Hungarológiai Értesítő XI. 3-4. 568. o.
1989 Szacsvay Éva: Bábtáncoltató betlehemezés Magyarországon és Közép-Kelet-Európában. Akadémia Kiadó, Néprajzi Tanulmányok, Budapest, 1987. Ism. Hungarológiai Értesítő XI. 3-4. 587-588. o.
1989 Voigt Vilmos: Modern magyar folklorisztikai tanulmányok. KLTE Néprajz Tanszéke, Folklór és Etnográfia 34. Debrecen, 1987. Ism. Hungarológiai Értesítő XI. 3-4. 596-597. o.
1990 Polner Zoltán: Jegykendő a forgószélben. Csongrád megyei boszorkánytörténetek. Csongrád megyei könyvtári füzetek 18. Szeged, 1987. Ism. Ethnographia 101. 3-4. 557-558. o.
1991 Zsótér Gergely: A mindszenti vőfélykönyv. Csongrád megyei könyvtári füzetek 19. Szeged, 1987. Ism. Ethnographia 102. 1-2. 196. o.
1991 Kiss Mária: Délszláv szokások a Duna mentén. Néprajzi Tanulmányok Budapest Ism. Ethnographia 102. 3-4. 363-364. o.
1991 Penavin Olga: Népi kalendárium. Az esztendő néprajza a jugoszláviai magyarság körében. Újvidék, 1988. Ism. Ethnographia 102. 3-4. 365-366. o.
1992 Gunda Béla: A rostaforgató asszony. Budapest, 1989. Ism. Ethnographia 103. 1-2. 150-151. o.
1993 Fügedi Márta: Gyermek a matyó családban. Miskolc 1988. Ism. Hungarológiai Értesítő XII. 1990-1993. 210. o.
1993 Jugoszláviai magyar népköltészet. Válogatta és szerkesztette, az előszót és a jegyzeteket írta: Bosnyák István. Újvidék, 1988. Ism. Hungarológiai Értesítő XII. 1990-1993. 216-217. o.
1993 Kocsis Rózsa: Megszépült szegénység. Vallomások a gyermekkorról. Sajtó alá rendezte és előszóval ellátta Nagy Olga. Kriterion Könyvkiadó Bukarest, 1988. Ism. Hungarológiai Értesítő XII. 1990-1993. 220-221. o.
1993 Nagy Olga: Asszonyok könyve. Népi elbeszélések. Magvető Könyvkiadó. Budapest, 1988. Ism. Hungarológiai Értesítő XII. 1990-1993. 228-229. o.
1993 Penavin Olga: Népi kalendárium. Az esztendő néprajza a jugoszláviai magyarság körében. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1988. Ism. Hungarológiai Értesítő XII. 1990-1993. 231. o.
1993 Ujváry Zoltán: Adomák Gömörből. KLTE Néprajz Tanszéke Debrecen, Gömör néprajza XIII. 1988. Ism. Hungarológiai Értesítő XII. 1990-1993. 234-235. o.
1995 "Csilagok, csillagok szépen ragyogjatok" Tanulmányok a 65 éves Ág Tibor köszöntésére. Szerk. Liszka József Népismereti Könyvtár 7. Komárom-Dunaszerdahely, 1993. 286 p. Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság Lilium Aurum Kft. Ism. Ethnographia CVL 1. 388-389. O.
2001 Pozsony Ferenc: "Adok nektek aranyvesszőt…" Dolgozatok erdélyi és moldvai népszokásokról. Csíkszereda, 2000. Pro-Print Könyvkiadó 199 old. Ism. Ethnographia 112. évf. 3-4. szám. 494-495. old.
2001 S. Laczkovits Emőke: Az egyházi esztendő jeles napjai, ünnepi szokásai a bakonyi és Balaton-felvidéki falvakban. Ism. Ethnographia 112. évf. 3-4. sz. 492-494. old.
2001 Sigrid Nagy: Der Adventsbaum Ein evangeliszcer Verheissungsbrauch Veröffentlichungen zur Volkskunde und Kulturgeschichte 67. Hggb von Heidrund Alzheimer -Haller und Klaus Reder. Bayerische Blätter für Volkskunde, Würzburg, 1998. 195 old. Ism. Ethnographia 112. évf. 1-2. sz. 290-294. old.
2007 Száz esztendeje született Manga János. Néprajzi Hirek, Új 1-2. 72-73. p.
2009 A kulturpolitikus néprajztudós.(Ortutay Gyula: napló 1. 1938-1954) Könyvtermés. Élet és Tudomány , 2009. LXIV. 30. 2009. július 24. 952.
2009 (Karácsony Molnár Erikával): Virágvasárnapi kiszehajtás, villőzés. Tűzbe a telet, betegséget! Élet és Tudomány, LXIV. 14. 2009. április 3. 426-427.
2009 (Karácsony Molnár Erikával): Újra itt vagyunk, Gyergyó népe leborulva imádkozunk. Húsvéti határkerülés. Élet és Tudomány, 2009. LXIV. 15. 2009. április 10. 458-459.
2009 (Karácsony Molnár Erikával): Májusfa, jakabág, jakabfa, hajnalfa. A leszúrt bot kizöldült. Élet és Tudomány, 2009. LXIV. 22. 2009. május 20. 682-683.
2009 (Karácsony Molnár Erikával): Szent Iván-nap. Ne félj pajtás, ugord át! Élet és Tudomány 2009 LXIV. 25. 2009. június19. 778-780.
2009 (Karácsony Molnár Erikával): Kántálás és betlehemezés Fiúisten ember lett. Élet és Tudomány, LXIV. 51-52. 2009. december 18. 1608-1610.


