Megvásárolható kiadványaink

Berta Péter (szerk.): Ethno-lore XXVI. Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének évkönyve, Budapest, 2009.

Berta Péter (szerk.): Ethno-lore XXVII. Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének évkönyve, Budapest, 2010.

Ispán Ágota Lídia–Magyar Zoltán (szerk.): Ethno-lore XVIII. Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének évkönyve, Budapest, 2011.

Báti Anikó – Sárkány Mihály (szerk.): Ethno-lore XXIX. Az MTA BTK Néprajztudományi Intézetének évkönyve, Budapest, 2012.

Berta Péter –Ispán Ágota Lídia – Magyar Zoltán – Szemerkényi Ágnes (szerk.): Ethno-lore XXX. Az MTA BTK Néprajztudományi Intézetének évkönyve, Budapest, 2013.

Ispán Ágota – Magyar Zoltán (szerk.): Ethno-lore XXXI. Az MTA BTK Néprajztudományi Intézetének évkönyve, Budapest, 2014.

Fülemile Ágnes – Ispán Ágota – Magyar Zoltán (szerk.): Ethno-lore XXXII. Az MTA BTK Néprajztudományi Intézetének évkönyve, Budapest, 2015.

Ispán Ágota – Magyar Zoltán – Mészáros Csaba – Vargyas Gábor (szerk.): Ethno-lore XXXIII. Az MTA BTK Néprajztudományi Intézetének évkönyve, Budapest, 2016.

Ispán Ágota – Magyar Zoltán – Mészáros Csaba – Vargyas Gábor (szerk.): Ethno-lore XXXIV. Az MTA BTK Néprajztudományi Intézetének évkönyve, Budapest, 2017.

Ispán Ágota – Magyar Zoltán – Landgraf Ildikó (szerk.): Ethno-lore XXXV. Az MTA BTK Néprajztudományi Intézetének évkönyve, Budapest, 2018.

Ispán Ágota – Magyar Zoltán – Borbély Sándor (szerk.): Ethno-lore XXXVI. Örökség, globalizáció és lokalitás. A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézetének évkönyve, Budapest, 2019.

Ispán Ágota – Magyar Zoltán – Fülemile Ágnes – Ament-Kovács Bence (szerk.): Ethno-lore XXXVII. Közösség, hagyományértelmezés, interakció és változás. A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézetének évkönyve, Budapest, 2020.

Szilágyi Miklós: Paraszti hagyomány és kényszermodernizáció, MTA Néprajzi Kutatóintézete, Budapest, 2009.

Tomisa Ilona (szerk.): Hárompatak, MTA Néprajzi Kutatóintézete, Budapest, 2003.

Bali János – Báti Anikó – Kiss Réka (szerk.): Inde Aurum – Inde Vinum – Inde Salutem Paládi Kovács Attila 70. születésnapjára, ELTE-BTK Tárgyi Néprajzi Tanszék – MTA Néprajzi Kutatóintézete, Budapest, 2010.

Gulyás Judit: „Mert, ha írunk népdalt, miért ne népmesét?” A népmese az 1840-es évek magyar irodalmában, Budapest, 2010, Akadémiai Kiadó.

Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és vizuális kultúra, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007.

Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és történelem, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007.

Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és zene, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009.

Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és nyelv, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010.

Szilágyi Zsolt (szerk.): A Tibeto-Mongolian Picture-Book of Hell, MTA Néprajzi Kutatóintézete, Budapest, 2010.

Benedek Katalin (szerk.): A népköltészet terített asztalánál, MTA Néprajzi Kutatóintézete, Budapest, 2011.

Borsos Balázs: A magyar népi kultúra regionális struktúrája I–II., MTA Néprajzi Kutatóintézete, Budapest, 2011.

Berta Péter (szerk.): Használtcikk-kultúrák, MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest, 2012.

Paládi-Kovács Attila: Munkák, emberek, hiedelmek a Bódva mentén (Életmód és tradíció 11.), MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest, 2013.

Szilágyi Miklós: Zsákmányolók és zsákmányaik (Életmód és tradíció 12.), MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest, 2014.

Cseh Fruzsina: A kerékgyártó mesterség múltja Magyarországon (Életmód és tradíció 13.), MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest, 2014.

Karácsony-Molnár Erika: Dúsgazdagolás. Egy székelyföldi farsangi dramatikus játék (Életmód és tradíció 14.), MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest, 2016.

Mód László: Ártéri szőlőskertek az Alsó-Tisza mentén (Életmód és tradíció 15.), MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest, 2016.

Báti Anikó: Mai menü (Életmód és tradíció 16.), MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest, 2018.

Muskovics Andrea Anna: Buda-vidék présház- és pincekultúrája (Életmód és tradíció 17.), MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest, 2019.

Szilágyi Miklós: Finesszel köll élni (Folklór Archívum 22.), MTA Néprajzi Kutatóintézete, Budapest, 2011.

Szilágyi Miklós: Családtörténet két hangra (Folklór Archívum 23.), MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest, 2014.

Turai Tünde – Mészáros Csaba (szerk.): Hármas határok néprajzi nézetben, MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest, 2015.

Turai Tünde (szerk.): Hármas határok néprajzi értelmezésben, MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest, 2015.

Tomisa Ilona (szerk.): Törzsökös pásztorcsaládok élete, Európai Folklór Intézet, Budapest, 2019.

Pócs Éva: Áldozat, divináció, istenítélet. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. (Tanulmányok a transzcendensről IX.) Budapest, Balassi Kiadó, 2018.

Takács György: Az én lelkemmel elfújlak. A magyarcsügési ráolvasófüzetek. (Fontes Ethnologioae Hungaricae XIII.) Budapest, L’Harmattan–Pécs, PTE Néprajz Kulturális Antropológia Tanszék, 2018.

Hesz Ágnes – Pócs Éva (szerk.): Present and Past in the Study of Religion and Magic. (Vallásantropológiai tanulmányok Közép-Kelet-Európából 7.) Budapest, 2019, Balassi Kiadó.

Pócs Éva: Népi vallás és mágia Közép-Kelet-Európában. Válogatott tanulmányok II.  (Studia Ethnologica Hungarica XVII.) Budapest, 2019, L’Harmattan–Pécs, PTE Néprajz Kulturális Antropológia Tanszék.

Tóth G. Péter: Boszorkánypánik és babonatéboly. (Vallásantropológiai tanulmányok Közép-Kelet-Európából 8.) Budapest, 2020, Balassi Kiadó.

Peti Lehel: Krisztus ajándéka van bennünk. Pünkösdizmus moldvai román, roma és csángó közösségekben. (Vallásantropológiai tanulmányok Közép-Kelet-Európából 9.) Budapest, 2020, Balassi Kiadó–Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület.

Éva, Pócs – Bea, Vidacs (ed.): Faith, Doubt and Knowledge in Religious Thinking. (Religious Anthropological Studies in Central Eastern Europe 10.) Budapest, Balassi Kiadó, 2020.

Cseh Fruzsina – Mészáros Csaba – Borsos Balázs (szerk): Számvetés és tervezés. A néprajztudomány helyzete és jövője a 21. században. (Summa Ethnographica 3.) Budapest, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet (ELKH) – L’Harmattan Kiadó, 2020.

Ispán Ágota Lídia: A város vidéke. A falusi lakosság életmódváltása az urbanizáció hatására. Budapest, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet, 2020.

 

A kiadványok Illényi Erikánál vagy a PENNA Bölcsész Könyvesboltban megvásárolhatók.