Our publications available for purchase

 

Berta, Péter (ed.): Ethno-lore XXVI. Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének évkönyve / Yearbook of the Institute of Ethnology at the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 2009.

Berta, Péter (ed.):  Ethno-lore XXVII. Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének évkönyve / Yearbook of the Institute of Ethnology at the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 2010.

Ispán, Ágota Lídia – Magyar, Zoltán (eds.): Ethno-lore XVIII. Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének évkönyve / Yearbook of the Institute of Ethnology at the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 2011.

Báti, Anikó - Sárkány, Mihály (eds.): Ethno-lore XXIX. Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének évkönyve / Yearbook of the Institute of Ethnology at the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 2012.

Berta, Péter – Ispán, Ágota Lídia – Magyar, Zoltán – Szemerkényi, Ágnes  (eds.): Ethno-lore XXX. Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének évkönyve / Yearbook of the Institute of Ethnology at the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 2013.

Ispán, Ágota Lídia – Magyar, Zoltán (eds.): Ethno-lore XXXI. Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének évkönyve / Yearbook of the Institute of Ethnology at the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 2014.

Fülemile, Ágnes – Ispán, Ágota Lídia – Magyar, Zoltán (eds.): Ethno-lore XXXII. Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének évkönyve / Yearbook of the Institute of Ethnology at the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 2015.

Ispán, Ágota – Magyar, Zoltán – Mészáros, Csaba – Vargyas, Gábor (eds.): Ethno-lore XXXIII. Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének évkönyve / Yearbook of the Institute of Ethnology at the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 2016.

Ispán, Ágota – Magyar, Zoltán – Mészáros, Csaba – Vargyas, Gábor (eds.): Ethno-lore XXXIV. Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének évkönyve / Yearbook of the Institute of Ethnology at the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 2017.

Ispán, Ágota – Magyar, Zoltán – Landgraf, Ildikó (eds.): Ethno-lore XXXV. Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének évkönyve / Yearbook of the Institute of Ethnology at the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 2018.

Benedek, Katalin – Csonka-Takács, Eszter (eds.): Démonikus és szakrális világok határán / On the border of demonic and sacred worlds, Budapest, 1999.

Szilágyi, Miklós: Paraszti hagyomány és kényszermodernizáció / Peasant tradition and forced modernization, Budapest, 2009.

Tomisa, Ilona (ed.): Hárompatak, Budapest, 2003.

Bali, János – Báti, Anikó – Kiss, Réka (eds.): Inde Aurum - Inde Vinum - Inde Salutem: On the 70th Birthday of Attila Paládi Kovács, Budapest, 2010.

Gulyás, Judit: „Mert, ha írunk népdalt, miért ne népmesét?” A népmese az 1840-es évek magyar irodalmában / "Because if we compose folk songs, why not folktales?" The folktale in the Hungarian literature of the 1840s, Budapest, 2010, Akadémiai Kiadó.

Szemerkényi, Ágnes (ed.): Folklór és vizuális kultúra / Folklore and visual culture, Budapest, 2007, Akadémiai Kiadó.

Szemerkényi, Ágnes (ed.): Folklór és történelem / Folklore and history, Budapest, 2007, Akadémiai Kiadó.

Szemerkényi, Ágnes (ed.): Folklór és zene / Folklore and music, Budapest, 2009, Akadémiai Kiadó.

Szemerkényi, Ágnes (ed.): Folklór és nyelv / Folklore and language, Budapest, 2010, Akadémiai Kiadó.

Szilágyi, Zsolt (ed.): A Tibeto-Mongolian Picture-Book of Hell, Budapest, 2010.

Benedek, Katalin (ed.): A népköltészet terített asztalánál / The richly set table of folk poetry, Budapest, 2011.

Borsos, Balázs: A magyar népi kultúra regionális struktúrája I–II. / The regional structure of Hungarian folk culture I – II, Budapest, 2011.

Berta, Péter (ed.):  Használtcikk-kultúrák / Cutures of used goods, Budapest, 2011.

Paládi-Kovács, Attila: Munkák, emberek, hiedelmek a Bódva mentén / Work, people, beliefs along the Bódva river (Életmód és tradíció 11), Budapest, 2013.

Szilágyi, Miklós: Zsákmányolók és zsákmányaik / Hunters and their prey (Életmód és tradíció 12), Budapest, 2014.

Cseh, Fruzsina: A kerékgyártó mesterség múltja Magyarországon / The history of wheel manufacturing in Hungary (Életmód és tradíció 13), Budapest, 2014.

Karácsony-Molnár, Erika: Dúsgazdagolás. Egy székelyföldi farsangi dramatikus játék / A Shrovetide play in Szekler Land (Életmód és tradíció 14), Budapest, 2016.