Idegen nyelven:
1972 Bíró Ibolya: Pünkösdi szokások Újkéren. Arrabona 12/1970 Ism. DEMOS 1972/2. 162. o.
1972 Bíró Ibolya: Adatok az újkéri regöléshez. Arrobona 12/1970 Ism. DEMOS 1972/2. 162. o.
1974 Ujváry Zoltán: Turkajárás az erdélyi és a magyarországi románok körében. Népi Kultúr-Népi Társadalom 1973. 391-413. o. Ism. DEMOS 1974/3. 211-212. o.
1974 Dala József: Matyó lakodalom. Herman Ottó Múzeum Évkönyve 1972. 379-598. o. Ism. DEMOS 1974/3. 213. o.
1974 Lajos Árpád: Mancsozás, tekézés. Herman Ottó Múzeum Évkönyve 1972. 403-424. o. Ism. DEMOS 1974/3. 215. o.
1974 Bárth János: A kalocsai bucsusok egy laikus szokásáról. Ethnographia 1974. 366-373. o. Ism. DEMOS 1975/2. 162-163. o.
1975 Nagy Dezső: A Szántó Kovács János féle agrárszocialista mozgalom költészete. Ethnographia 1974. 519-523. o. Ism. DEMOS 1975/2. 168. o.
1975 Forrai Ibolya: Betlehemezés a bukovinai székelyeknél Tolnában. Ethnographia 1974. 465-468. o. Ism. DEMOS 1975/2. 162. o.
1975 Ujváry Zoltán: Ló az alföldi falvak dramatikus népszokásaiban. Műveltség és Hagyomány 15-16. 1972-1974 299-340 Ism. DEMOS 1975/2. 171-172. o.
1975 Dobrossy István: A mezőkövesdi vászonkereskedelem. A Miskolci herman Ottó Múzeum Közleményei 12 (1973) 105-109. o. Ism. DEMOS 1975/3 224. o.
1975 Dömötör Ákos: Csúfoló vers Kálmány Lajos gyűjtéséből. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1972-1973. Szeged, 1974. 185-192. o. Ism. DEMOS 1975/3. 276. o.
1976 Ujváry Zoltán: A farsang temetése a hertelendyfalvai székelyeknél. In: Ujváry Zoltán: Varia Folkloristica, Debrecen 1975. Hajdú Bihar Megyei Múzeumok Közleményei 25. 60-65. o. Ism. DEMOS 1976/2. 160-161. o.
1976 Ujváry Zoltán: A hajdúszoboszlói szilveszter. In: Ujváry Zoltán: Varia Folkloristica, Debrecen 1975. Hajdú Bihar Megyei Múzeumok Közleményei 25. 51-59. o. Ism. DEMOS 1976/2. 161. o.
1976 Ujváry Zoltán: A pásztorok megajándékozásának szokásai ünnepek alkalmával. In: Ujváry Zoltán: Varia Folkloristica, Debrecen 1975. Hajdú Bihar Megyei Múzeumok Közleményei 25. 112-122. o. Ism. DEMOS 1976/2. 161. o.
1976 Ujváry Zoltán: Karácsonyi szokások Hajdúdorogon. In: Ujváry Zoltán: Varia Folkloristica, Debrecen 1975. Hajdú Bihar Megyei Múzeumok Közleményei 25. 36-50. o. Ism. DEMOS 1976/2. 162. o.
1976 Ujváry Zoltán: Kísérlet egy jeles nap szokásanyagának motívum szerinti bemutatására. In: Ujváry Zoltán: Varia Folkloristica, Debrecen 1975. Hajdú Bihar Megyei Múzeumok Közleményei 25. 66-69. o. Ism. DEMOS 1976/2. 162. o.
1976 Ujváry Zoltán: Szokások és hiedelmek Csallóközben és a Nyitra környékén. In: Ujváry Zoltán: Varia Folkloristica, Debrecen 1975. Hajdú Bihar Megyei Múzeumok Közleményei 25. 14-35. o. Ism. DEMOS 1976/2. 162-163. o.
1976 Ujváry Zoltán: Halál és temetés két turocvölgyi faluban. In: Ujváry Zoltán: Varia Folkloristica, Debrecen 1975. Hajdú Bihar Megyei Múzeumok Közleményei 25. 129-161. o. Ism. DEMOS 1976/2. 164. o.
1976 Ujváry Zoltán: Szőlőhegyi jogszokások Nagycétényben. In: Ujváry Zoltán: Varia Folkloristica, Debrecen 1975. Hajdú Bihar Megyei Múzeumok Közleményei 25. 123-128. o. Ism. DEMOS 1976/2. 165. o.
1976 Ujváry Zoltán: A kánai menyegzőről szóló ének néhány variánsa. In: Ujváry Zoltán: Varia Folkloristica, Debrecen 1975. Hajdú Bihar Megyei Múzeumok Közleményei 25. 162-167. o. Ism. DEMOS 1976/2. 174. o.
1976 Ujváry Zoltán: Dramatikus játékok Nádudvaron. In: Ujváry Zoltán: Varia Folkloristica, Debrecen 1975. Hajdú Bihar Megyei Múzeumok Közleményei 25. 93-111. o. Ism. DEMOS 1976/2. 175. o.
