A házigazda a Nagyboldogasszonyi virágszenteléskor (augusztus 15.) felszentelt „Jézus tövis” (Cirsium vulgare) nevű gyomnövényről beszél. Mezőfény (2022), Fotó: Borbély Sándor

A Néprajztudományi Intézet Lendület kutatócsoportjának tagjai, Babai Dániel és Borbély Sándor 2022. augusztus 2. és 15. között terepmunkát és széleskörű néprajzi/antropológiai adatgyűjtést végeztek egy romániai településen, Mezőfényen (Foieni).

A külföldi tanulmányút keretéül szolgáló Lendület pályázat (Lokalitás a globális változások hálózatában: Az ökológiai antropológia mint közvetítő a helyi közösségek és a globális változások között a Kárpát-medencében címmel) 2020-ban indult, és a kárpát-medencei vidéki társadalmak kortárs tájhasználati praxisainak, illetve a hagyományos ökológiai tudás- és szokásgyakorlatainak elemzését állította a vizsgálat fókuszába.

Az említett projekt keretében a Néprajztudományi Intézet két munkatársa, Babai Dániel és Borbély Sándor a román–magyar határtérség egyik településén, Mezőfényen végzett kutatást 2022 nyarán. A mintegy 2000 fős népességgel rendelkező szatmári sváb település változatos helyi ökológiai adottságokkal (nyílt és zárt homoki gyepekkel, nyílt és zárt homoki tölgyesekkel, lápi égeresekkel váltakozó szántók mozaikja) rendelkezik, ahol a lakosság az elmúlt évtizedekben összetett agrár-ipari gazdálkodói gyakorlatokat (intenzív kis- és nagyüzemi tájhasználati formák), valamint meglehetősen szerteágazó (tradicionális, modern és posztmodern) erőforrásgazdálkodási stratégiákat alakított ki.

A kéthetes terepkutatás során a Néprajztudományi Intézet munkatársai számos strukturált és – a tájváltozás, a globális klímaváltozás helyi  percepcióját, a helyi társadalom növény- és fajismeretének különféle aspektusait elemző – tematikus interjút készítettek. Ennek eredményeként egyfelől értékes adatokat gyűjtöttek a helyi társadalom mezőgazdasági termelésre specializált tagjainak népi növényismeretéről (gyom- és gyógynövény-taxonok, az odatartozó fajok lehatárolása, élőhelyeinek meghatározása stb.), másfelől átfogó képet alkothattak a mezőgazdasági termelést végző családok és háztartások gazdasági adaptációjának különféle formáiról és típusairól.