Fotó: Csorba Károly

A Néprajztudományi Intézet fiatal kutatója, Kovács Bence augusztus 6-án tartott történeti néprajzi témájú előadást a Tolna megyei Kalaznón.

 A BTK Néprajztudományi Intézet fiatal kutatója, Kovács Bence 2022. augusztus 6-án Kalaznón tartott tudományos ismeretterjesztő előadást a Tolna megyei település 1790-ben épült evangélikus templomában a felső-hesszeni németség betelepítésének 300. évfordulóján. Napjainkban mintegy 130 lakos él a településen életvitelszerűen. A kisszámú német nemzetiség (a német lakosság többségét 1945-ben az ugyancsak Tolnai megyei településre, Lengyelre internálták, majd 1947-ig kitelepítették őket) tagjai mellett a Kalaznón nyaralókat vásárló holland családok, valamint az itt letelepedő budapesti értelmiségiek fokozott érdeklődést mutatnak a helyi örökség iránt. Összefogásukkal és az elszármazottak, valamint a környező településeken élők segítségével valósult meg a rendezvény.

 

 

Kovács Bence történeti néprajzi tematikájú előadásában a makro- és mikroperspektíva párhuzamos érvényesítésével elsősorban arra kereste a választ, hogy miképpen zajlott a németek kora újkori betelepítése a Magyar Királyság, elsősorban a Mercy-uradalom területére.  Emellett azt is bemutatta, hogy milyenek voltak a 18. század első évtizedeiben – tehát az egykézés jelensége, a viseletek kivirágzása és az építészeti kultúra átalakulása előtt – a Hegyhát és a Völgység határán élő evangélikus német köznépi lakosság életkörülményei, gazdasági és társadalmi stratégiái.

A fotókat Csorba Károly készítette.