1976 Ujváry Zoltán: Bacchus Tokaj-Hegyalján. In: Ujváry Zoltán: Varia Folkloristica, Debrecen 1975. Hajdú Bihar Megyei Múzeumok Közleményei 25. 433-436. o. Ism. DEMOS 1976/2. 175-176. o.
1976 Brauch und seine Rolleim Verhaltenscode sozialer Gruppen. Eine Bibliographie deutschsprachiger Titel zwischen 1945-1970. I. Weber Kellermann. Marburg, 1973 213. o. Ism. Acta Ethnographica Tom. 25. 215-217. o.
1976 Vekerdi József: A cigány népmese. Bp, 1974. 280 o. Ism. Acta Ethnographica Tom. 25. 192-193. o.
1977 Andrásfalvy Bertalan: Hagyomány és alkalmazkodás baranyai magyar és német falvakban. In: Paraszti társadalom és műveltség a 18-20. században. I. Faluk. A Magyar Néprajzi Társaság Vándorgyűlése Szolnokon. Budapest-Szolnok, 1974. 141-148. o. Ism. DEMOS 1977/3. 158-159. o.
1977 Bert Petrei: A Duna és Lajta között. Szokástranszformációs kutatások Pannóniában. In: Paraszti társadalom és műveltség a 18-20. században. I. Faluk. A Magyar Néprajzi Társaság Vándorgyűlése Szolnokon. Budapest-Szolnok, 1974. 185-195. o. Ism. DEMOS 1977/3. 160. o.
1977 Füvessy Anikó: A Szolnok Megyei Néprajzi Atlasz néhány tanulsága. In: Paraszti társadalom és műveltség a 18-20. században. I. Faluk. A Magyar Néprajzi Társaság Vándorgyűlése Szolnokon. Budapest-Szolnok, 1974. 33-46. o. Ism. DEMOS 1977/3. 161. o.
1977 Andorka Rudolf: A magyar községek átalakulása a társadalom-statisztikai adatok tükrében. In: Paraszti társadalom és műveltség a 18-20. században. I. Faluk. A Magyar Néprajzi Társaság Vándorgyűlése Szolnokon. Budapest-Szolnok, 1974. 197-211. o. Ism. DEMOS 1977/3. 165. o.
1977 Barna Gábor: Alkalmazkodás és hagyományőrzés a szatmármegyei német településen. In: Paraszti társadalom és műveltség a 18-20. században. I. Faluk. A Magyar Néprajzi Társaság Vándorgyűlése Szolnokon. Budapest-Szolnok, 1974. 149-157. o. Ism. DEMOS 1977/3. 171. o.
1977 Sozan Mihaly: Alsóőr 1974-ben. Szociálantropológiai helyzetkép egy burgenlandi faluról. In: Paraszti társadalom és műveltség a 18-20. században. I. Faluk. A Magyar Néprajzi Társaság Vándorgyűlése Szolnokon. Budapest-Szolnok, 1974. 172. o. Ism. DEMOS 1977/3. 172. o.
1977 Václáv Frolec: A paraszti lakosság és paraszti kultúra tagolódása a cseh és morva vidéken. In: Paraszti társadalom és műveltség a 18-20. században. I. Faluk. A Magyar Néprajzi Társaság Vándorgyűlése Szolnokon. Budapest-Szolnok, 1974. 113-126. o. Ism. DEMOS 1977/3. 175-176. o.
1977 Szabó László: A redemptio hatása a Jászság kultúrájára. In: Paraszti társadalom és műveltség a 18-20. században. I. Faluk. A Magyar Néprajzi Társaság Vándorgyűlése Szolnokon. Budapest-Szolnok, 1974. 71-80.o. Ism. DEMOS 1977/3. 176. o.
1977 Szelényi Iván - Manchin Győző - Galasi Péter: Falutipusok és strukturális jellemzőik. A falusi települések regionális státuszhelyzete és a falusi népesség munkaerőpiaci státuszainak összefüggései (Hipotézisek) In: Paraszti társadalom és műveltség a 18-20. században. I. Faluk. A Magyar Néprajzi Társaság Vándorgyűlése Szolnokon. Budapest-Szolnok, 1974. 213-221. o. Ism. DEMOS 1977/3. 179-180. o.
1977 N.A. Demcsenko: A moldvaiak hagyományos, csavar nélküli szőlőprései. In: Paraszti társadalom és műveltség a 18-20. században. I. Faluk. A Magyar Néprajzi Társaság Vándorgyűlése Szolnokon. Budapest-Szolnok, 1974. 127-140. o. Ism. DEMOS 1977/3. 181. o.
1977 Gunst Péter: Az agrárfejlődés és a parasztság regionális típusai Európában (Különös tekintettel Kelet Európára) In: Paraszti társadalom és műveltség a 18-20. században. I. Faluk. A Magyar Néprajzi Társaság Vándorgyűlése Szolnokon. Budapest-Szolnok, 1974. 9-31. o. Ism. DEMOS 1977/3. 183. o.
