A kötet borítója

Tamás Ildikó, a Néprajztudományi Intézet főmunkatársa kapta a Gráfik Imre, Hoppál Mihály és Voigt Vilmos által alapított Jelismervényt, a Magyar Szemiotikai Társaság kitüntetését.

Az alapítók 2005 óta évente egy kutatónak ítélik oda a díjat „a jelek és a kultúra összefüggéseivel foglalkozó tevékenységekért” (http://www.szemiotika.hu/index.php), az ideit a Thomas Sebeok és Jurij Lotman 100 éve címmel rendezett konferencia után kezdődő közgyűlésen Voigt Vilmostól és Gráfik Imrétől vehette át Tamás Ildikó.

 

Voigt Vilmos és Tamás Ildikó. Fotó: Balázs Géza

 

A 2022-es Jelismervényt a számi és a magyar folklór nonszensz szövegeivel, a nyelvi játék kognitív hátterével, továbbá az online folklórral kapcsolatos kutatásai és publikációi értékeléseként kapta a díjazott, külön is kiemelve a Balassi Kiadó gondozásában idén megjelent „Adj netet!” Nyelvi, képi kifejezésmód és kreativitás a gyermek- és diákfolklórban című monográfiát.

Az utóbbiban összefoglalt, sok éves terepmunkára épülő kutatási eredmények a társtudományok (pl. a nyelvészet, a szemiotika és a kommunikációtudomány) számára is hasznosíthatóak. A szerző maga is több tudományterület bevonásával vizsgálja és értelmezi a  lokális és egyéb (pl. online) csoportokban zajló kreatív szöveg- és jelentésalkotást, figyelembe véve az életkorra jellemző kognitív és pszichológiai készségeket, a nyelv belső törvényszerűségeiből következő szövegszervező elveket, valamint a lexikális tartalmat kiegészítő vagy helyettesítő, elsősorban a zeneiségben vagy a vizualitásban kifejeződő jelentésrétegződést.

A címlapfotót Futár Kata készítette.