Mód, László: Ártéri szőlőskertek az Alsó-Tisza mentén / Floodplain vineyards along the Lower Tisza river (Életmód és tradíció 15), Budapest, 2016.

Báti, Anikó: Mai menü / Today’s menu (Életmód és tradíció 16), Budapest, 2018.

Muskovics, Andrea Anna: Buda-vidék présház- és pincekultúrája / Ciderhouse and cellar culture in the Buda region (Életmód és tradíció 17), Budapest, 2019.

Szilágyi, Miklós: Finesszel köll élni / You’ve got to live with finesse (Folklór Archívum 22), Budapest, 2011.

Szilágyi, Miklós: Családtörténet két hangra / Family history for two voices (Folklór Archívum 23), Budapest, 2014.

Turai, Tünde – Mészáros, Csaba (eds.): Hármas határok néprajzi nézetben / An ethnographic interpretation of tri-border areas, Budapest, 2015.

Turai, Tünde (ed.): Hármas határok néprajzi nézetben / An ethnographic interpretation of tri-border areas, Budapest, 2015.

Tomisa, Ilona (ed.): Törzsökös pásztorcsaládok élete / The lives of indigenous shepherd families, Budapest, 2019.

Hesz, Ágnes – Pócs, Éva (eds.): Present and Past in the Study of Religion and Magic (Vallásantropológiai tanulmányok Közép-Kelet-Európából 7), Budapest, 2019, Balassi Kiadó.

Tóth G., Péter: Boszorkánypánik és babonatéboly / Witch panic and superstition frenzy (Vallásantropológiai tanulmányok Közép-Kelet-Európából 8,) Budapest, 2020, Balassi Kiadó.

Peti, Lehel: Krisztus ajándéka van bennünk.  Pünkösdizmus moldvai román, roma és csángó közösségekben. / We carry the gift of Christ. Pentecostalism in Moldavian Romanian, Roma, and Csango communities (Vallásantropológiai tanulmányok Közép-Kelet-Európából 9), Budapest, 2020, Balassi Kiadó–Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület.

Pócs, Éva: Népi vallás és mágia Közép-Kelet-Európában / Folk religion and magic in Central and Eastern Europe. Válogatott tanulmányok II (Studia Ethnologica Hungarica XVII), Budapest, 2019, L’Harmattan–Pécs, PTE Néprajz Kulturális Antropológia Tanszék.

Takács, György: Az én lelkemmel elfújlak. A magyarcsügési ráolvasófüzetek / With my spirit I snuff you out. Incantations from Magyarcsügés (Fontes Ethnologioae Hungaricae XIII), Budapest, 2019, L’Harmattan–Pécs, PTE Néprajz Kulturális Antropológia Tanszék.

Hesz Ágnes – Pócs Éva (szerk.): Present and Past in the Study of Religion and Magic. (Vallásantropológiai tanulmányok Közép-Kelet-Európából 7.) Budapest, 2019, Balassi Kiadó.

Pócs Éva: Népi vallás és mágia Közép-Kelet-Európában. Válogatott tanulmányok II.  [Folk religion and magic in Central and Eastern Europe. Selected studies II.] (Studia Ethnologica Hungarica XVII.) Budapest, 2019, L’Harmattan–Pécs, PTE Néprajz Kulturális Antropológia Tanszék.

Tóth G. Péter: Boszorkánypánik és babonatéboly. [Witch Panic and Superstition Frenzy.] (Vallásantropológiai tanulmányok Közép-Kelet-Európából 8.) Budapest, 2020, Balassi Kiadó.

Peti Lehel: Krisztus ajándéka van bennünk. Pünkösdizmus moldvai román, roma és csángó közösségekben. [We Carry the Gift of Christ. Pentecostalism in Moldavian Romanian, Roma, and Csango Communities.] (Vallásantropológiai tanulmányok Közép-Kelet-Európából 9.) Budapest, 2020, Balassi Kiadó–Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület.

Éva, Pócs – Bea, Vidacs (ed.): Faith, Doubt and Knowledge in Religious Thinking. (Religious Anthropological Studies in Central Eastern Europe 10.) Budapest, Balassi Kiadó, 2020.

Cseh Fruzsina – Mészáros Csaba – Borsos Balázs (szerk): Számvetés és tervezés. A néprajztudomány helyzete és jövője a 21. században. [Taking Stock and Planning. The Situation and Future of Ethnography in the 21st Century.] (Summa Ethnographica 3.) Budapest, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet (ELKH) – L’Harmattan Kiadó, 2020.

Ispán Ágota Lídia: A város vidéke. A falusi lakosság életmódváltása az urbanizáció hatására. [The Countryside of the City. Lifestyle Changes among Rural Populations as an Effect of Urbanization.] Budapest, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet, 2020.

The publications can be purchased from Erika Illényi or at the PENNA Bölcsész Bookstore.