Kiss R 300 Kiss Réka
                                                      tudományos főmunkatárs, Történeti Néprajzi Osztály
Intézeti szoba száma: B.8.23.
Hivatali telefon: +36-1-224-67-00/4174
e-mail:
Nyelvtudás: angol, francia
Tudományos fokozat: Phd, ELTE BTK Európai Etnológia doktori iskola
Kutatási területek, kulcsszavak: egyháztörténet, történeti antropológia, társadalomtörténet, vallási néprajz
Születési hely, idő: Budapest, 1975.03.31.
 Publikációk:  Kiss Réka publikációi a Magyar Tudományos Művek Tárában
Letölthető dokumentumok
 dokuikon PDF  dokuikon PDF      
 Szakmai önéletrajz  Curriculum Vitae in English