1977 Györffy Lajos: A Nagykunság település hálózata a török alatt. In: Paraszti társadalom és műveltség a 18-20. században. I. Faluk. A Magyar Néprajzi Társaság Vándorgyűlése Szolnokon. Budapest-Szolnok, 1974. 59-69. o. Ism. DEMOS 1977/3. 188-189. o.
1977 Selmeczi László: Nomád települési struktúra a Nagykúnságban (Orgondaszentmiklós 14-16. századi település kutatásának eredményei) In: Paraszti társadalom és műveltség a 18-20. században. I. Faluk. A Magyar Néprajzi Társaság Vándorgyűlése Szolnokon. Budapest-Szolnok, 1974. 47-58. o. Ism. DEMOS 1977/3. 191-192. o.
1977 Niilo Valonen: ía finn paraszttársadalom territorrális szervezetének kérdései. Olvasási és kátévizsga intézménye és a vele kapcsolatos vendéglátás. In: Paraszti társadalom és műveltség a 18-20. században. I. Faluk. A Magyar Néprajzi Társaság Vándorgyűlése Szolnokon. Budapest-Szolnok, 1974. 95-112. o. Ism. DEMOS 1977/3. 212. o.
1977 Szabó István: A jászdózsai Kiss család nyolc generációja. Házasodási és migrációs kapcsolatok. In: Paraszti társadalom és műveltség a 18-20. században. I. Faluk. A Magyar Néprajzi Társaság Vándorgyűlése Szolnokon. Budapest-Szolnok, 1974. 81-93. o. Ism. DEMOS 1977/3. 213. o.
1977 Susan Gal: Közelkép egy nyelvszigetről: A magyar nyelv helyzete Felsőőrben. In: Paraszti társadalom és műveltség a 18-20. században. I. Faluk. A Magyar Néprajzi Társaság Vándorgyűlése Szolnokon. Budapest-Szolnok, 1974. 169-183. o.. o. Ism. DEMOS 1977/3. 224. o.
1977 Neumann Sigfried: Eine mecklenburgische Märchenfrau. Berlin, 1974. 225 o. Ism. Acta Ethnographica Tom 26/1-2. 234. o. 1979 Baumer, Iso: Wallfahrt als Handlungsspiel. Ein Beitrag zum Verständnis religiösen Handelns. Europäische Hochschulschriften, Reihe XIX. Ethnologie - Kulturanthropologie. Abteilung A-Volkskunde Bd. (Vol. 12) Verlag Peter Lang, Bern-Frankfurt/M., Las Vegas 128 S. Ism. Acta Ethnographica Tom 28/1-4. 464-466. o.
1979 Schwarz, Paul: Die neue Eva. Der Sündenfall in Volksglaube und Volkserzählung. Göppinngen 1973. 251 S. Ism. Acta Ethnographica Tom 28/1-4. 466-467. o.
1980 Historische Volkssagen aus dem 13. bis 19. Jahrhundert. Herausgegeben von Gisela-Burde Schneidewind Berlin 1977. 265 S. Ism. Acta Ethnographica Tom29/1-2. 245-246. o.
1981 Barna Gábor: Néphit és népszokások a Hortobágy vidékén. Budapest, 1979. Akadémia Kiadó 275 old. Ism. DEMOS 1983/3. 170. o.
1981 Symposium "Folklore und Ethnographie" 27/28 November 1979 in Budapest. Ism. DEMOS 1981/3. 213-215. o. 1982 Martin György: A magyar körtánc és európai rokonsága. Budapest, Akadémia Kiadó, 1979. 490 o. Ism. DEMOS 1982/2. 138-139. o.
1982 Füvessy Anikó: A tiszafüredi mázas kerámia stílusának alakulása és a Katona Nagy fazekasdinasztia. Ethnographia 90/2. 192-218. o. Ism. DEMOS 1982/3. 190. o.
1982 Ujváry Zoltán Népszokások és színjátékok. Debrecen, 1979. 197 o. Folklór és Etnográfia 2. Ism. DEMOS 1982/3. 193. o.
1982 Nagy Dezső: Az amerikás magyarok folklórja I-II. Folklór Archívum 8. és 11. Bp, 1979., 1980 Ism. DEMOS 1982/3. 199. o.
1982 Vargyas Lajos: A regösének problémájának újabb zenei megközelítése. Ethnographia, 1979: 219-255 Ism. DEMOS 1982/3. 208. o.
1982 Herman Ottó: Halászélet, pásztorkodás. Válogatott néprajzi tanulmányok. Gondolat Kiadó Budapest, 1980. 454 o. Ism. DEMOS 1982/4. 260-261. o.
1982 Magyar Néprajzi Lexikon III. K-Ne. Akadémia Kiadó, Budapest, 1980. 751 o. Magyar Néprajzi Lexikon IV. N-Szé Akadémia Kiadó, Budapest, 1981. 671 o. Ism. DEMOS 1982/4. 236. o.
