Megvásárolható kiadványaink

 

Berta Péter (szerk.): Ethno-lore XXVI. Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének évkönyve, Budapest, 2009.

Berta Péter (szerk.): Ethno-lore XXVII. Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének évkönyve, Budapest, 2010.

Ispán Ágota Lídia–Magyar Zoltán (szerk.): Ethno-lore XVIII. Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének évkönyve, Budapest, 2011.

Báti Anikó – Sárkány Mihály (szerk.): Ethno-lore XXIX. Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének évkönyve, Budapest, 2012.

Berta Péter –Ispán Ágota Lídia – Magyar Zoltán – Szemerkényi Ágnes (szerk.): Ethno-lore XXX. Az MTA BTK Néprajztudományi Intézetének évkönyve, Budapest, 2013.

Ispán Ágota – Magyar Zoltán (szerk.): Ethno-lore XXXI. Az MTA BTK Néprajztudományi Intézetének évkönyve, Budapest, 2014.

Fülemile Ágnes – Ispán Ágota – Magyar Zoltán (szerk.): Ethno-lore XXXII. Az MTA BTK Néprajztudományi Intézetének évkönyve, Budapest, 2015.

Ispán Ágota – Magyar Zoltán – Mészáros Csaba – Vargyas Gábor (szerk.): Ethno-lore XXXIII. Az MTA BTK Néprajztudományi Intézetének évkönyve, Budapest, 2016.

Ispán Ágota – Magyar Zoltán – Mészáros Csaba – Vargyas Gábor (szerk.): Ethno-lore XXXIV. Az MTA BTK Néprajztudományi Intézetének évkönyve, Budapest, 2017.

Ispán Ágota – Magyar Zoltán – Landgraf Ildikó (szerk.): Ethno-lore XXXV. Az MTA BTK Néprajztudományi Intézetének évkönyve, Budapest, 2018.

Benedek Katalin – Csonka Takács Eszter (szerk.): Démonikus és szakrális világok határán, Budapest. 1999.

Szilágyi Miklós: Paraszti hagyomány és kényszermodernizáció, Budapest, 2009.

Tomisa Ilona (szerk.): Hárompatak, Budapest, 2003.

Bali János – Báti Anikó – Kiss Réka (szerk.): Inde Aurum – Inde Vinum – Inde Salutem Paládi Kovács Attila 70. születésnapjára, Budapest, 2010.

Gulyás Judit: „Mert, ha írunk népdalt, miért ne népmesét?” A népmese az 1840-es évek magyar irodalmában, Budapest, 2010, Akadémiai Kiadó.

Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és vizuális kultúra, Budapest, 2007, Akadémiai Kiadó.

Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és történelem, Budapest, 2007, Akadémiai Kiadó.

Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és zene, Budapest, 2009, Akadémiai Kiadó.

Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és nyelv, Budapest, 2010, Akadémiai Kiadó.

Szilágyi Zsolt (szerk.): A Tibeto-Mongolian Picture-Book of Hell, Budapest, 2010.

Benedek Katalin (szerk.): A népköltészet terített asztalánál, Budapest, 2011.

Borsos Balázs: A magyar népi kultúra regionális struktúrája I–II., Budapest. 2011.

Berta Péter (szerk.): Használtcikk-kultúrák, Budapest, 2011.

Paládi-Kovács Attila: Munkák, emberek, hiedelmek a Bódva mentén (Életmód és tradíció 11.), Budapest, 2013.

Szilágyi Miklós: Zsákmányolók és zsákmányaik (Életmód és tradíció 12.), Budapest, 2014.

Cseh Fruzsina: A kerékgyártó mesterség múltja Magyarországon (Életmód és tradíció 13.), Budapest, 2014.

Karácsony-Molnár Erika: Dúsgazdagolás. Egy székelyföldi farsangi dramatikus játék (Életmód és tradíció 14.), Budapest, 2016.

Mód László: Ártéri szőlőskertek az Alsó-Tisza mentén (Életmód és tradíció 15.), Budapest, 2016.

Báti Anikó: Mai menü (Életmód és tradíció 16.), Budapest, 2018.

Muskovics Andrea Anna: Buda-vidék présház- és pincekultúrája (Életmód és tradíció 17.), Budapest, 2019.

Szilágyi Miklós: Finesszel köll élni (Folklór Archívum 22.), Budapest, 2011.

Szilágyi Miklós: Családtörténet két hangra (Folklór Archívum 23.), Budapest, 2014.

Turai Tünde – Mészáros Csaba (szerk.): Hármas határok néprajzi nézetben, Budapest, 2015.

Turai Tünde (szerk.): Hármas határok néprajzi értelmezésben, Budapest, 2015.

Tomisa Ilona (szerk.): Törzsökös pásztorcsaládok élete, Budapest, 2019.

Hesz Ágnes–Pócs Éva (szerk.): Present and Past in the Study of Religion and Magic. (Vallásantropológiai tanulmányok Közép-Kelet-Európából 7.) Budapest, 2019, Balassi Kiadó.

Tóth G. Péter: Boszorkánypánik és babonatéboly. (Vallásantropológiai tanulmányok Közép-Kelet-Európából 8.) Budapest, 2020, Balassi Kiadó.

Peti Lehel: Krisztus ajándéka van bennünk. Pünkösdizmus moldvai román, roma és csángó közösségekben. (Vallásantropológiai tanulmányok Közép-Kelet-Európából 9.) Budapest, 2020, Balassi Kiadó–Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület.

Pócs Éva: Népi vallás és mágia Közép-Kelet-Európában. Válogatott tanulmányok II.  (Studia Ethnologica Hungarica XVII.) Budapest, 2019, L’Harmattan–Pécs, PTE Néprajz Kulturális Antropológia Tanszék.

Takács György: Az én lelkemmel elfújlak. A magyarcsügési ráolvasófüzetek. (Fontes Ethnologioae Hungaricae XIII. Budapest, L’Harmattan–Pécs, PTE Néprajz Kulturális Antropológia Tanszék, 2018.

A kiadványok Illényi Erikánál vagy a PENNA Bölcsész Könyvesboltban megvásárolhatók.