A kötet borítója

Megjelent a Iancu Laura gyűjtése nyomán összeállított, kísérőtanulmányokkal ellátott kötet, amely Magyarfalu és Lujzikalagor hét mesemondójának elbeszéléseit, valamint a mesemondás hanganyagát tartalmazza.

 A kiadvány válogatás Iancu Laura, a BTK Néprajztudományi Intézet tudományos főmunkatársának több évtizednyi néprajzi gyűjtéséből. Az aranyréce... második, bővített kiadása a legkeletibb moldvai magyar település, Magyarfalu, valamint Lujzikalagor hét mesemondójának huszonkét hosszabb-rövidebb szövegét és helyszíni felvételeinek hanganyagát tartalmazza. A kötetben tizenhárom tündérmese, hat egyéb mese, két eredetmonda és egy anekdota olvasható hiteles lejegyzésben.

A bevezető fejezet néprajzi és nyelvészeti tanulmányokat tartalmaz: Iancu Laura: A moldvai magyarságMagyarfaluMesegyűjtés(eim) Magyarfaluban; Dala Sára: Moldvai magyar népmesegyűjtések és -kiadványok; Trunki Péter: Nyelvi megjegyzések a magyarfalusi mesékhez. A Jegyzetek című fejezetben a mesetípusok meghatározása, folklorisztikai megjegyzések, egyéb közlésekre vagy szövegpárhuzamokra való utalások találhatók.

A hangzó melléklet a kötet végén található QR-kód segítségével érhető el.

További információk:

https://hagyomanyokhaza.hu/hu/program/az-aranyrece-konyvbemutato