1982 Népi gyermekjátékok Baranyában (magyar-délszláv-német) Pécs, 1979. 152 o. Ism. DEMOS 1982/3. 211. o.
1982 A Néprajzi Múzeum kéziratgyűjteményének katalógusa I-II. Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 5/A., 5/B. Budapest, MTA Néprajzi Kutató Csoport, 1979. 340 o., 297 o. Ism. DEMOS 1982/3. 158. o.
1982 Tessedik Sámuel - Berzeviczy Gergely: A parasztok állapotáról Magyarországon. Budapest, Gondolat Kiadó 1979. 435 o. Ism DEMOS 1982/3. 154-155. o.
1982 Vélemények a folklórizmusról Verebélyi Kincső és Voigt Vilmos összeállítása. Ethnographia, 90/2. 219-255 Ism.: DEMOS 1982/3. 151. o.
1983 Ujváry Zoltán: Népszokások és színjátékok. Debrecen, 1981. 68 o. Ism. DEMOS 1983/3. 202. o.
1983 Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 9. Folklór tanulmányok. MTA Néprajzi Kutató Csoport, Budapest, 1981. 200 o. Ism. DEMOS 1983/3. 170. o.
1985 Orbán Balázs: A Székelyföld. Válogatás. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1982. 553 o. Ism. DEMOS 1985/1. 28. o.
1985 Földesné Györgyi Erzsébet: Magyar paraszti gyermeknevelés. UNESCO Workshop Budapest-Kecskemét 21.-25, 8, 1982. 39 o. Ism. DEMOS 1985/1. 63-64. o.
1985 Kiss Lajos: Lőrincréve népzenéje. Karsai Zsigmond dalai. Zeneműkiadó Vállalat, Budapest, 1982. 256 o. Ism. DEMOS 1985/1. 68-69. o.
1985 Megy a gyűrű vándorútra. Gyermekjátékok és mondókák. I-II. Összeáll0totta Gágyor József. Gondolat Kiadó Budapest, 1982 864 o. Ism. DEMOS 1985/1. 70-71. o.
1985 Dancs Lajos: Kör, kör, ki játszik? 100 énekes-táncos népi gyermekjáték Szabolcs-Szatmár megyéből. Nyíregyháza, 1982. 120 o. Ism. DEMOS 1985/1. 70. o.
1986 Ujváry Zoltán: Játék és maszk I-III. Debrecen, 1983. 360 o., 356 o., 342 o. Ism. DEMOS 1986/2. 151-152. o.
1988 Bakó Ferenc: Palócföldi lakodalom. Gondolat Kiadó, Budapest, 1987. 281 o. Ism. DEMOS 1988/1. 66. o.
1988 Gömör néprajza I. Debrecen, 1985. 217 o. Ism. DEMOS 1988/3. 200-201. o.
1988 Folklór, életrend, tudománytörténet. Tanulmányok Dömötör Tekla 70. születésnapjára MTA Néprajzi Kutató Csoport Budapest, 1984. 272 o. Ism. DEMOS 1988/3. 239-241. o.
1988 Dobos Ilona: Egy folklórgyűjtő feljegyzései. Budapest, 1984. 216 o. Ism. DEMOS 1988/3. 242-243. o.
1988 Ujváry Zoltán: Gömör néprajza V. Fejezetek Gömör folklórjához Debrecen, 1986. 212 o. Ism. DEMOS 1988/3. 243-244. o.
1988 Nagy Olga: Újabb paraszt dekameron. A szerelemről és a házasságról. Budapest, 1983. 412 o. Ism. DEMOS 1988/3. 244-245. o.
1988 Ungarisch-slowakische ethnographische Tagung, Budapest, vom 7.-9. Oktober 1986 Ism. DEMOS 1988/3. 262-264. o.
1988 A hagyományos kultúra a szocialista társadalomban. Szlovák-magyar bilaterális konferencia Budapest, 1987. 264 o. Folklór és Tradíció IV. Ism. DEMOS 1988/4. 281-282. o.
1988 Vasas Samu - Salamon Anikó: Kalotaszegi ünnepek. Budapest, 1986. 455 o. Ism. DEMOS 1988/4. 329
1988 Szacsvay Éva: Bábtáncoltató betlehemezés Magyarországon és Közép-Kelet-Európában Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987. 195 o. Ism. DEMOS 1988/4 349-350. o.
1989 Vajda Mária: Hol a világ közepe? Parasztvallomások a szerelemről. Kecskemét, 1988. 151 o. Ism. DEMOS Band. 29. 3. 167.
1989 Barsi Ernő: "Győr városában…" Dalok, mondókák Győrből és Győrről. Győr, 1988. 287 o. Ism. DEMOS Band. 29. 3. 220.
1993 Palócok IV. Rítus és folklór. Bakó Ferenc szerk. Eger, 1989. Ism. DEMOS Band 31. 1. 38-40.
1993 Fajcsák Attila Az egri szőlőművelés szokásai és hiedelmei. Eger, 1990. Ism. DEMOS Band 31. 1. 44-45.

 

Adatbázis, bibliográfia, szótár

 • Népszokások számítógépes adatbázisa (Kárpát medence néphagyományai szakértő rendszer)
 • MAHIR sajtófigyelő 1981-1989 néprajzi tematikájú cikkeinek tematikusan rendezett adattára.
 • 1970 Az Ethnographia 1940-1969 évfolyamának szerzőmutatója Szolnok, 1970. 193 Dokumentatio Ethnographica I. évf. 1. sz.
 • 1982 Mutató az Ethnographia a Magyar Néprajzi Társaság folyóirata 1940-1969 (LI-LXXX) évfolyamához. Összeállította: Tátrai Zsuzsanna Akadémia Kiadó, Budapest 374 o.

 

Tudományos ismeretterjesztés

1978 Kis Magyar Néprajz a Rádióban szerk. Küllős Imola - Jávor Kata - Tátrai Zsuzsanna A kötetben megjelent előadások:

 • Tímárok, vargák, tobakosok (121-122 o.).;
 • A népi hímzés (144-144. o.);
 • Őrségi szerek (152-154. o.);
 • Hegyközség (207-208.o.);
 • A vőség (236-237. o.);
 • Újszülött a régi faluban (246-248. o.);
 • Leánymunkák (257-277. o.);
 • Menyasszonybúcsúztató (260-261. o.);
 • Boldog Újévet (272-273. o.);
 • Balázsjárás, gergelyjárás (275-277.o.);
 • Húsvét (278-283. o.);
 • Pünkösdi királyválasztás (286-289. o.);
 • Pünkösdi királynéjárás (286-289. o.);
 • Karácsonyi népszokások(-Kriza Ildikó 295-299. o.);
 • Regölés, regösének (290-301. o.);
 • Gyermekjátékaink történeti vonatkozásai (-Kovács Ágnes 417-420. o.)

1996 Cséplő József: Szőlőhegyi kalendárium (Hetven év a tőkék között) Szerk. Csupor Tibor, Tátrai Zsuzsanna. Bp. Terrapprint, 199 old.
2003 Ditte és Giovanni Bandini: Babonák lexikona. Fordította Csikós Andrásné, R. Keresztény Györgyi. Lektorálta és magyar vonatkozásokkal ellátta: Tátrai Zsuzsanna Atheneum 2000 Kiadó.
2004 -Boross Marietta - Karácsony Zoltán: Magyar népi kultúra Népművészet, népszokások, néptánc -Képzőművészeti Kiadó

 

Ismeretterjesztő cikkek:

1977 Újesztendő, vígságszerző. Múzsák, Múzeumi Magazin 1977/4. 8-9. o.
1981 A palócföld kutatója - Manga János. Palócföld, 1981/6. 22-23. o.
1983 Legényjáró esték. In: Lányok évkönyve 303-308. o.
1984 A májusfa. Élet és Tudomány Kalendárium 143-149. o.
1985 Kis Magyar Néprajz Ortutay Gyula emlékezete Élet és Tudomány 12. sz. 361-362. o.
1986 Boldog Újévet. Karikázó. Hungarian Folklore Newsletter Vol. XI.No. 2-3. October 1985-January 1986 1-2. o.
1987 Élet és Tudomány Kalendáriuma 1987. (Jeles napok:  Szilveszter és újév 10-11., Gyertyaszntelő 24-25., Farsang 38-39., Zöldágjárás, locsolás 52-53., Májusfa, fagyosszentek 66-67., Pünkösdi királyság 80-81., Aratási ünnepek 94-95., Szent István, új kenyér 108., Vetés, behajtás 122., Szüret 130., Halottak napja 150., Mikulás, Luca, Karácsony 164-165.o.)
1988 Élet és Tudomány Kalendáriuma 1988. (Újesztendő vígságszerző 36-37. o., Hipp-hopp farsang 46-47. o., Kice, kice villő 56-57. o. , Hadd locsolom a haját 66-67. o., A pünkösdnek jeles napja 76-77. o., Velágos Szent János 86-87. o., Arass rózsám, arass 96-97. o., Búcsúfia 106-107. o., Pásztorünnepek 116-117. o., Éljenek a szüretelők 126-127. o., Lányok fonják a lenszöszt 136-137. o., Eljött a karácsony 146-147. o. )
1989 Húsvéti tojás. Erasmus 50-52. o.
1990 Jeles napok ünnepi szokások. Karácsonyi ünnepkör. Népművelés XXXVII. 1-2. 30-31. o.
1990 Harmatszedés, Szent György napja ápr. 24. Élet és Tudomány 17. sz. 524-525. o.
1990 Mavagyonjárás. Pünkösd napja. Élet és Tudomány 22. sz. 681-683. o.
1990 "Megérett a búzakalász" Aratási szokások. Élet és Tudomány 25. sz. 788-790. o.
1990 Boldogasszony. Élet és Tudomány 33. sz. 1034-1036. o.
1990 "Az ártatlan láng". Születésszabályozás a magyar paraszti életben. Élet és Tudomány 42. sz. 1320-1321. o.
1990 Mindenszentek és halottak napja. Élet és Tudomány 44. sz. 1387-1388. o.
1990 A karácsonyi asztal. Élet és Tudomány 51. sz. 1610-1611. o.
1990 Jeles napok, ünnepi szokások. Népművelés 1-2. 1990 jan. 30-31. o.
1991 A szerelmi varázslás. Élet és Tudomány 1. sz. 13-15. o.
1991 A nagyhét. Élet és Tudomány 13. sz. 392-393. o.
1991 Fa zöldág és vessző. Élet és Tudomány 20. sz. 628-630. o.
1991 Szent Iván napi tűzgyújtás. Élet és Tudomány 25. sz. 780-781. o.
1993 Eladó lány. Élet és Tudomány 24. sz. 756-757. o.
1993 Legényjáró esték. Élet és Tudomány 25. sz. 780-781. o.
1993 Illés szekere zörög. Élet és Tudomány 28. sz. 887. o.
1993 Pásztorkodó gyermekek. Élet és Tudomány 32. sz. 1004. o.
1993 Aszalás és lekvárfőzés. Élet és Tudomány 37. sz. 1178
1993 Márton lúdja és vesszeje. Élet és Tudomány 46. sz. 1461. o.
1993 Szent András kérlek. Élet és Tudomány 48. sz. 1514. o.
1993 Az ünnepi termőág. Karácsonyi kincs. Élet és Tudomány 52. sz. 1642-1643. o.
1994 Valentin nap. Élet és Tudomány 6. sz. 162. o.
1994 A nagyböjt. Élet és Tudomány 7. sz. 202-204. o.
1994 Húsvét-Pészach. Élet és Tudomány 13. sz. 387-389. o.
1994 Pünkösd-Savout. Élet és Tudomány 20. sz. 618-619. o.
1994 A Szent Jobb története. Élet és Tudomány 33. sz. 1037. o.
2010 Ünnepi szokások. Helyi emlékezet, kulturális örökség, örökségvédelem. Módszertani füzet. Budapest, Muharay Elemér Népművészeti Szövetség. 40 pp.
2010 „Ahány ház annyi szokás!” Népművészet, néphagyomány napjainkban. A megélhető hagyomány. Falusi turizmus Tájékoztató 1, 25-27. p.
2010 (társszerző: Karácsony Molnár Erika) A tavaszvárás örömünnepe. Hipp, hopp farsang. Élet és Tudomány (65) 5, 138-140. p.
2010 (társszerző: Karácsony Molnár Erika) „Jöjj el, átul, jöjj el, te szép aranybúza…”Zöld ág a húsvéti szokásokban. Élet és Tudomány (65) 14, 426-427.
2010 (társszerző: Karácsony Molnár Erika) Bódogasszony országa. A napbaöltözött asszony jele. Élet és Tudomány (65). 33, 1037-1039. p
2010 (társszerző: Karácsony Molnár Erika) Szent István napja, augusztus 20. A nemzet mennyei patrónusa. Élet és Tudomány (65) 34, 1076-1077. p.

 

Cikksorozatok:
1991-1992 GSzT Gasztronómia, szálloda, turisztika magazin (jeles napok, ünnepek és táplálkozási szokásaik)
1991-1992 Kis Újság (Jeles napok, ünnepek)
1992 Pesti Hírlap (Néprajzi kalendárium)
1992 Új Magyarország (Néprajzi kalendárium)
1996-1997 Füles (Rejtvényenciklopédia, Jeles napok)
1998-1990 Családi regényújság (népszokások)
1992 -1993 Anna Magazin (Jeles napok, Jeles munkák)
1992-1993 Postamagazin (Jeles napok) Rádió, televízió
1970-1990 Kis Magyar Néprajz a rádióban (előadások és belső szerkesztés)
1988-89 "Kerek isten fája" c. rádiósorozat szakmai lektora
1989 "Zoborvidéki lakodalom" címmel 30 perces rádióműsor
1990-1992 "Vízkereszttől Szilveszterig" c. sorozat "napsoroló" rovatának vezetése
1992 "Legényjáró esték" címmel a Magyar Költészet Hete alkalmából önálló műsor
1993 Duna Televízió Tradíció magazin c. sorozatában szaknyilatkozatok
1994 "Vízkereszttől szilveszterig" sorozatban: emberélet fordulóval kapcsolatos szaknyilatkozatok
1994-1996 "Juli suli" (Kudlik Júlia magazin műsoránakkalendáriumi szokásokról szóló rovata) Rádiós, televíziós szaknyilatkozatok, riportok, telefonos interjúk ünnepek, jeles napok alkalmával évente kb. 50 alkalommal közszolgálati és kereskedelmi adókon.

 

Film és fotográfiai tevékenysdég

1992 MOVI alapítvány Kis Magyar enciklopédia c. filmsorozat néprajzi filmekhez szakanyag Gyermekkor, Fiatalság, Őszi ünnepi szokások, Téli ünnepi szokások (kb. 100 gépelt oldal)

 

Társadalmi tevékenység

Szervezeti tagságok, tisztségek

1969- Magyar Néprajzi Társaság tag,
1986-2003-ig választmányi tag,
1994- két ciklusban a Magyar Néprajzi Társaság titkára
1977- Országos Nyelvjárási Gyűjtő pályázat intézeti képviselője
1988- TUDOSZ titkár
1986- Intézeti sajtófelelős
1987-ISFNR tag
1987-től Kiss Áron Magyar Játéktársaság tag, társelnök (1997)
2004- az Intézet honlapjának szerkesztője
2005-től 5 éves megbízatással a Népi Iparművészeti